License Agreement

Standard License

123RF LİSANSI ("Lisans")

 1. Sözleşme.

  Bu Lisans, Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") ile 123RF.COM sitesinden telifsiz görüntüler / resimler / vektörler / video klipleri ("İçerik") indiren lisans sahibi ("Siz"") arasında bir sözleşmedir. Herhangi bir İçerik indirdiğinizde, Lisans koşullarını anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu onaylarsınız.


 2. 123RF Beyanı.

  123RF, İçerik ile ilgili olarak, telif hakları dahil olmak üzere tüm hakların ve(ya) gerekli tüm yetkilerin sahibi ve İçerik'i Lisans kapsamında lisanslamaya yetkili olduğunu beyan eder. Siz'e lisanslanan Değiştirilmemiş ve Bağımsız İçerik, hiçbir üçüncü kişinin fikri mülkiyet, reklam veya gizlilik haklarını ihlal etmez. İçerik'in telif hakkı 123RF'ye ve(ya) 123RF'nin İçerik iştirakçilerine aittir. Ancak bu beyan, İçerik'in amaçlanan kullanımını önleyen İçerik ile ilgili olarak bir model / mülkiyet feragatnamesinin olmadığı durumlarda geçerli sayılmayacaktır.


 3. Lisans Beyanı - Siz, aşağıdaki koşulları;
  1. License En az 18 yaşında ve işbu Lisansa taraf olma hakkına sahip olduğunuzu

  2. License Bu Lisansın izin vermediği hiçbir İçerik’i kullanmayacağınızı

  3. 123RF’ye verdiğiniz, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm ödeme ve fatura bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin geçerli ve doğru olduğunu

  4. İşbu Lisansta aksi belirtilmediği sürece, Siz tarafından açılan veya sahip olunan hesap(ların) yalnızca Siz tarafından, işbu Lisansta belirtilen amaçlar ve şartlar dahilinde kullanılacağını beyan ve garanti edersiniz)

 4. Lisans Verme:

  İşbu belgede geçen koşullar kapsamında, 123RF, (10. Fıkrada sınırlananlar haricinde) indirilen İçerik’i kullanmanız, Çoğaltmanız, düzenlemeniz, yayınlamanız ve görüntülemeniz için Siz’e, münhasır olmayan, telifsiz, dünya genelinde geçerli, sürekli, devredilemez alt lisans verir.


 5. Sadece Tek Kullanıcı Hesabı.

  İşbu Sözleşme, yalnızca Tek Kullanıcı Hesabı oluşturulmasına ve kaydedilmesine izin verir. Kullanıcı adı ve parolanızı başka bir kişinin kullanmasına izin veremezsiniz. Aynı anda birden fazla oturum açmak ve(ya) Hesabınıza ayrı bir biçimde erişmek isterseniz, bunu yalnızca 123RF'nin Corporate+ hesabı (https://tr.123rf.com/partnersite.php) veya 123RF çoklu oturum lisans sözleşmesi ile yapabilirsiniz (https://tr.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Tanımlar.
  1. "Lisanslı Eser" Siz veya Müşteriniz tarafından veya adına, bağımsız beceri ve emek kullanılarak Çoğaltılan veya oluşturulan ve İçerik ve başka materyalleri içeren ve İçerik'in (ticari ve makul olarak mümkün olduğu ölçüde) Lisanslı eser kapsamından çıkarak bağımsız bir Eser olmayacağı gerçek nihai ürün veya nihai türev eser anlamına gelir. 

  2. "Çoğaltmak/Çoğaltılmış" İçerik'in herhangi bir kısmının, çoğaltılan İçerik'in, son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü kişinin Lisanslı Eser'inden ayrı tutularak bir Bağımsız İçerik haline gelmeyecek tamamlanmış bir türev ürün (Lisanslı Eser) oluşturmak üzere bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi, düzenlenmesi, birleştirilmesi veya üzerinde oynanması anlamına gelir.

  3. "Bağımsız İçerik" farklı bir çözünürlükte aynı İçerik dahil olmak üzere, Siteler'den indirilmiş ilk formunda bulunan değiştirilmemiş ve düzeltilmemiş İçerik anlamına gelir.

  4. "Önemli Rol" Lisanslı Eser'in ayrılmaz veya temel bir bileşenini oluşturmak için kullanılacak ve Lisanslı Eseriniz'in değerini büyük ölçüde artıracak İçerik anlamına gelir .

 7. İzin Verilen Standart Kullanımlar.

  İzin verilen kullanımların örnekleri, (her durumda, yeniden satış hakkı olmaksızın) aşağıdaki Lisanslı Eserler ile ilişkisi içerisinde İçerik’in kullanılmasını, değiştirilmesini, Çoğaltılmasını ve(ya) gösterimini içerir:

  KULLANIMLAR LİSANSLI ESERLERİN ÖRNEKLERİ
  Reklam / Pazarlama / Promosyon (İş ve Ticaret Amaçlı)
  • Grafik tasarımcılar / ajanslar tarafından, dergi, süreli yayın, gazete, bildiri ve diğer geleneksel yazılı medya üzerinde müşteriler için hazırlanan reklamlar

  • Basılı reklamlar, posta gönderileri, el ilanları, broşürler, posterler, kataloglar, ürün ambalajları (örneğin, ambalajın, bir oyuncak kutusu gibi, ürünün bir parçasını oluşturduğu durumlar) ve ürün olarak ambalaj (örneğin, bir ürün olarak ambalaj kağıdı) HARİÇ olmak üzere, ambalaj veya promosyon malzemeleri
  Basın / Yayın / Eğitim
  • Her bir İçerik için toplam 500,000 baskıya kadar olmak üzere, kitap kapakları (ön ve arka) üzerindeki baskılar

  • Kartvizitler, antetli kağıtlar, kataloglar, broşürler ve kitapçıklar
  Sunumlar
  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında görüntülenmesi koşuluyla İçerik’i Powerpoint gibi multimedya sunumlarında kullanabilirsiniz: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"
  " Editör Kullanımına Özel" İçerikleri & Editörlük Bağlamı
  • Önemli – "Editör Kullanımına Özel" işaretli İçerik yalnızca editörlük amaçlarıyla kullanılabilecek olup, ticaret / reklamcılık / promosyon amaçlarıyla kullanılmayacaktır.

  • Editörlük amaçlı kullanılan (dergi, gazete, ders kitabı, kitap, e-kitap, internet dizinleri veya multimedya CD'leri gibi) İçeriklerde, dosyanın yanında aşağıdaki telif hakkı bildirimi yer almalıdır: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"

  • Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi için, ("Editör Kullanımına Özel" olarak işaretlenmemiş İçerikler de dahil olmak üzere) her türlü İçerik, dosyanın yanında yukarıda belirtilen telif hakkı bildiriminin yer alması koşuluyla, geleneksel veya elektronik baskı, web siteleri, blog'lar, televizyon, çevrimiçi video gibi yöntemlerle editörlük bağlamında da kullanılabilir.

  • Her bir İçerik için, toplamda 500,000 baskıya katar editör yayını
  Tasarım Unsurları & Sanat
  • Bir web sitesi, bilgisayar oyunu veya veri depolama cihazı üzerinde, (fakat başkaları tarafından dağıtım, yeniden satış veya kullanım için herhangi bir web sitesi şablonu veya yazılım ürünü ile bağlantılı olmamak üzere) dağıtım veya başkaları tarafından kullanım amacıyla

  • İçerik'in, Lisanslı Eser'de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, bir yazılım veya mobil uygulama üzerinde arka plan veya ekran İçerik'i olarak.

  • Özgün sanat eserine önemli ölçüde Çoğaltılmış olarak

  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında belirgin bir biçimde gösterilmesi ve İçerik’in, Lisanslı Eser’de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, ev videoları, belgesel, uzun metrajlı filmler veya ticari kullanım amaçlı video, film, televizyon yayını ve internet üzerinde: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com" Referans beyanının açıkça gösterilmesi, örneğin, bir televizyon programı veya yayınının başlangıç ve bitiş jeneriğini veya kullanılan İçerik'in makul bir biçimde yakınında veya üzerine eklenmiş ya da açıkça belirtilmiş bir biçimde katkı sahibine atıfta bulunulmasını içerir. 
  Sosyal Medya Web Siteleri & Uygulamaları
  • Sosyal medya web sitelerine ve uygulamalarına (Facebook, Instagram ve Twitter gibi) içerik yükleyerek,
   (1) Sosyal medya web siteleri ve uygulamaları sizin tarafınızdan izin verilmedikçe, İçeriğin ve / veya Lisanslı Çalışmanın bu Lisans altında izin verildiği şekilde görüntülenmesini veya kullanılmasını sağlamak için içeriğin (Bağımsız Görüntü olarak, türetilmiş bir formda veya Lisanslı bir Çalışma olarak) Mülkiyet Haklarını veya haklarını (Telif Hakkı dahil) kabul etmez.veya (2) Kurum logonuzu, İçeriğin herhangi bir köşesine en az 125 piksel genişlik veya uzunluk (hangisi daha büyükse) ölçülerinde ve / veya İçerik Lisanslı bir İşe dahil edilmelidir.
  Kişisel Kullanım
  • Ev dekorasyonu, duvar resimleri / sanat albümleri, basılı eserler, kişisel mülkiyet ve kullanıma yönelik DIY (Kendi Başına Yap) öğeleri ile diğer kişisel basılı eserler

  • Kişisel yayınların, Siz'in veya (blog hizmet sağlayıcıları gibi) herhangi bir üçüncü parti yayın hizmeti sağlayıcısının (ister tek başına bir Bağımsız Resim, isterse türetilmiş bir formda veya bir Lisanslı Eser olarak) İçerik dahilindeki (Telif hakkı dahil olmak üzere) sahiplik veya hakları üstlenmesine yol açmaması koşuluyla, Kişisel blog'lar ve (geleneksel veya çevrimiçi) diğer kişisel yayınlar.

  • Ofis, lobi, halka açık alan, restoran veya perakende mağazalarında dekorasyon olarak

 8. İlave Haklar.

  İçerik’i kullanmanızı, Lisanslı Eserleri Çoğaltmak amacıyla kolaylaştırmak için, şunları da yapabilirsiniz:

  1. Müşteri Eseri: İçerik’i, müşteriler (örneğin, grafik tasarımcı tarafından hazırlanan reklamlar) adına Lisanslı Eser üretmek için kullanmak

  2. Tedarik: Müşterinin tamamen Lisans koşullarına tabi ve bu koşulların bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, İçerik Lisansını müşteri adına almak

  3. Temsilci: diğer tarafın da Lisansa tabi ve Lisansın bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, işvereniniz, şirketiniz, grubunuz veya bağlı kuruluşunuz adına Lisans almak.

  4. Altyüklenici: İçerik dosyalarını / türetilen eserleri, diğer tarafın da Lisans sınırlamalarına uyması koşuluyla, sadece Sizin adınıza olmak üzere altyüklenicilere veya çalışanlara geçici olarak devretmek

 9. Kapsamı Genişletilmiş İzin Verilen Kullanımlar (Genişletilmiş Lisanslar).

  İşbu belgenin 7. ve 8. fıkralarına ek olarak, İçerik'in kullanılması için aşağıdaki genişletilmiş haklara ihtiyaç duymanız durumunda, ilgili kullanımınıza uygun olarak aşağıdaki Kapsamı Genişletilmiş Lisanslardan herhangi birini satın alabilirsiniz:

  1. YALNIZCA YAZDIRMA İÇİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Her durumda, herhangi bir baskı adedi uygulanmaksızın yalnızca Standart Lisans kapsamında izin verilir ve

   • (Elektronik dağıtım için hazırlanmış olmayan) her türlü kişisel kullanım veya yeniden satış malzemesi veya ürünü (örneğin, takvimler, tişörtler, posterler ve fincanlar) ve lisans başına toplamda 10,000 kopyaya kadar sınırlı olmak üzere ürün ambalajları. İşbu alt fıkra kapsamında 10,000 kopyaya kadar her ilave baskı, yeni bir lisans gerektirir.

  2. YALNIZCA ELEKTRONİK İÇERİĞİ KAPSAYAN GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Herhangi bir baskı sınırlaması olmaksızın, her durumda Standart Lisans kapsamında izin verilir;

   • Yeniden satış amaçlı video, film veya televizyon yayını olarak; ve

   • İçerik'in üçüncü kişiler tarafından yeniden dağıtılmasına veya yeniden kullanılmasına izin verilmemesi koşuluyla, her türlü elektronik dağıtımda (ilk değil, son haliyle) veya e-kitapların tasarım öğeleri ve bileşenleri, web sitesi şablonları, flash şablonları ve belgeleri dahil olmak üzere kişisel kullanım veya yeniden satış öğelerinde.

  3. GENİŞ KAPSAMLI LİSANS

   • Standart Lisans kapsamında izin verildiği ölçüde, herhangi bir baskı adedi sınırlaması söz konusu olmaksızın, Yalnızca Yazdırma için Kapsamı Genişletilmiş Lisans ve Sadece Elektronik İçeriği Kapsayan Genişletilmiş Lisans

 10. Sınırlamalar.

  İşbu belgede 7. ve 8. fıkralarda özellikle izin verildiği durumlar dışında, aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez:

  SINIRLAMALAR ANLAMI
  Alt lisanslama, Lisans kapsamındaki haklardan herhangi birini satma veya devretme
  • Lisans kapsamındaki haklar, Siz’e özeldir

  • İşbu Lisans kapsamındaki hiçbir hakkı, 123RF’nin izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemezsiniz
  Bağımsız İçeriği satma, paylaşma, lisanslama veya dağıtma
  • İçerik’in üçüncü kişilere iletilmesi, yalnızca Çoğaltılmış Lisans Eseri kapsamında olmalı ve kesinlikle Bağımsız İçerik olarak olmamalıdır

  • Yeterli teknolojik önlemler alarak, Bağımsız İçerik’in Lisanslı Eserler’den üçüncü kişilerce çıkarılmamasını / kopyalanmamasını sağlamanız gerekir
  Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali
  • İçerik / Lisanslı Eser ile bağlantılı olarak, hiçbir tarafın (örneğin, telif hakkı, tasarım hakkı veya ticari marka gibi) fikri mülkiyet haklarını ihlal veya irtikap edemezsiniz

  • İçerik dahilinde bulunan hiçbir Telif Hakkı Bildirimi, filigran, sahibine atıf, hukuki bildirimler, tescilli simgeler veya diğer fikri mülkiyet bilgilerini çıkaramazsınız
  "Editör Kullanımına Özel" İçerik
  • "Editör Kullanımına Özel" işareti taşıyan içerik, ticaret / reklam / promosyon amacıyla kullanılamaz.

  İçerik’i Yasadışı Çıkarma
  • İçerik’i Site’den 123RF tarafından sağlanan yöntemler dışında bir yöntem kullanarak indirmemeniz gerekir

  Logo / Ticari Marka / Hizmet Markası Kapsamındaki İçerik’i Kullanma
  • İçerik, logolara, ticari markalara veya hizmet markaları için veya bunların bir parçası olarak kullanılamaz

  İçerik’i Yasadışı Kullanma
  • İçerik’i, herhangi bir geçerli hukuki yetki bölgesindeki herhangi bir yasa, yönetmelik veya tüzüğü ihlal edecek biçimde kullanamazsınız

  İçerik’i Gayriahlaki / Müstehcen / Yasadışı / Karalayıcı Amaçlarla Kullanma
  • İçerik ve (İçerikleri içeren) Lisanslı Eserler (tek başına veya başka bir içerik / bağlam ile) pornografik, rahatsız edici, siyasi yönden teşvik edici, ırkçı, etnik veya kültürel yönden rahatsız edici, müstehcen, cinsel içerikli, gayriahlaki, karalayıcı, gizliliği ihlal edici veya yasadışı ya da şiddet veya terör eylemlerini teşvik edici, yetişkinlere yönelik eğlence hizmetleri veya mekanları, tütün ürünleri, cinsiyete, zihinsel duruma veya terminal hastalığa ilişkin sağlık sorunlarını tedavi etmek için tıbbi ürünler, tanışma siteleri veya uygulamalar, ırk, cinsiyet, din, inanç veya cinsel yönelim ayrımcılığı yapan şekillerde kullanılamaz

  İçerik’i, Kişileri / Varlıkları Aşağılama Amaçlı Kullanma
  • (i) İçerikte bir kişi yada model bulunuyorsa (ii) İçeriğin yalnızca bir açıklama amacıyla kullanıldığı belirtilmedikçe , içerikler aşırı ve tartışma yaratacak bir konuyla bağlantılı olarak kullanılamaz

  • İçerik’i oluşturan kişinin, herhangi bir siyasi, gayriahlaki veya rahatsız edici eğilimleri teşvik ettiğini ima edemezsiniz

  Çoğaltılmış Lisanslı Eserleri Yeniden Satma
  • Fıkra (Geniş Kapsamlı Lisans) uyarınca, Lisanslı Eserler yeniden satılamaz


 11. Fesih.

  Bu Lisans, feshedilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşmeyi, şöyle feshedebilirsiniz:


  1. Siz tarafından indirilen ve Sizin mülkiyetinizde bulunan tüm İçerikleri ve bunlara ait tüm Lisanslı Eser(leri) ve kopyaları / eşlik eden materyalleri silip yok ederek;

  2. İçerikleri herhangi bir amaç için kullanmayı bırakarak.

  İşbu Sözleşmenin koşul ve şartlarının herhangi birine uymamanız durumunda, 123RF, Sözleşmeyi Size bildirimde bulunmaksızın feshedebilecektir. Böyle bir fesih durumunda, Sizin, 123RF’den bildirim gelip gelmemesine bakılmaksızın, yukarıdaki 11(a) ve (b) fıkralarını derhal yerine getirmeniz gerekir.


 12. Feragatname.

  123RF veya bağlı kuruluşlarının, memurlarının, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, acentelerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerin ve (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerinin, hiçbir genel, cezai, özel, tesadüfi, dolaylı zararlardan veya kâr kaybından ya da İçeriklerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan diğer zararlar, maliyetler, veya kayıplardan, söz konusu tarafların bu zararlar konusunda bilgilendirilmiş olması veya bilgilendirilmesi durumunda dahi sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

  İÇERİKLER VE SİTELER, İŞBU LİSANSTA AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, "OLDUĞU GİBİ, MEVCUT OLDUĞU HALİYLE VE KUSURLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN" SAĞLANMAKTA OLUP, TARAFLARDAN HİÇBİRİ, BELİRLİ BİR AMAÇ DAHİLİNDE, ÜSTÜ KAPALI PAZARLANABİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TEMİNAT VERMEZ.


 13. Lisans Sahibinin Teminatı.

  İşbu Lisansta aksi yöndeki tüm hükümlerin aksine, 123RF ile memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, sahiplerini, acentelerini, temsilcilerini, lisans veren kişilerini ve 123RF ile ilişkili diğer herkesi ve bunların haleflerini, (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerini ve devralanlarını, İçerikleri kullanımınızla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek makul avukatlık ücret ve masrafları veya Siz tarafından işbu Lisans kapsamında yapılan her türlü beyan, garanti veya diğer vaatler / yükümlülükler dahil olmak üzere, (herhangi bir sınırlama olmaksızın üçüncü parti talepleri de dahil olmak üzere) her türlü talep, yükümlülük, masraf, zarar, ziyan veya harcama karşısında tamamen savunmayı, tazmin etmeyi ve kabul edersiniz.


 14. 123RF Teminatı.

  İşbu Lisansın şartlarını ihlal etmemeniz koşuluyla, 123RF, (aşağıda tanımlanan) Yükümlülük Üst Sınırına kadar savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. Bu tazminat, üçüncü partilerin, işbu Sözleşme uyarınca Siz tarafından indirilen ve kullanılan değiştirilmemiş İçeriklerin sahip olunmasının, dağıtımının veya kullanılmasının, işbu sözleşmede geçen 123RF garanti ve beyanlarını ihlal ettiğinin iddia edildiği her türlü geçerli gerçek veya olası davaları, talepleri veya yasal işlemlerinden kaynaklanan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) harcamalar ile birlikte yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki garantilerin ve beyanların 123RF tarafından ihlal edilmesiyle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin alacaklar için geçerli olacaktır. İşbu tazminat: 123RF’ye

  1. talep veya olası talebi öğrendiğiniz veya makul olarak öğrenmiş olmanızın gerektiği tarihten itibaren beş (5) işgününden geç olmamak üzere, talebin, söz konusu zamanda bildiğiniz ve legal@123rf.com adresinde Hukuk Baş Müşaviri dikkatine gönderdiğiniz e-postada belirtilen tüm ayrıntılarını içeren yazılı bildirimde bulunmanız;

  2. savunma veya anlaşmaya bağlanma için gerekli tüm bilgiler, yardım ve işbirliğini sağlamanız;

  3. 123RF'nin tercihine bağlı olmak üzere, söz konusu durumla ilgili her türlü savunma, anlaşmaya varma veya yasal işlemin tek denetimini vermeniz durumunda geçerlidir.

  123RF, 123RF'nin rızası dışında karara bağlanmış hiçbir talepten ve taleplerin işbu belgede belirtildiği biçimde eksiksiz bir bildiriminin alınmasından önce ortaya çıkan hiçbir hukuki ücretten ve(ya) diğer maliyetlerden sorumlu olmayacaktır.


 15. Yükümlülük Üst Sınırı.

 16. 123RF'nin 14. paragraf kapsamındaki tüm talepler için (toplu olarak değerlendirilen) tüm Size karşı toplam yükümlülüğü, Yirmi Beş Bin ABD Doları (25.000,00 ABD Doları) ile sınırlıdır veya Tarafınızdan ödenen lisans ücretlerinin toplam tutarı (hangisi yüksekse) ("Yükümlülük sınırı").


 17. İzinsiz Kullanım.

  123RF tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan beyan ve teminatlar yalnızca 123RF tarafından sağlanan İçerik için geçerli olup, İçerik'in Siz tarafından işbu Sözleşmede özellikle izin verilmemiş bir biçimde kullanılması veya işbu Sözleşmeyi başka bir biçimde ihlal etmeniz durumunda geçersiz olacaktır.


 18. Amir Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü.
  1. İşbu Lisansın tesisi, etkinliği, yorumlanması ve uygulanması, Singapore yasalarıyla idare edilecek ve bu hukuki yetki alanına tabi olacak olup, kanunların ihtilafı ilkeleri dikkate alınmayacaktır.

  2. İşbu Lisans ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, dostane görüşmelerle çözümlenecektir. Tarafların, bu tür bir anlaşmazlığı, görüşmelerin başlamasından itibaren otuz (30) gün içerisinde çözememesi durumunda, taraflar, anlaşmazlığı, tahkim işlemlerinin uygulandığı tarihte yürürlükte olan UNCITRAL Tahkim Yasaları uyarınca Singapore'da yürütülecek tahkim işlemleri Singapore Uluslararası Tahkim Merkezi'ne sevk etmeyi kabul eder. Hakem sayısı bir (1) olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Tahkim kararı nihai ve her iki taraf üzerinde de bağlayıcı olacaktır.

  3. İşbu Lisans kapsamında bulunan herhangi bir sözleşme, beyan ve teminatın ihlalinin, 123RF'ye Singapore Yasaları kapsamında söz konusu sözleşme ihlallerine ilişkin her türlü zarar ve çözümün yetersiz olacağı bir zarar vereceğini onaylar ve kabul edersiniz. Bunun yanında, hakem heyetinin, herhangi bir sınırlama söz konusu olmaksızın, her türlü ihtiyati emir veya durdurma emri veya geçici kararlar dahil olmak üzere Singapore'un geçerli yasaları uyarınca gerekli ve uygun gördüğü durumlarda geçici tedbir emri verebileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

 19. Devir.

  Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve menfaatlerini, taraflardan birinin işbu sözleşme kapsamındaki hak, menfaat ve yükümlülüklerini (i) söz konusu tarafın bir bağlı kuruluşu, (ii) katıldığı şirket birleşmesi, konsolidasyon veya yeniden kuruluş sonucu devralan şirket veya (iii) tarafın varlıklarının tümünü veya büyük ölçüde tümünü satın alan taraf olmak üzere mali yönden benzer biçimde sorumlu bir varlığa, söz konusu devralanın, ilgili tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla devredebileceği durumlar dışında her durumda diğer tarafın yazılı izni olmaksızın Üçüncü Kişilere devretmeyecektir.


 20. Üçüncü Parti Haklarının Olmaması.

  İşbu Sözleşmenin tarafı olmayan kimse (böyle bir kişinin adının verilmiş, böyle bir kişiden bahsedilmiş veya başka bir biçimde belirtilmiş ya da işbu Sözleşmede bu şekilde adı verilmiş, bahsedilmiş veya belirtilmiş bir kişi grubuna dahil olup olmamasına bakılmaksızın), işbu Sözleşmeyi veya koşullarından herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır. 


 21. Sözleşmenin Bütünlüğü.

  İşbu Sözleşme, Siz ile 123RF arasında, Sözleşmenin konusuna ilişkin imzalanan sözleşmenin tamamını oluşturur. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, bu durum, başka bir hükmü etkilemeyecek olup, Sözleşmenin geri kalanı, tarafların niyetine en yakın biçimde yürürlükte olacak biçimde yorumlanacaktır. Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşmenin hükümlerini uygulamaması, söz konusu hükümlerin veya başka bir hükmün gelecekte de uygulanmasından feragat edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. 


 22. Dil.

  İşbu Lisans İngilizce yazılmış olup, (gerekli olduğu durumlarda) başka bir dilde çevirisi bulunacaktır. İşbu Sözleşmenin koşullarının yorumlanması konusunda herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda, İngilizce hali esas alınacaktır..


 23. Elektronik Sözleşme.

  İçerik(leri) indirerek, işbu Lisansı kabul ettiğinizi elektronik ortamda onaylamış olursunuz.


Son güncelleme: 1 Kasım 2020

123RF PLUS License

123RF PLUS LİSANS SÖZLEŞMESİ
 • TEMEL BİLGİLER

  Bu 123RF Plus Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), 123RF.COM aracılığıyla ve 123RF.COM olarak iş veya işlemler yürüten Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF") ile herhangi birinden İçerik indiren (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanıcı ("Siz") arasındadır. web siteleri ("Siteler"). Kullanıcı adınızı veya şifrenizi başka birinin kullanmasına izin veremezsiniz. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, "İçerik", 123RF'ye veya onun yetkili katkıda bulunanlarına ait olan ve "Plus" olarak etiketlenen herhangi bir resim veya fotoğraf olarak tanımlanır ve Sitelerde indirilmeye hazır hale getirilmiştir.

  Bu Sözleşmeye bağlı olmayı ve 123RF'den herhangi bir İçeriği indirerek, bu Sözleşmeyi, Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve buraya referans olarak dahil edilen Çerez Politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Kullanım Koşulları ile bu Sözleşme arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu Sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.

 • KULLANIM KOŞULLARI

  Madde 3'teki hükümlere tabi olarak, 123RF Size İçeriği bu Sözleşmeye göre kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, yayınlamak, görüntülemek ve dağıtmak için münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans verir.

  Bu Sözleşmeye ve aşağıdaki koşullara tabi olarak, 123RF aracılığıyla İçeriğe erişebilir ve edindiğiniz İçeriği herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmemek kaydıyla orijinal nihai ürünü oluşturmak veya yalnızca dijital kullanım için son türev çalışmayı ("Lisanslı Çalışma") oluşturmak için kullanabilirsiniz..

 • KISITLAMALAR

  Yapmayacaklarınız:

  • İçeriği veya İçerikteki ve/veya bu Sözleşmedeki herhangi bir hakkı herhangi bir üçüncü tarafa devretmek, yeniden satmak, alt lisansını vermek, kiralamak veya başka bir şekilde devretmek;
  • İçeriğin lisanslı çalışmanın ayrılmaz bir parçasını veya temel bileşenini oluşturduğu veya lisanslı çalışmanın değerini önemli ölçüde artırdığı lisanslı çalışmayı oluşturmak;
  • İçeriği ortak bir sürücüde, hizmette, yazılımda, web sitesinde veya herhangi bir elektronik biçimde ücretsiz olarak indirilebilir hale getirmek;
  • Herhangi bir hakkı kötüye kullanarak, herhangi bir İçerikteki telif hakkı bildirimini, filigranı veya diğer bilgileri kaldırarak, İçeriği herhangi bir logo veya ticari markada kullanarak veya bir sanatsal bileşenlerinin önemli bir bölümünü İçerikten alan çalışmalar;
  • 123RF tarafından sağlanmayan diğer yöntemleri kullanarak İçeriği yasa dışı olarak çıkarmak;
  • İçeriği, geçerli herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya tüzüğü ihlal edecek şekilde kullanmak;
  • İçeriği pornografik, saldırgan, politik olarak destekleyici, ırkçı, etnik olarak saldırgan, cinsel içerikli, ahlaka aykırı, küçük düşürücü, özel hayatın gizliliğini ihlal eden veya yasa dışı herhangi bir şekilde kullanmak; veya şiddeti veya terör eylemlerini, yetişkinlere yönelik eğlence hizmetlerini veya mekanlarını, tütün ürünlerini, cinsiyetle ilgili sağlık sorunlarının tedavisine yönelik tıbbi ürünleri, zihinsel durumu veya ölümcül hastalığı, flört web sitelerini veya uygulamalarını onaylayan bir şekilde ırk, cinsiyet, din, inanç konusunda ayrımcılık.
  • Kişileri ve/veya mülkü aşağılamak için İçeriği kullanmak; ve
  • Lisanslı Çalışmayı yeniden satmak.


 • 123RF TEMSİLCİLİĞİ

  123RF ve İçerik size "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve "TÜM HATALARIYLA" sunulmaktadır. 123RF, çalışanları, yöneticileri ve memurları ve 123RF ile ilişkili diğer herkes, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni her türlü garantiyi reddeder. ihlali veya 123RF kullanımınızın kesintisiz, hatasız bilgisayar virüsleri veya diğer zarar verici materyallerden oluşmayacağı. İçeriğe eriştiğinizde bunun riski size ait olmak üzere yaparsınız. 123RF, çalışanları ve memurları ve 123RF adına hareket eden herhangi bir kişi, makul özen ve ustaca çaba görevleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm genel hukuk görevlerini reddeder. 123RF, çalışanları, yöneticileri ve memurları ve 123RF adına hareket eden herhangi biri, İçerikte görünen herhangi bir kişinin adını, suretini ve/veya görüntüsünü bu kişiden uygun hakları almadan önce kullanma hakkınız konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

  123RF'nin, çalışanlarının, yöneticilerinin ve görevlilerinin veya 123RF web sitesi veya siteleri adına hareket eden herhangi birinin, İçeriği kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın ticari marka haklarını ihlal etmeyeceğine veya ihlal etmeyeceğine dair herhangi bir beyan veya garanti vermediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. veya yanlış bir menşe tanımı veya başka bir haksız rekabet biçimi teşkil ediyorsa ve İçeriği herhangi bir mal veya hizmet üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak veya herhangi bir başka ticari amaçla kullanmadan önce yetkili danışmana başvurmanız gerektiğini anlıyorsunuz.

  Hiçbir durumda 123RF, çalışanları, yöneticileri ve görevlileri veya 123RF ile ilişkili herhangi bir kişi, gelir veya kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı, özel, arızi, ekonomik veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. İçeriği kullanmak veya kullanamamakla 123RF'ye bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş. Hiçbir durumda 123RF'nin, çalışanlarının veya ilgili tarafların yükümlülüğü, 123RF'ye erişmek veya 123RF'yi kullanmak ve 123RF İçeriğine erişmek, bunları edinmek ve/veya kullanmak için Sizin tarafınızdan ödenen tutarı aşamaz. Bazı yargı bölgeleri, dolaylı veya arızi hasarlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

 • TAZMİNAT

  123RF'yi, çalışanlarını, yöneticilerini ve memurlarını ve 123RF ile ilişkili diğer kişileri ve bunların haleflerini, lisans sahiplerini ve atananlarını her türlü iddia, yükümlülük, maliyet, kayıp, zarara karşı ücretsiz ve zararsız olarak savunmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. veya Sizin tarafınızdan verilen herhangi bir beyanın, garantinin veya başka bir sözün herhangi bir ihlali veya iddiası ihlali veya herhangi bir yanlışlık veya yanlış beyan ile bağlantılı olarak, İçeriği ve bu Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan avukat ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere masraflar bu Sözleşmede.

 • ORANLAR

  İçeriği ve/veya ses içeriğini, check -out'a göre fiyatlar ve/veya fiyatlandırma üzerinden lisanslama hakkına sahip olacaksınız. Oranlar ve/veya fiyatlandırma, zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak gözden geçirilebilir ve değiştirilebilir.

 • İZİNSİZ KULLANIM

  Bu Sözleşmede 123RF tarafından yapılan temsiller ve garantiler, yalnızca 123RF tarafından verilen içerik ve/veya ses içeriği için geçerlidir ve içerik ve/veya ses içeriği bu konuda özel olarak yetkilendirilmeyen herhangi bir şekilde kullanılırsa geçersiz olacaktır. Sözleşme veya bu Sözleşmeyi ihlal ediyorsanız.

 • GEÇERLİ HUKUK VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

  • Bu Anlaşma, Kanunların Çatışması İlkeleri'ne bakılmaksızın, Singapur yasalarına tabidir.
  • Bu Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, dostane müzakereler yoluyla çözülecektir. Taraflar, müzakerelerin başlamasından sonraki otuz (30) gün içinde bu tür bir anlaşmazlığı çözemezlerse, taraflar anlaşmazlığın Singapur'da Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi ("SIAC") tarafından yönetilen SIAC Tahkim Kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözüleceğini kabul ederler. tahkim bildirimi bu kurallara uygun olarak gönderildiğinde yürürlüktedir. Hakem sayısı bir (1) olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Hakem kararı nihai ve her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır
  • Bu Sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin, beyanın ve garantinin ihlalinin 123RF'ye onarılamaz bir zarar vereceğini ve bu tür herhangi bir sözleşmenin ihlali nedeniyle Singapur Yasası kapsamındaki tazminat ve çözüm yollarının yetersiz kalacağını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, tahkim mahkemesinin, Singapur'un yürürlükteki yasalarına uygun olarak gerekli veya uygun gördüğü herhangi bir geçici tedbir kararı verebileceğini, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ihtiyati veya emredici usul kararları veya ara kararlar da dahil olmak üzere onaylar ve kabul edersiniz.

 • ATAMA

  Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya çıkarlarını, her durumda diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa devredemez; ancak bir taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını, çıkarlarını ve yükümlülüklerini (i) söz konusu tarafın bağlı kuruluşu, (ii) katıldığı bir birleşme, konsolidasyon veya plan veya yeniden yapılanmanın hayatta kalan kuruluşu olan benzer şekilde mali açıdan sorumlu herhangi bir kuruluşa devredebilir. veya (iii) söz konusu tarafın bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, taraf varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının alıcısına yazılı olarak üstlenmeyi kabul etmesi koşuluyla.

 • ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARI YOK

  Bu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir kişi (bu kişinin adı verilmiş, atıfta bulunulmuş veya başka bir şekilde tanımlanmış olsun veya olmasın veya bu Sözleşmede bu şekilde adlandırılan, atıfta bulunulan veya tanımlanan bir kişi sınıfının parçası olsun veya olmasın) bu Sözleşmeyi veya herhangi bir şartını uygulamak için herhangi bir hakka sahip değildir.

 • TÜM ANLAŞMA

  Bu Sözleşme, konusuyla ilgili olarak Siz ve 123RF arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Siz ve 123RF arasındaki daha önce yapılmış tüm yazılı veya sözlü sözleşmelerin yerine geçer. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu kabul edilirse, bu durum diğer hükümleri etkilemeyecektir ve bu Anlaşmanın geri kalanı, tarafların niyetine en yakın şekilde yürürlüğe girecek şekilde yorumlanacaktır. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması, o veya başka herhangi bir hükmün gelecekte uygulanmasından feragat ettiği anlamına gelmez.

 • Dil

  Bu Sözleşme, başka bir dilde (gerekirse) bir referans çevirisi ile İngilizce olarak yazılmıştır. Bu Sözleşmenin hükümlerinin yorumlanmasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

 • Elektronik Anlaşma

  İçeriği ve/veya ses içeriğini indirerek bu sözleşmeye ilişkin sözleşmenizi elektronik olarak kabul ettiniz ve yeniden teyit ettiniz.

Son Güncelleme: 27 Temmuz 2022


123RF FREE Image License

123RF Ücretsiz Resim Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”)

https://www.123rf.com/license.php?type=standard adresinde bulunabilen 123RF Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. 123RF Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile bu Sözleşme arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

Neye İzin Verilir?
 • “Ücretsiz Resim” olarak etiketlenen tüm içerikler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir.
 • Ticari ve ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir:
 • İzin gerekmez.
 • Atıf takdir edilmektedir.
 • Ticari Kullanım İçin NOT:
  • 123RF, fotoğraflarda tasvir edilen veya yer alan adların, kişilerin, ticari markaların, logoların, markaların, telif hakkıyla korunan tasarımların, sanat eserlerinin veya mimarilerin kullanımına ilişkin herhangi bir hak veya garanti vermez.
  • Bu fotoğraflar için herhangi bir izin alınmadığını kabul etmektesiniz ve;
  • Fotoğrafların önerilen kullanımı için marka sahibinden, şahıstan veya telif hakkı sahiplerinden izin almaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

Neye İZİN VERİLMEMEKTEDİR?
 • Tüm içerik önemli değişiklikler yapılmadan satılamaz.
 • Benzer veya rakip bir hizmeti çoğaltmak için fotoğrafları 123RF'den derlemek.
 • Fotoğrafları herhangi bir logoda veya herhangi bir ticari markanın parçasında kullanın.
 • Fotoğrafları pornografik, müstehcen, ahlaka aykırı, karalayıcı veya yasa dışı materyallerle, ürün(ler)in onaylanmasıyla, hassas zihinsel/sağlık/bağlamların veya konuların diğer benzer yönleriyle bağlantılı olarak kullanın.


Public Domain CC0

Statement of Purpose

The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") of an original work of authorship and/or a database (each, a "Work").

Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others.

For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the "Affirmer"), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights.

 • Copyright and Related Rights. A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following:

  • the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;

  • moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);

  • publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;

  • rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;

  • rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;

  • database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and

  • other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof.


 • Waiver. To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "Waiver"). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer's heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer's express Statement of Purpose.


 • Public License Fallback. Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer's express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer's Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "License"). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose.


 • Limitations and Disclaimers.

  • No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.

  • Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.

  • Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person's Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.

  • Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work.

Print Only Extended License

123RF LİSANSI ("Lisans")

 1. Sözleşme.

  Bu Lisans, Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") ile 123RF.COM sitesinden telifsiz görüntüler / resimler / vektörler / video klipleri ("İçerik") indiren lisans sahibi ("Siz"") arasında bir sözleşmedir. Herhangi bir İçerik indirdiğinizde, Lisans koşullarını anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu onaylarsınız.


 2. 123RF Beyanı.

  123RF, İçerik ile ilgili olarak, telif hakları dahil olmak üzere tüm hakların ve(ya) gerekli tüm yetkilerin sahibi ve İçerik'i Lisans kapsamında lisanslamaya yetkili olduğunu beyan eder. Siz'e lisanslanan Değiştirilmemiş ve Bağımsız İçerik, hiçbir üçüncü kişinin fikri mülkiyet, reklam veya gizlilik haklarını ihlal etmez. İçerik'in telif hakkı 123RF'ye ve(ya) 123RF'nin İçerik iştirakçilerine aittir. Ancak bu beyan, İçerik'in amaçlanan kullanımını önleyen İçerik ile ilgili olarak bir model / mülkiyet feragatnamesinin olmadığı durumlarda geçerli sayılmayacaktır.


 3. Lisans Beyanı - Siz, aşağıdaki koşulları;
  1. License En az 18 yaşında ve işbu Lisansa taraf olma hakkına sahip olduğunuzu

  2. License Bu Lisansın izin vermediği hiçbir İçerik’i kullanmayacağınızı

  3. 123RF’ye verdiğiniz, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm ödeme ve fatura bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin geçerli ve doğru olduğunu

  4. İşbu Lisansta aksi belirtilmediği sürece, Siz tarafından açılan veya sahip olunan hesap(ların) yalnızca Siz tarafından, işbu Lisansta belirtilen amaçlar ve şartlar dahilinde kullanılacağını beyan ve garanti edersiniz)

 4. Lisans Verme:

  İşbu belgede geçen koşullar kapsamında, 123RF, (10. Fıkrada sınırlananlar haricinde) indirilen İçerik’i kullanmanız, Çoğaltmanız, düzenlemeniz, yayınlamanız ve görüntülemeniz için Siz’e, münhasır olmayan, telifsiz, dünya genelinde geçerli, sürekli, devredilemez alt lisans verir.


 5. Sadece Tek Kullanıcı Hesabı.

  İşbu Sözleşme, yalnızca Tek Kullanıcı Hesabı oluşturulmasına ve kaydedilmesine izin verir. Kullanıcı adı ve parolanızı başka bir kişinin kullanmasına izin veremezsiniz. Aynı anda birden fazla oturum açmak ve(ya) Hesabınıza ayrı bir biçimde erişmek isterseniz, bunu yalnızca 123RF'nin Corporate+ hesabı (https://tr.123rf.com/partnersite.php) veya 123RF çoklu oturum lisans sözleşmesi ile yapabilirsiniz (https://tr.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Tanımlar.
  1. "Lisanslı Eser" Siz veya Müşteriniz tarafından veya adına, bağımsız beceri ve emek kullanılarak Çoğaltılan veya oluşturulan ve İçerik ve başka materyalleri içeren ve İçerik'in (ticari ve makul olarak mümkün olduğu ölçüde) Lisanslı eser kapsamından çıkarak bağımsız bir Eser olmayacağı gerçek nihai ürün veya nihai türev eser anlamına gelir. 

  2. "Çoğaltmak/Çoğaltılmış" İçerik'in herhangi bir kısmının, çoğaltılan İçerik'in, son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü kişinin Lisanslı Eser'inden ayrı tutularak bir Bağımsız İçerik haline gelmeyecek tamamlanmış bir türev ürün (Lisanslı Eser) oluşturmak üzere bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi, düzenlenmesi, birleştirilmesi veya üzerinde oynanması anlamına gelir.

  3. "Bağımsız İçerik" farklı bir çözünürlükte aynı İçerik dahil olmak üzere, Siteler'den indirilmiş ilk formunda bulunan değiştirilmemiş ve düzeltilmemiş İçerik anlamına gelir.

  4. "Önemli Rol" Lisanslı Eser'in ayrılmaz veya temel bir bileşenini oluşturmak için kullanılacak ve Lisanslı Eseriniz'in değerini büyük ölçüde artıracak İçerik anlamına gelir .

 7. İzin Verilen Standart Kullanımlar.

  İzin verilen kullanımların örnekleri, (her durumda, yeniden satış hakkı olmaksızın) aşağıdaki Lisanslı Eserler ile ilişkisi içerisinde İçerik’in kullanılmasını, değiştirilmesini, Çoğaltılmasını ve(ya) gösterimini içerir:

  KULLANIMLAR LİSANSLI ESERLERİN ÖRNEKLERİ
  Reklam / Pazarlama / Promosyon (İş ve Ticaret Amaçlı)
  • Grafik tasarımcılar / ajanslar tarafından, dergi, süreli yayın, gazete, bildiri ve diğer geleneksel yazılı medya üzerinde müşteriler için hazırlanan reklamlar

  • Basılı reklamlar, posta gönderileri, el ilanları, broşürler, posterler, kataloglar, ürün ambalajları (örneğin, ambalajın, bir oyuncak kutusu gibi, ürünün bir parçasını oluşturduğu durumlar) ve ürün olarak ambalaj (örneğin, bir ürün olarak ambalaj kağıdı) HARİÇ olmak üzere, ambalaj veya promosyon malzemeleri
  Basın / Yayın / Eğitim
  • Her bir İçerik için toplam 500,000 baskıya kadar olmak üzere, kitap kapakları (ön ve arka) üzerindeki baskılar

  • Kartvizitler, antetli kağıtlar, kataloglar, broşürler ve kitapçıklar
  Sunumlar
  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında görüntülenmesi koşuluyla İçerik’i Powerpoint gibi multimedya sunumlarında kullanabilirsiniz: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"
  " Editör Kullanımına Özel" İçerikleri & Editörlük Bağlamı
  • Önemli – "Editör Kullanımına Özel" işaretli İçerik yalnızca editörlük amaçlarıyla kullanılabilecek olup, ticaret / reklamcılık / promosyon amaçlarıyla kullanılmayacaktır.

  • Editörlük amaçlı kullanılan (dergi, gazete, ders kitabı, kitap, e-kitap, internet dizinleri veya multimedya CD'leri gibi) İçeriklerde, dosyanın yanında aşağıdaki telif hakkı bildirimi yer almalıdır: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"

  • Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi için, ("Editör Kullanımına Özel" olarak işaretlenmemiş İçerikler de dahil olmak üzere) her türlü İçerik, dosyanın yanında yukarıda belirtilen telif hakkı bildiriminin yer alması koşuluyla, geleneksel veya elektronik baskı, web siteleri, blog'lar, televizyon, çevrimiçi video gibi yöntemlerle editörlük bağlamında da kullanılabilir.

  • Her bir İçerik için, toplamda 500,000 baskıya katar editör yayını
  Tasarım Unsurları & Sanat
  • Bir web sitesi, bilgisayar oyunu veya veri depolama cihazı üzerinde, (fakat başkaları tarafından dağıtım, yeniden satış veya kullanım için herhangi bir web sitesi şablonu veya yazılım ürünü ile bağlantılı olmamak üzere) dağıtım veya başkaları tarafından kullanım amacıyla

  • İçerik'in, Lisanslı Eser'de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, bir yazılım veya mobil uygulama üzerinde arka plan veya ekran İçerik'i olarak.

  • Özgün sanat eserine önemli ölçüde Çoğaltılmış olarak

  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında belirgin bir biçimde gösterilmesi ve İçerik’in, Lisanslı Eser’de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, ev videoları, belgesel, uzun metrajlı filmler veya ticari kullanım amaçlı video, film, televizyon yayını ve internet üzerinde: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com" Referans beyanının açıkça gösterilmesi, örneğin, bir televizyon programı veya yayınının başlangıç ve bitiş jeneriğini veya kullanılan İçerik'in makul bir biçimde yakınında veya üzerine eklenmiş ya da açıkça belirtilmiş bir biçimde katkı sahibine atıfta bulunulmasını içerir. 
  Sosyal Medya Web Siteleri & Uygulamaları
  • Sosyal medya web sitelerine ve uygulamalarına (Facebook, Instagram ve Twitter gibi) içerik yükleyerek,
   (1) Sosyal medya web siteleri ve uygulamaları sizin tarafınızdan izin verilmedikçe, İçeriğin ve / veya Lisanslı Çalışmanın bu Lisans altında izin verildiği şekilde görüntülenmesini veya kullanılmasını sağlamak için içeriğin (Bağımsız Görüntü olarak, türetilmiş bir formda veya Lisanslı bir Çalışma olarak) Mülkiyet Haklarını veya haklarını (Telif Hakkı dahil) kabul etmez.veya (2) Kurum logonuzu, İçeriğin herhangi bir köşesine en az 125 piksel genişlik veya uzunluk (hangisi daha büyükse) ölçülerinde ve / veya İçerik Lisanslı bir İşe dahil edilmelidir.
  Kişisel Kullanım
  • Ev dekorasyonu, duvar resimleri / sanat albümleri, basılı eserler, kişisel mülkiyet ve kullanıma yönelik DIY (Kendi Başına Yap) öğeleri ile diğer kişisel basılı eserler

  • Kişisel yayınların, Siz'in veya (blog hizmet sağlayıcıları gibi) herhangi bir üçüncü parti yayın hizmeti sağlayıcısının (ister tek başına bir Bağımsız Resim, isterse türetilmiş bir formda veya bir Lisanslı Eser olarak) İçerik dahilindeki (Telif hakkı dahil olmak üzere) sahiplik veya hakları üstlenmesine yol açmaması koşuluyla, Kişisel blog'lar ve (geleneksel veya çevrimiçi) diğer kişisel yayınlar.

  • Ofis, lobi, halka açık alan, restoran veya perakende mağazalarında dekorasyon olarak

 8. İlave Haklar.

  İçerik’i kullanmanızı, Lisanslı Eserleri Çoğaltmak amacıyla kolaylaştırmak için, şunları da yapabilirsiniz:

  1. Müşteri Eseri: İçerik’i, müşteriler (örneğin, grafik tasarımcı tarafından hazırlanan reklamlar) adına Lisanslı Eser üretmek için kullanmak

  2. Tedarik: Müşterinin tamamen Lisans koşullarına tabi ve bu koşulların bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, İçerik Lisansını müşteri adına almak

  3. Temsilci: diğer tarafın da Lisansa tabi ve Lisansın bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, işvereniniz, şirketiniz, grubunuz veya bağlı kuruluşunuz adına Lisans almak.

  4. Altyüklenici: İçerik dosyalarını / türetilen eserleri, diğer tarafın da Lisans sınırlamalarına uyması koşuluyla, sadece Sizin adınıza olmak üzere altyüklenicilere veya çalışanlara geçici olarak devretmek

 9. Kapsamı Genişletilmiş İzin Verilen Kullanımlar (Genişletilmiş Lisanslar).

  İşbu belgenin 7. ve 8. fıkralarına ek olarak, İçerik'in kullanılması için aşağıdaki genişletilmiş haklara ihtiyaç duymanız durumunda, ilgili kullanımınıza uygun olarak aşağıdaki Kapsamı Genişletilmiş Lisanslardan herhangi birini satın alabilirsiniz:

  1. YALNIZCA YAZDIRMA İÇİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Her durumda, herhangi bir baskı adedi uygulanmaksızın yalnızca Standart Lisans kapsamında izin verilir ve

   • (Elektronik dağıtım için hazırlanmış olmayan) her türlü kişisel kullanım veya yeniden satış malzemesi veya ürünü (örneğin, takvimler, tişörtler, posterler ve fincanlar) ve lisans başına toplamda 10,000 kopyaya kadar sınırlı olmak üzere ürün ambalajları. İşbu alt fıkra kapsamında 10,000 kopyaya kadar her ilave baskı, yeni bir lisans gerektirir.

  2. YALNIZCA ELEKTRONİK İÇERİĞİ KAPSAYAN GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Herhangi bir baskı sınırlaması olmaksızın, her durumda Standart Lisans kapsamında izin verilir;

   • Yeniden satış amaçlı video, film veya televizyon yayını olarak; ve

   • İçerik'in üçüncü kişiler tarafından yeniden dağıtılmasına veya yeniden kullanılmasına izin verilmemesi koşuluyla, her türlü elektronik dağıtımda (ilk değil, son haliyle) veya e-kitapların tasarım öğeleri ve bileşenleri, web sitesi şablonları, flash şablonları ve belgeleri dahil olmak üzere kişisel kullanım veya yeniden satış öğelerinde.

  3. GENİŞ KAPSAMLI LİSANS

   • Standart Lisans kapsamında izin verildiği ölçüde, herhangi bir baskı adedi sınırlaması söz konusu olmaksızın, Yalnızca Yazdırma için Kapsamı Genişletilmiş Lisans ve Sadece Elektronik İçeriği Kapsayan Genişletilmiş Lisans

 10. Sınırlamalar.

  İşbu belgede 7. ve 8. fıkralarda özellikle izin verildiği durumlar dışında, aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez:

  SINIRLAMALAR ANLAMI
  Alt lisanslama, Lisans kapsamındaki haklardan herhangi birini satma veya devretme
  • Lisans kapsamındaki haklar, Siz’e özeldir

  • İşbu Lisans kapsamındaki hiçbir hakkı, 123RF’nin izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemezsiniz
  Bağımsız İçeriği satma, paylaşma, lisanslama veya dağıtma
  • İçerik’in üçüncü kişilere iletilmesi, yalnızca Çoğaltılmış Lisans Eseri kapsamında olmalı ve kesinlikle Bağımsız İçerik olarak olmamalıdır

  • Yeterli teknolojik önlemler alarak, Bağımsız İçerik’in Lisanslı Eserler’den üçüncü kişilerce çıkarılmamasını / kopyalanmamasını sağlamanız gerekir
  Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali
  • İçerik / Lisanslı Eser ile bağlantılı olarak, hiçbir tarafın (örneğin, telif hakkı, tasarım hakkı veya ticari marka gibi) fikri mülkiyet haklarını ihlal veya irtikap edemezsiniz

  • İçerik dahilinde bulunan hiçbir Telif Hakkı Bildirimi, filigran, sahibine atıf, hukuki bildirimler, tescilli simgeler veya diğer fikri mülkiyet bilgilerini çıkaramazsınız
  "Editör Kullanımına Özel" İçerik
  • "Editör Kullanımına Özel" işareti taşıyan içerik, ticaret / reklam / promosyon amacıyla kullanılamaz.

  İçerik’i Yasadışı Çıkarma
  • İçerik’i Site’den 123RF tarafından sağlanan yöntemler dışında bir yöntem kullanarak indirmemeniz gerekir

  Logo / Ticari Marka / Hizmet Markası Kapsamındaki İçerik’i Kullanma
  • İçerik, logolara, ticari markalara veya hizmet markaları için veya bunların bir parçası olarak kullanılamaz

  İçerik’i Yasadışı Kullanma
  • İçerik’i, herhangi bir geçerli hukuki yetki bölgesindeki herhangi bir yasa, yönetmelik veya tüzüğü ihlal edecek biçimde kullanamazsınız

  İçerik’i Gayriahlaki / Müstehcen / Yasadışı / Karalayıcı Amaçlarla Kullanma
  • İçerik ve (İçerikleri içeren) Lisanslı Eserler (tek başına veya başka bir içerik / bağlam ile) pornografik, rahatsız edici, siyasi yönden teşvik edici, ırkçı, etnik veya kültürel yönden rahatsız edici, müstehcen, cinsel içerikli, gayriahlaki, karalayıcı, gizliliği ihlal edici veya yasadışı ya da şiddet veya terör eylemlerini teşvik edici, yetişkinlere yönelik eğlence hizmetleri veya mekanları, tütün ürünleri, cinsiyete, zihinsel duruma veya terminal hastalığa ilişkin sağlık sorunlarını tedavi etmek için tıbbi ürünler, tanışma siteleri veya uygulamalar, ırk, cinsiyet, din, inanç veya cinsel yönelim ayrımcılığı yapan şekillerde kullanılamaz

  İçerik’i, Kişileri / Varlıkları Aşağılama Amaçlı Kullanma
  • (i) İçerikte bir kişi yada model bulunuyorsa (ii) İçeriğin yalnızca bir açıklama amacıyla kullanıldığı belirtilmedikçe , içerikler aşırı ve tartışma yaratacak bir konuyla bağlantılı olarak kullanılamaz

  • İçerik’i oluşturan kişinin, herhangi bir siyasi, gayriahlaki veya rahatsız edici eğilimleri teşvik ettiğini ima edemezsiniz

  Çoğaltılmış Lisanslı Eserleri Yeniden Satma
  • Fıkra (Geniş Kapsamlı Lisans) uyarınca, Lisanslı Eserler yeniden satılamaz


 11. Fesih.

  Bu Lisans, feshedilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşmeyi, şöyle feshedebilirsiniz:


  1. Siz tarafından indirilen ve Sizin mülkiyetinizde bulunan tüm İçerikleri ve bunlara ait tüm Lisanslı Eser(leri) ve kopyaları / eşlik eden materyalleri silip yok ederek;

  2. İçerikleri herhangi bir amaç için kullanmayı bırakarak.

  İşbu Sözleşmenin koşul ve şartlarının herhangi birine uymamanız durumunda, 123RF, Sözleşmeyi Size bildirimde bulunmaksızın feshedebilecektir. Böyle bir fesih durumunda, Sizin, 123RF’den bildirim gelip gelmemesine bakılmaksızın, yukarıdaki 11(a) ve (b) fıkralarını derhal yerine getirmeniz gerekir.


 12. Feragatname.

  123RF veya bağlı kuruluşlarının, memurlarının, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, acentelerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerin ve (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerinin, hiçbir genel, cezai, özel, tesadüfi, dolaylı zararlardan veya kâr kaybından ya da İçeriklerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan diğer zararlar, maliyetler, veya kayıplardan, söz konusu tarafların bu zararlar konusunda bilgilendirilmiş olması veya bilgilendirilmesi durumunda dahi sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

  İÇERİKLER VE SİTELER, İŞBU LİSANSTA AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, "OLDUĞU GİBİ, MEVCUT OLDUĞU HALİYLE VE KUSURLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN" SAĞLANMAKTA OLUP, TARAFLARDAN HİÇBİRİ, BELİRLİ BİR AMAÇ DAHİLİNDE, ÜSTÜ KAPALI PAZARLANABİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TEMİNAT VERMEZ.


 13. Lisans Sahibinin Teminatı.

  İşbu Lisansta aksi yöndeki tüm hükümlerin aksine, 123RF ile memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, sahiplerini, acentelerini, temsilcilerini, lisans veren kişilerini ve 123RF ile ilişkili diğer herkesi ve bunların haleflerini, (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerini ve devralanlarını, İçerikleri kullanımınızla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek makul avukatlık ücret ve masrafları veya Siz tarafından işbu Lisans kapsamında yapılan her türlü beyan, garanti veya diğer vaatler / yükümlülükler dahil olmak üzere, (herhangi bir sınırlama olmaksızın üçüncü parti talepleri de dahil olmak üzere) her türlü talep, yükümlülük, masraf, zarar, ziyan veya harcama karşısında tamamen savunmayı, tazmin etmeyi ve kabul edersiniz.


 14. 123RF Teminatı.

  İşbu Lisansın şartlarını ihlal etmemeniz koşuluyla, 123RF, (aşağıda tanımlanan) Yükümlülük Üst Sınırına kadar savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. Bu tazminat, üçüncü partilerin, işbu Sözleşme uyarınca Siz tarafından indirilen ve kullanılan değiştirilmemiş İçeriklerin sahip olunmasının, dağıtımının veya kullanılmasının, işbu sözleşmede geçen 123RF garanti ve beyanlarını ihlal ettiğinin iddia edildiği her türlü geçerli gerçek veya olası davaları, talepleri veya yasal işlemlerinden kaynaklanan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) harcamalar ile birlikte yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki garantilerin ve beyanların 123RF tarafından ihlal edilmesiyle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin alacaklar için geçerli olacaktır. İşbu tazminat: 123RF’ye

  1. talep veya olası talebi öğrendiğiniz veya makul olarak öğrenmiş olmanızın gerektiği tarihten itibaren beş (5) işgününden geç olmamak üzere, talebin, söz konusu zamanda bildiğiniz ve legal@123rf.com adresinde Hukuk Baş Müşaviri dikkatine gönderdiğiniz e-postada belirtilen tüm ayrıntılarını içeren yazılı bildirimde bulunmanız;

  2. savunma veya anlaşmaya bağlanma için gerekli tüm bilgiler, yardım ve işbirliğini sağlamanız;

  3. 123RF'nin tercihine bağlı olmak üzere, söz konusu durumla ilgili her türlü savunma, anlaşmaya varma veya yasal işlemin tek denetimini vermeniz durumunda geçerlidir.

  123RF, 123RF'nin rızası dışında karara bağlanmış hiçbir talepten ve taleplerin işbu belgede belirtildiği biçimde eksiksiz bir bildiriminin alınmasından önce ortaya çıkan hiçbir hukuki ücretten ve(ya) diğer maliyetlerden sorumlu olmayacaktır.


 15. Yükümlülük Üst Sınırı.

 16. 123RF'nin 14. paragraf kapsamındaki tüm talepler için (toplu olarak değerlendirilen) tüm Size karşı toplam yükümlülüğü, Yirmi Beş Bin ABD Doları (25.000,00 ABD Doları) ile sınırlıdır veya Tarafınızdan ödenen lisans ücretlerinin toplam tutarı (hangisi yüksekse) ("Yükümlülük sınırı").


 17. İzinsiz Kullanım.

  123RF tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan beyan ve teminatlar yalnızca 123RF tarafından sağlanan İçerik için geçerli olup, İçerik'in Siz tarafından işbu Sözleşmede özellikle izin verilmemiş bir biçimde kullanılması veya işbu Sözleşmeyi başka bir biçimde ihlal etmeniz durumunda geçersiz olacaktır.


 18. Amir Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü.
  1. İşbu Lisansın tesisi, etkinliği, yorumlanması ve uygulanması, Singapore yasalarıyla idare edilecek ve bu hukuki yetki alanına tabi olacak olup, kanunların ihtilafı ilkeleri dikkate alınmayacaktır.

  2. İşbu Lisans ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, dostane görüşmelerle çözümlenecektir. Tarafların, bu tür bir anlaşmazlığı, görüşmelerin başlamasından itibaren otuz (30) gün içerisinde çözememesi durumunda, taraflar, anlaşmazlığı, tahkim işlemlerinin uygulandığı tarihte yürürlükte olan UNCITRAL Tahkim Yasaları uyarınca Singapore'da yürütülecek tahkim işlemleri Singapore Uluslararası Tahkim Merkezi'ne sevk etmeyi kabul eder. Hakem sayısı bir (1) olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Tahkim kararı nihai ve her iki taraf üzerinde de bağlayıcı olacaktır.

  3. İşbu Lisans kapsamında bulunan herhangi bir sözleşme, beyan ve teminatın ihlalinin, 123RF'ye Singapore Yasaları kapsamında söz konusu sözleşme ihlallerine ilişkin her türlü zarar ve çözümün yetersiz olacağı bir zarar vereceğini onaylar ve kabul edersiniz. Bunun yanında, hakem heyetinin, herhangi bir sınırlama söz konusu olmaksızın, her türlü ihtiyati emir veya durdurma emri veya geçici kararlar dahil olmak üzere Singapore'un geçerli yasaları uyarınca gerekli ve uygun gördüğü durumlarda geçici tedbir emri verebileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

 19. Devir.

  Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve menfaatlerini, taraflardan birinin işbu sözleşme kapsamındaki hak, menfaat ve yükümlülüklerini (i) söz konusu tarafın bir bağlı kuruluşu, (ii) katıldığı şirket birleşmesi, konsolidasyon veya yeniden kuruluş sonucu devralan şirket veya (iii) tarafın varlıklarının tümünü veya büyük ölçüde tümünü satın alan taraf olmak üzere mali yönden benzer biçimde sorumlu bir varlığa, söz konusu devralanın, ilgili tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla devredebileceği durumlar dışında her durumda diğer tarafın yazılı izni olmaksızın Üçüncü Kişilere devretmeyecektir.


 20. Üçüncü Parti Haklarının Olmaması.

  İşbu Sözleşmenin tarafı olmayan kimse (böyle bir kişinin adının verilmiş, böyle bir kişiden bahsedilmiş veya başka bir biçimde belirtilmiş ya da işbu Sözleşmede bu şekilde adı verilmiş, bahsedilmiş veya belirtilmiş bir kişi grubuna dahil olup olmamasına bakılmaksızın), işbu Sözleşmeyi veya koşullarından herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır. 


 21. Sözleşmenin Bütünlüğü.

  İşbu Sözleşme, Siz ile 123RF arasında, Sözleşmenin konusuna ilişkin imzalanan sözleşmenin tamamını oluşturur. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, bu durum, başka bir hükmü etkilemeyecek olup, Sözleşmenin geri kalanı, tarafların niyetine en yakın biçimde yürürlükte olacak biçimde yorumlanacaktır. Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşmenin hükümlerini uygulamaması, söz konusu hükümlerin veya başka bir hükmün gelecekte de uygulanmasından feragat edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. 


 22. Dil.

  İşbu Lisans İngilizce yazılmış olup, (gerekli olduğu durumlarda) başka bir dilde çevirisi bulunacaktır. İşbu Sözleşmenin koşullarının yorumlanması konusunda herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda, İngilizce hali esas alınacaktır..


 23. Elektronik Sözleşme.

  İçerik(leri) indirerek, işbu Lisansı kabul ettiğinizi elektronik ortamda onaylamış olursunuz.


Son güncelleme: 1 Kasım 2020

Electronic Only Extended License

123RF LİSANSI ("Lisans")

 1. Sözleşme.

  Bu Lisans, Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") ile 123RF.COM sitesinden telifsiz görüntüler / resimler / vektörler / video klipleri ("İçerik") indiren lisans sahibi ("Siz"") arasında bir sözleşmedir. Herhangi bir İçerik indirdiğinizde, Lisans koşullarını anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu onaylarsınız.


 2. 123RF Beyanı.

  123RF, İçerik ile ilgili olarak, telif hakları dahil olmak üzere tüm hakların ve(ya) gerekli tüm yetkilerin sahibi ve İçerik'i Lisans kapsamında lisanslamaya yetkili olduğunu beyan eder. Siz'e lisanslanan Değiştirilmemiş ve Bağımsız İçerik, hiçbir üçüncü kişinin fikri mülkiyet, reklam veya gizlilik haklarını ihlal etmez. İçerik'in telif hakkı 123RF'ye ve(ya) 123RF'nin İçerik iştirakçilerine aittir. Ancak bu beyan, İçerik'in amaçlanan kullanımını önleyen İçerik ile ilgili olarak bir model / mülkiyet feragatnamesinin olmadığı durumlarda geçerli sayılmayacaktır.


 3. Lisans Beyanı - Siz, aşağıdaki koşulları;
  1. License En az 18 yaşında ve işbu Lisansa taraf olma hakkına sahip olduğunuzu

  2. License Bu Lisansın izin vermediği hiçbir İçerik’i kullanmayacağınızı

  3. 123RF’ye verdiğiniz, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm ödeme ve fatura bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin geçerli ve doğru olduğunu

  4. İşbu Lisansta aksi belirtilmediği sürece, Siz tarafından açılan veya sahip olunan hesap(ların) yalnızca Siz tarafından, işbu Lisansta belirtilen amaçlar ve şartlar dahilinde kullanılacağını beyan ve garanti edersiniz)

 4. Lisans Verme:

  İşbu belgede geçen koşullar kapsamında, 123RF, (10. Fıkrada sınırlananlar haricinde) indirilen İçerik’i kullanmanız, Çoğaltmanız, düzenlemeniz, yayınlamanız ve görüntülemeniz için Siz’e, münhasır olmayan, telifsiz, dünya genelinde geçerli, sürekli, devredilemez alt lisans verir.


 5. Sadece Tek Kullanıcı Hesabı.

  İşbu Sözleşme, yalnızca Tek Kullanıcı Hesabı oluşturulmasına ve kaydedilmesine izin verir. Kullanıcı adı ve parolanızı başka bir kişinin kullanmasına izin veremezsiniz. Aynı anda birden fazla oturum açmak ve(ya) Hesabınıza ayrı bir biçimde erişmek isterseniz, bunu yalnızca 123RF'nin Corporate+ hesabı (https://tr.123rf.com/partnersite.php) veya 123RF çoklu oturum lisans sözleşmesi ile yapabilirsiniz (https://tr.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Tanımlar.
  1. "Lisanslı Eser" Siz veya Müşteriniz tarafından veya adına, bağımsız beceri ve emek kullanılarak Çoğaltılan veya oluşturulan ve İçerik ve başka materyalleri içeren ve İçerik'in (ticari ve makul olarak mümkün olduğu ölçüde) Lisanslı eser kapsamından çıkarak bağımsız bir Eser olmayacağı gerçek nihai ürün veya nihai türev eser anlamına gelir. 

  2. "Çoğaltmak/Çoğaltılmış" İçerik'in herhangi bir kısmının, çoğaltılan İçerik'in, son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü kişinin Lisanslı Eser'inden ayrı tutularak bir Bağımsız İçerik haline gelmeyecek tamamlanmış bir türev ürün (Lisanslı Eser) oluşturmak üzere bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi, düzenlenmesi, birleştirilmesi veya üzerinde oynanması anlamına gelir.

  3. "Bağımsız İçerik" farklı bir çözünürlükte aynı İçerik dahil olmak üzere, Siteler'den indirilmiş ilk formunda bulunan değiştirilmemiş ve düzeltilmemiş İçerik anlamına gelir.

  4. "Önemli Rol" Lisanslı Eser'in ayrılmaz veya temel bir bileşenini oluşturmak için kullanılacak ve Lisanslı Eseriniz'in değerini büyük ölçüde artıracak İçerik anlamına gelir .

 7. İzin Verilen Standart Kullanımlar.

  İzin verilen kullanımların örnekleri, (her durumda, yeniden satış hakkı olmaksızın) aşağıdaki Lisanslı Eserler ile ilişkisi içerisinde İçerik’in kullanılmasını, değiştirilmesini, Çoğaltılmasını ve(ya) gösterimini içerir:

  KULLANIMLAR LİSANSLI ESERLERİN ÖRNEKLERİ
  Reklam / Pazarlama / Promosyon (İş ve Ticaret Amaçlı)
  • Grafik tasarımcılar / ajanslar tarafından, dergi, süreli yayın, gazete, bildiri ve diğer geleneksel yazılı medya üzerinde müşteriler için hazırlanan reklamlar

  • Basılı reklamlar, posta gönderileri, el ilanları, broşürler, posterler, kataloglar, ürün ambalajları (örneğin, ambalajın, bir oyuncak kutusu gibi, ürünün bir parçasını oluşturduğu durumlar) ve ürün olarak ambalaj (örneğin, bir ürün olarak ambalaj kağıdı) HARİÇ olmak üzere, ambalaj veya promosyon malzemeleri
  Basın / Yayın / Eğitim
  • Her bir İçerik için toplam 500,000 baskıya kadar olmak üzere, kitap kapakları (ön ve arka) üzerindeki baskılar

  • Kartvizitler, antetli kağıtlar, kataloglar, broşürler ve kitapçıklar
  Sunumlar
  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında görüntülenmesi koşuluyla İçerik’i Powerpoint gibi multimedya sunumlarında kullanabilirsiniz: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"
  " Editör Kullanımına Özel" İçerikleri & Editörlük Bağlamı
  • Önemli – "Editör Kullanımına Özel" işaretli İçerik yalnızca editörlük amaçlarıyla kullanılabilecek olup, ticaret / reklamcılık / promosyon amaçlarıyla kullanılmayacaktır.

  • Editörlük amaçlı kullanılan (dergi, gazete, ders kitabı, kitap, e-kitap, internet dizinleri veya multimedya CD'leri gibi) İçeriklerde, dosyanın yanında aşağıdaki telif hakkı bildirimi yer almalıdır: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"

  • Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi için, ("Editör Kullanımına Özel" olarak işaretlenmemiş İçerikler de dahil olmak üzere) her türlü İçerik, dosyanın yanında yukarıda belirtilen telif hakkı bildiriminin yer alması koşuluyla, geleneksel veya elektronik baskı, web siteleri, blog'lar, televizyon, çevrimiçi video gibi yöntemlerle editörlük bağlamında da kullanılabilir.

  • Her bir İçerik için, toplamda 500,000 baskıya katar editör yayını
  Tasarım Unsurları & Sanat
  • Bir web sitesi, bilgisayar oyunu veya veri depolama cihazı üzerinde, (fakat başkaları tarafından dağıtım, yeniden satış veya kullanım için herhangi bir web sitesi şablonu veya yazılım ürünü ile bağlantılı olmamak üzere) dağıtım veya başkaları tarafından kullanım amacıyla

  • İçerik'in, Lisanslı Eser'de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, bir yazılım veya mobil uygulama üzerinde arka plan veya ekran İçerik'i olarak.

  • Özgün sanat eserine önemli ölçüde Çoğaltılmış olarak

  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında belirgin bir biçimde gösterilmesi ve İçerik’in, Lisanslı Eser’de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, ev videoları, belgesel, uzun metrajlı filmler veya ticari kullanım amaçlı video, film, televizyon yayını ve internet üzerinde: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com" Referans beyanının açıkça gösterilmesi, örneğin, bir televizyon programı veya yayınının başlangıç ve bitiş jeneriğini veya kullanılan İçerik'in makul bir biçimde yakınında veya üzerine eklenmiş ya da açıkça belirtilmiş bir biçimde katkı sahibine atıfta bulunulmasını içerir. 
  Sosyal Medya Web Siteleri & Uygulamaları
  • Sosyal medya web sitelerine ve uygulamalarına (Facebook, Instagram ve Twitter gibi) içerik yükleyerek,
   (1) Sosyal medya web siteleri ve uygulamaları sizin tarafınızdan izin verilmedikçe, İçeriğin ve / veya Lisanslı Çalışmanın bu Lisans altında izin verildiği şekilde görüntülenmesini veya kullanılmasını sağlamak için içeriğin (Bağımsız Görüntü olarak, türetilmiş bir formda veya Lisanslı bir Çalışma olarak) Mülkiyet Haklarını veya haklarını (Telif Hakkı dahil) kabul etmez.veya (2) Kurum logonuzu, İçeriğin herhangi bir köşesine en az 125 piksel genişlik veya uzunluk (hangisi daha büyükse) ölçülerinde ve / veya İçerik Lisanslı bir İşe dahil edilmelidir.
  Kişisel Kullanım
  • Ev dekorasyonu, duvar resimleri / sanat albümleri, basılı eserler, kişisel mülkiyet ve kullanıma yönelik DIY (Kendi Başına Yap) öğeleri ile diğer kişisel basılı eserler

  • Kişisel yayınların, Siz'in veya (blog hizmet sağlayıcıları gibi) herhangi bir üçüncü parti yayın hizmeti sağlayıcısının (ister tek başına bir Bağımsız Resim, isterse türetilmiş bir formda veya bir Lisanslı Eser olarak) İçerik dahilindeki (Telif hakkı dahil olmak üzere) sahiplik veya hakları üstlenmesine yol açmaması koşuluyla, Kişisel blog'lar ve (geleneksel veya çevrimiçi) diğer kişisel yayınlar.

  • Ofis, lobi, halka açık alan, restoran veya perakende mağazalarında dekorasyon olarak

 8. İlave Haklar.

  İçerik’i kullanmanızı, Lisanslı Eserleri Çoğaltmak amacıyla kolaylaştırmak için, şunları da yapabilirsiniz:

  1. Müşteri Eseri: İçerik’i, müşteriler (örneğin, grafik tasarımcı tarafından hazırlanan reklamlar) adına Lisanslı Eser üretmek için kullanmak

  2. Tedarik: Müşterinin tamamen Lisans koşullarına tabi ve bu koşulların bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, İçerik Lisansını müşteri adına almak

  3. Temsilci: diğer tarafın da Lisansa tabi ve Lisansın bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, işvereniniz, şirketiniz, grubunuz veya bağlı kuruluşunuz adına Lisans almak.

  4. Altyüklenici: İçerik dosyalarını / türetilen eserleri, diğer tarafın da Lisans sınırlamalarına uyması koşuluyla, sadece Sizin adınıza olmak üzere altyüklenicilere veya çalışanlara geçici olarak devretmek

 9. Kapsamı Genişletilmiş İzin Verilen Kullanımlar (Genişletilmiş Lisanslar).

  İşbu belgenin 7. ve 8. fıkralarına ek olarak, İçerik'in kullanılması için aşağıdaki genişletilmiş haklara ihtiyaç duymanız durumunda, ilgili kullanımınıza uygun olarak aşağıdaki Kapsamı Genişletilmiş Lisanslardan herhangi birini satın alabilirsiniz:

  1. YALNIZCA YAZDIRMA İÇİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Her durumda, herhangi bir baskı adedi uygulanmaksızın yalnızca Standart Lisans kapsamında izin verilir ve

   • (Elektronik dağıtım için hazırlanmış olmayan) her türlü kişisel kullanım veya yeniden satış malzemesi veya ürünü (örneğin, takvimler, tişörtler, posterler ve fincanlar) ve lisans başına toplamda 10,000 kopyaya kadar sınırlı olmak üzere ürün ambalajları. İşbu alt fıkra kapsamında 10,000 kopyaya kadar her ilave baskı, yeni bir lisans gerektirir.

  2. YALNIZCA ELEKTRONİK İÇERİĞİ KAPSAYAN GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Herhangi bir baskı sınırlaması olmaksızın, her durumda Standart Lisans kapsamında izin verilir;

   • Yeniden satış amaçlı video, film veya televizyon yayını olarak; ve

   • İçerik'in üçüncü kişiler tarafından yeniden dağıtılmasına veya yeniden kullanılmasına izin verilmemesi koşuluyla, her türlü elektronik dağıtımda (ilk değil, son haliyle) veya e-kitapların tasarım öğeleri ve bileşenleri, web sitesi şablonları, flash şablonları ve belgeleri dahil olmak üzere kişisel kullanım veya yeniden satış öğelerinde.

  3. GENİŞ KAPSAMLI LİSANS

   • Standart Lisans kapsamında izin verildiği ölçüde, herhangi bir baskı adedi sınırlaması söz konusu olmaksızın, Yalnızca Yazdırma için Kapsamı Genişletilmiş Lisans ve Sadece Elektronik İçeriği Kapsayan Genişletilmiş Lisans

 10. Sınırlamalar.

  İşbu belgede 7. ve 8. fıkralarda özellikle izin verildiği durumlar dışında, aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez:

  SINIRLAMALAR ANLAMI
  Alt lisanslama, Lisans kapsamındaki haklardan herhangi birini satma veya devretme
  • Lisans kapsamındaki haklar, Siz’e özeldir

  • İşbu Lisans kapsamındaki hiçbir hakkı, 123RF’nin izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemezsiniz
  Bağımsız İçeriği satma, paylaşma, lisanslama veya dağıtma
  • İçerik’in üçüncü kişilere iletilmesi, yalnızca Çoğaltılmış Lisans Eseri kapsamında olmalı ve kesinlikle Bağımsız İçerik olarak olmamalıdır

  • Yeterli teknolojik önlemler alarak, Bağımsız İçerik’in Lisanslı Eserler’den üçüncü kişilerce çıkarılmamasını / kopyalanmamasını sağlamanız gerekir
  Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali
  • İçerik / Lisanslı Eser ile bağlantılı olarak, hiçbir tarafın (örneğin, telif hakkı, tasarım hakkı veya ticari marka gibi) fikri mülkiyet haklarını ihlal veya irtikap edemezsiniz

  • İçerik dahilinde bulunan hiçbir Telif Hakkı Bildirimi, filigran, sahibine atıf, hukuki bildirimler, tescilli simgeler veya diğer fikri mülkiyet bilgilerini çıkaramazsınız
  "Editör Kullanımına Özel" İçerik
  • "Editör Kullanımına Özel" işareti taşıyan içerik, ticaret / reklam / promosyon amacıyla kullanılamaz.

  İçerik’i Yasadışı Çıkarma
  • İçerik’i Site’den 123RF tarafından sağlanan yöntemler dışında bir yöntem kullanarak indirmemeniz gerekir

  Logo / Ticari Marka / Hizmet Markası Kapsamındaki İçerik’i Kullanma
  • İçerik, logolara, ticari markalara veya hizmet markaları için veya bunların bir parçası olarak kullanılamaz

  İçerik’i Yasadışı Kullanma
  • İçerik’i, herhangi bir geçerli hukuki yetki bölgesindeki herhangi bir yasa, yönetmelik veya tüzüğü ihlal edecek biçimde kullanamazsınız

  İçerik’i Gayriahlaki / Müstehcen / Yasadışı / Karalayıcı Amaçlarla Kullanma
  • İçerik ve (İçerikleri içeren) Lisanslı Eserler (tek başına veya başka bir içerik / bağlam ile) pornografik, rahatsız edici, siyasi yönden teşvik edici, ırkçı, etnik veya kültürel yönden rahatsız edici, müstehcen, cinsel içerikli, gayriahlaki, karalayıcı, gizliliği ihlal edici veya yasadışı ya da şiddet veya terör eylemlerini teşvik edici, yetişkinlere yönelik eğlence hizmetleri veya mekanları, tütün ürünleri, cinsiyete, zihinsel duruma veya terminal hastalığa ilişkin sağlık sorunlarını tedavi etmek için tıbbi ürünler, tanışma siteleri veya uygulamalar, ırk, cinsiyet, din, inanç veya cinsel yönelim ayrımcılığı yapan şekillerde kullanılamaz

  İçerik’i, Kişileri / Varlıkları Aşağılama Amaçlı Kullanma
  • (i) İçerikte bir kişi yada model bulunuyorsa (ii) İçeriğin yalnızca bir açıklama amacıyla kullanıldığı belirtilmedikçe , içerikler aşırı ve tartışma yaratacak bir konuyla bağlantılı olarak kullanılamaz

  • İçerik’i oluşturan kişinin, herhangi bir siyasi, gayriahlaki veya rahatsız edici eğilimleri teşvik ettiğini ima edemezsiniz

  Çoğaltılmış Lisanslı Eserleri Yeniden Satma
  • Fıkra (Geniş Kapsamlı Lisans) uyarınca, Lisanslı Eserler yeniden satılamaz


 11. Fesih.

  Bu Lisans, feshedilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşmeyi, şöyle feshedebilirsiniz:


  1. Siz tarafından indirilen ve Sizin mülkiyetinizde bulunan tüm İçerikleri ve bunlara ait tüm Lisanslı Eser(leri) ve kopyaları / eşlik eden materyalleri silip yok ederek;

  2. İçerikleri herhangi bir amaç için kullanmayı bırakarak.

  İşbu Sözleşmenin koşul ve şartlarının herhangi birine uymamanız durumunda, 123RF, Sözleşmeyi Size bildirimde bulunmaksızın feshedebilecektir. Böyle bir fesih durumunda, Sizin, 123RF’den bildirim gelip gelmemesine bakılmaksızın, yukarıdaki 11(a) ve (b) fıkralarını derhal yerine getirmeniz gerekir.


 12. Feragatname.

  123RF veya bağlı kuruluşlarının, memurlarının, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, acentelerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerin ve (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerinin, hiçbir genel, cezai, özel, tesadüfi, dolaylı zararlardan veya kâr kaybından ya da İçeriklerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan diğer zararlar, maliyetler, veya kayıplardan, söz konusu tarafların bu zararlar konusunda bilgilendirilmiş olması veya bilgilendirilmesi durumunda dahi sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

  İÇERİKLER VE SİTELER, İŞBU LİSANSTA AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, "OLDUĞU GİBİ, MEVCUT OLDUĞU HALİYLE VE KUSURLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN" SAĞLANMAKTA OLUP, TARAFLARDAN HİÇBİRİ, BELİRLİ BİR AMAÇ DAHİLİNDE, ÜSTÜ KAPALI PAZARLANABİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TEMİNAT VERMEZ.


 13. Lisans Sahibinin Teminatı.

  İşbu Lisansta aksi yöndeki tüm hükümlerin aksine, 123RF ile memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, sahiplerini, acentelerini, temsilcilerini, lisans veren kişilerini ve 123RF ile ilişkili diğer herkesi ve bunların haleflerini, (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerini ve devralanlarını, İçerikleri kullanımınızla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek makul avukatlık ücret ve masrafları veya Siz tarafından işbu Lisans kapsamında yapılan her türlü beyan, garanti veya diğer vaatler / yükümlülükler dahil olmak üzere, (herhangi bir sınırlama olmaksızın üçüncü parti talepleri de dahil olmak üzere) her türlü talep, yükümlülük, masraf, zarar, ziyan veya harcama karşısında tamamen savunmayı, tazmin etmeyi ve kabul edersiniz.


 14. 123RF Teminatı.

  İşbu Lisansın şartlarını ihlal etmemeniz koşuluyla, 123RF, (aşağıda tanımlanan) Yükümlülük Üst Sınırına kadar savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. Bu tazminat, üçüncü partilerin, işbu Sözleşme uyarınca Siz tarafından indirilen ve kullanılan değiştirilmemiş İçeriklerin sahip olunmasının, dağıtımının veya kullanılmasının, işbu sözleşmede geçen 123RF garanti ve beyanlarını ihlal ettiğinin iddia edildiği her türlü geçerli gerçek veya olası davaları, talepleri veya yasal işlemlerinden kaynaklanan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) harcamalar ile birlikte yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki garantilerin ve beyanların 123RF tarafından ihlal edilmesiyle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin alacaklar için geçerli olacaktır. İşbu tazminat: 123RF’ye

  1. talep veya olası talebi öğrendiğiniz veya makul olarak öğrenmiş olmanızın gerektiği tarihten itibaren beş (5) işgününden geç olmamak üzere, talebin, söz konusu zamanda bildiğiniz ve legal@123rf.com adresinde Hukuk Baş Müşaviri dikkatine gönderdiğiniz e-postada belirtilen tüm ayrıntılarını içeren yazılı bildirimde bulunmanız;

  2. savunma veya anlaşmaya bağlanma için gerekli tüm bilgiler, yardım ve işbirliğini sağlamanız;

  3. 123RF'nin tercihine bağlı olmak üzere, söz konusu durumla ilgili her türlü savunma, anlaşmaya varma veya yasal işlemin tek denetimini vermeniz durumunda geçerlidir.

  123RF, 123RF'nin rızası dışında karara bağlanmış hiçbir talepten ve taleplerin işbu belgede belirtildiği biçimde eksiksiz bir bildiriminin alınmasından önce ortaya çıkan hiçbir hukuki ücretten ve(ya) diğer maliyetlerden sorumlu olmayacaktır.


 15. Yükümlülük Üst Sınırı.

 16. 123RF'nin 14. paragraf kapsamındaki tüm talepler için (toplu olarak değerlendirilen) tüm Size karşı toplam yükümlülüğü, Yirmi Beş Bin ABD Doları (25.000,00 ABD Doları) ile sınırlıdır veya Tarafınızdan ödenen lisans ücretlerinin toplam tutarı (hangisi yüksekse) ("Yükümlülük sınırı").


 17. İzinsiz Kullanım.

  123RF tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan beyan ve teminatlar yalnızca 123RF tarafından sağlanan İçerik için geçerli olup, İçerik'in Siz tarafından işbu Sözleşmede özellikle izin verilmemiş bir biçimde kullanılması veya işbu Sözleşmeyi başka bir biçimde ihlal etmeniz durumunda geçersiz olacaktır.


 18. Amir Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü.
  1. İşbu Lisansın tesisi, etkinliği, yorumlanması ve uygulanması, Singapore yasalarıyla idare edilecek ve bu hukuki yetki alanına tabi olacak olup, kanunların ihtilafı ilkeleri dikkate alınmayacaktır.

  2. İşbu Lisans ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, dostane görüşmelerle çözümlenecektir. Tarafların, bu tür bir anlaşmazlığı, görüşmelerin başlamasından itibaren otuz (30) gün içerisinde çözememesi durumunda, taraflar, anlaşmazlığı, tahkim işlemlerinin uygulandığı tarihte yürürlükte olan UNCITRAL Tahkim Yasaları uyarınca Singapore'da yürütülecek tahkim işlemleri Singapore Uluslararası Tahkim Merkezi'ne sevk etmeyi kabul eder. Hakem sayısı bir (1) olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Tahkim kararı nihai ve her iki taraf üzerinde de bağlayıcı olacaktır.

  3. İşbu Lisans kapsamında bulunan herhangi bir sözleşme, beyan ve teminatın ihlalinin, 123RF'ye Singapore Yasaları kapsamında söz konusu sözleşme ihlallerine ilişkin her türlü zarar ve çözümün yetersiz olacağı bir zarar vereceğini onaylar ve kabul edersiniz. Bunun yanında, hakem heyetinin, herhangi bir sınırlama söz konusu olmaksızın, her türlü ihtiyati emir veya durdurma emri veya geçici kararlar dahil olmak üzere Singapore'un geçerli yasaları uyarınca gerekli ve uygun gördüğü durumlarda geçici tedbir emri verebileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

 19. Devir.

  Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve menfaatlerini, taraflardan birinin işbu sözleşme kapsamındaki hak, menfaat ve yükümlülüklerini (i) söz konusu tarafın bir bağlı kuruluşu, (ii) katıldığı şirket birleşmesi, konsolidasyon veya yeniden kuruluş sonucu devralan şirket veya (iii) tarafın varlıklarının tümünü veya büyük ölçüde tümünü satın alan taraf olmak üzere mali yönden benzer biçimde sorumlu bir varlığa, söz konusu devralanın, ilgili tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla devredebileceği durumlar dışında her durumda diğer tarafın yazılı izni olmaksızın Üçüncü Kişilere devretmeyecektir.


 20. Üçüncü Parti Haklarının Olmaması.

  İşbu Sözleşmenin tarafı olmayan kimse (böyle bir kişinin adının verilmiş, böyle bir kişiden bahsedilmiş veya başka bir biçimde belirtilmiş ya da işbu Sözleşmede bu şekilde adı verilmiş, bahsedilmiş veya belirtilmiş bir kişi grubuna dahil olup olmamasına bakılmaksızın), işbu Sözleşmeyi veya koşullarından herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır. 


 21. Sözleşmenin Bütünlüğü.

  İşbu Sözleşme, Siz ile 123RF arasında, Sözleşmenin konusuna ilişkin imzalanan sözleşmenin tamamını oluşturur. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, bu durum, başka bir hükmü etkilemeyecek olup, Sözleşmenin geri kalanı, tarafların niyetine en yakın biçimde yürürlükte olacak biçimde yorumlanacaktır. Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşmenin hükümlerini uygulamaması, söz konusu hükümlerin veya başka bir hükmün gelecekte de uygulanmasından feragat edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. 


 22. Dil.

  İşbu Lisans İngilizce yazılmış olup, (gerekli olduğu durumlarda) başka bir dilde çevirisi bulunacaktır. İşbu Sözleşmenin koşullarının yorumlanması konusunda herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda, İngilizce hali esas alınacaktır..


 23. Elektronik Sözleşme.

  İçerik(leri) indirerek, işbu Lisansı kabul ettiğinizi elektronik ortamda onaylamış olursunuz.


Son güncelleme: 1 Kasım 2020

Comprehensive Extended License

123RF LİSANSI ("Lisans")

 1. Sözleşme.

  Bu Lisans, Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") ile 123RF.COM sitesinden telifsiz görüntüler / resimler / vektörler / video klipleri ("İçerik") indiren lisans sahibi ("Siz"") arasında bir sözleşmedir. Herhangi bir İçerik indirdiğinizde, Lisans koşullarını anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu onaylarsınız.


 2. 123RF Beyanı.

  123RF, İçerik ile ilgili olarak, telif hakları dahil olmak üzere tüm hakların ve(ya) gerekli tüm yetkilerin sahibi ve İçerik'i Lisans kapsamında lisanslamaya yetkili olduğunu beyan eder. Siz'e lisanslanan Değiştirilmemiş ve Bağımsız İçerik, hiçbir üçüncü kişinin fikri mülkiyet, reklam veya gizlilik haklarını ihlal etmez. İçerik'in telif hakkı 123RF'ye ve(ya) 123RF'nin İçerik iştirakçilerine aittir. Ancak bu beyan, İçerik'in amaçlanan kullanımını önleyen İçerik ile ilgili olarak bir model / mülkiyet feragatnamesinin olmadığı durumlarda geçerli sayılmayacaktır.


 3. Lisans Beyanı - Siz, aşağıdaki koşulları;
  1. License En az 18 yaşında ve işbu Lisansa taraf olma hakkına sahip olduğunuzu

  2. License Bu Lisansın izin vermediği hiçbir İçerik’i kullanmayacağınızı

  3. 123RF’ye verdiğiniz, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm ödeme ve fatura bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin geçerli ve doğru olduğunu

  4. İşbu Lisansta aksi belirtilmediği sürece, Siz tarafından açılan veya sahip olunan hesap(ların) yalnızca Siz tarafından, işbu Lisansta belirtilen amaçlar ve şartlar dahilinde kullanılacağını beyan ve garanti edersiniz)

 4. Lisans Verme:

  İşbu belgede geçen koşullar kapsamında, 123RF, (10. Fıkrada sınırlananlar haricinde) indirilen İçerik’i kullanmanız, Çoğaltmanız, düzenlemeniz, yayınlamanız ve görüntülemeniz için Siz’e, münhasır olmayan, telifsiz, dünya genelinde geçerli, sürekli, devredilemez alt lisans verir.


 5. Sadece Tek Kullanıcı Hesabı.

  İşbu Sözleşme, yalnızca Tek Kullanıcı Hesabı oluşturulmasına ve kaydedilmesine izin verir. Kullanıcı adı ve parolanızı başka bir kişinin kullanmasına izin veremezsiniz. Aynı anda birden fazla oturum açmak ve(ya) Hesabınıza ayrı bir biçimde erişmek isterseniz, bunu yalnızca 123RF'nin Corporate+ hesabı (https://tr.123rf.com/partnersite.php) veya 123RF çoklu oturum lisans sözleşmesi ile yapabilirsiniz (https://tr.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Tanımlar.
  1. "Lisanslı Eser" Siz veya Müşteriniz tarafından veya adına, bağımsız beceri ve emek kullanılarak Çoğaltılan veya oluşturulan ve İçerik ve başka materyalleri içeren ve İçerik'in (ticari ve makul olarak mümkün olduğu ölçüde) Lisanslı eser kapsamından çıkarak bağımsız bir Eser olmayacağı gerçek nihai ürün veya nihai türev eser anlamına gelir. 

  2. "Çoğaltmak/Çoğaltılmış" İçerik'in herhangi bir kısmının, çoğaltılan İçerik'in, son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü kişinin Lisanslı Eser'inden ayrı tutularak bir Bağımsız İçerik haline gelmeyecek tamamlanmış bir türev ürün (Lisanslı Eser) oluşturmak üzere bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi, düzenlenmesi, birleştirilmesi veya üzerinde oynanması anlamına gelir.

  3. "Bağımsız İçerik" farklı bir çözünürlükte aynı İçerik dahil olmak üzere, Siteler'den indirilmiş ilk formunda bulunan değiştirilmemiş ve düzeltilmemiş İçerik anlamına gelir.

  4. "Önemli Rol" Lisanslı Eser'in ayrılmaz veya temel bir bileşenini oluşturmak için kullanılacak ve Lisanslı Eseriniz'in değerini büyük ölçüde artıracak İçerik anlamına gelir .

 7. İzin Verilen Standart Kullanımlar.

  İzin verilen kullanımların örnekleri, (her durumda, yeniden satış hakkı olmaksızın) aşağıdaki Lisanslı Eserler ile ilişkisi içerisinde İçerik’in kullanılmasını, değiştirilmesini, Çoğaltılmasını ve(ya) gösterimini içerir:

  KULLANIMLAR LİSANSLI ESERLERİN ÖRNEKLERİ
  Reklam / Pazarlama / Promosyon (İş ve Ticaret Amaçlı)
  • Grafik tasarımcılar / ajanslar tarafından, dergi, süreli yayın, gazete, bildiri ve diğer geleneksel yazılı medya üzerinde müşteriler için hazırlanan reklamlar

  • Basılı reklamlar, posta gönderileri, el ilanları, broşürler, posterler, kataloglar, ürün ambalajları (örneğin, ambalajın, bir oyuncak kutusu gibi, ürünün bir parçasını oluşturduğu durumlar) ve ürün olarak ambalaj (örneğin, bir ürün olarak ambalaj kağıdı) HARİÇ olmak üzere, ambalaj veya promosyon malzemeleri
  Basın / Yayın / Eğitim
  • Her bir İçerik için toplam 500,000 baskıya kadar olmak üzere, kitap kapakları (ön ve arka) üzerindeki baskılar

  • Kartvizitler, antetli kağıtlar, kataloglar, broşürler ve kitapçıklar
  Sunumlar
  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında görüntülenmesi koşuluyla İçerik’i Powerpoint gibi multimedya sunumlarında kullanabilirsiniz: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"
  " Editör Kullanımına Özel" İçerikleri & Editörlük Bağlamı
  • Önemli – "Editör Kullanımına Özel" işaretli İçerik yalnızca editörlük amaçlarıyla kullanılabilecek olup, ticaret / reklamcılık / promosyon amaçlarıyla kullanılmayacaktır.

  • Editörlük amaçlı kullanılan (dergi, gazete, ders kitabı, kitap, e-kitap, internet dizinleri veya multimedya CD'leri gibi) İçeriklerde, dosyanın yanında aşağıdaki telif hakkı bildirimi yer almalıdır: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"

  • Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi için, ("Editör Kullanımına Özel" olarak işaretlenmemiş İçerikler de dahil olmak üzere) her türlü İçerik, dosyanın yanında yukarıda belirtilen telif hakkı bildiriminin yer alması koşuluyla, geleneksel veya elektronik baskı, web siteleri, blog'lar, televizyon, çevrimiçi video gibi yöntemlerle editörlük bağlamında da kullanılabilir.

  • Her bir İçerik için, toplamda 500,000 baskıya katar editör yayını
  Tasarım Unsurları & Sanat
  • Bir web sitesi, bilgisayar oyunu veya veri depolama cihazı üzerinde, (fakat başkaları tarafından dağıtım, yeniden satış veya kullanım için herhangi bir web sitesi şablonu veya yazılım ürünü ile bağlantılı olmamak üzere) dağıtım veya başkaları tarafından kullanım amacıyla

  • İçerik'in, Lisanslı Eser'de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, bir yazılım veya mobil uygulama üzerinde arka plan veya ekran İçerik'i olarak.

  • Özgün sanat eserine önemli ölçüde Çoğaltılmış olarak

  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında belirgin bir biçimde gösterilmesi ve İçerik’in, Lisanslı Eser’de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, ev videoları, belgesel, uzun metrajlı filmler veya ticari kullanım amaçlı video, film, televizyon yayını ve internet üzerinde: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com" Referans beyanının açıkça gösterilmesi, örneğin, bir televizyon programı veya yayınının başlangıç ve bitiş jeneriğini veya kullanılan İçerik'in makul bir biçimde yakınında veya üzerine eklenmiş ya da açıkça belirtilmiş bir biçimde katkı sahibine atıfta bulunulmasını içerir. 
  Sosyal Medya Web Siteleri & Uygulamaları
  • Sosyal medya web sitelerine ve uygulamalarına (Facebook, Instagram ve Twitter gibi) içerik yükleyerek,
   (1) Sosyal medya web siteleri ve uygulamaları sizin tarafınızdan izin verilmedikçe, İçeriğin ve / veya Lisanslı Çalışmanın bu Lisans altında izin verildiği şekilde görüntülenmesini veya kullanılmasını sağlamak için içeriğin (Bağımsız Görüntü olarak, türetilmiş bir formda veya Lisanslı bir Çalışma olarak) Mülkiyet Haklarını veya haklarını (Telif Hakkı dahil) kabul etmez.veya (2) Kurum logonuzu, İçeriğin herhangi bir köşesine en az 125 piksel genişlik veya uzunluk (hangisi daha büyükse) ölçülerinde ve / veya İçerik Lisanslı bir İşe dahil edilmelidir.
  Kişisel Kullanım
  • Ev dekorasyonu, duvar resimleri / sanat albümleri, basılı eserler, kişisel mülkiyet ve kullanıma yönelik DIY (Kendi Başına Yap) öğeleri ile diğer kişisel basılı eserler

  • Kişisel yayınların, Siz'in veya (blog hizmet sağlayıcıları gibi) herhangi bir üçüncü parti yayın hizmeti sağlayıcısının (ister tek başına bir Bağımsız Resim, isterse türetilmiş bir formda veya bir Lisanslı Eser olarak) İçerik dahilindeki (Telif hakkı dahil olmak üzere) sahiplik veya hakları üstlenmesine yol açmaması koşuluyla, Kişisel blog'lar ve (geleneksel veya çevrimiçi) diğer kişisel yayınlar.

  • Ofis, lobi, halka açık alan, restoran veya perakende mağazalarında dekorasyon olarak

 8. İlave Haklar.

  İçerik’i kullanmanızı, Lisanslı Eserleri Çoğaltmak amacıyla kolaylaştırmak için, şunları da yapabilirsiniz:

  1. Müşteri Eseri: İçerik’i, müşteriler (örneğin, grafik tasarımcı tarafından hazırlanan reklamlar) adına Lisanslı Eser üretmek için kullanmak

  2. Tedarik: Müşterinin tamamen Lisans koşullarına tabi ve bu koşulların bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, İçerik Lisansını müşteri adına almak

  3. Temsilci: diğer tarafın da Lisansa tabi ve Lisansın bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, işvereniniz, şirketiniz, grubunuz veya bağlı kuruluşunuz adına Lisans almak.

  4. Altyüklenici: İçerik dosyalarını / türetilen eserleri, diğer tarafın da Lisans sınırlamalarına uyması koşuluyla, sadece Sizin adınıza olmak üzere altyüklenicilere veya çalışanlara geçici olarak devretmek

 9. Kapsamı Genişletilmiş İzin Verilen Kullanımlar (Genişletilmiş Lisanslar).

  İşbu belgenin 7. ve 8. fıkralarına ek olarak, İçerik'in kullanılması için aşağıdaki genişletilmiş haklara ihtiyaç duymanız durumunda, ilgili kullanımınıza uygun olarak aşağıdaki Kapsamı Genişletilmiş Lisanslardan herhangi birini satın alabilirsiniz:

  1. YALNIZCA YAZDIRMA İÇİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Her durumda, herhangi bir baskı adedi uygulanmaksızın yalnızca Standart Lisans kapsamında izin verilir ve

   • (Elektronik dağıtım için hazırlanmış olmayan) her türlü kişisel kullanım veya yeniden satış malzemesi veya ürünü (örneğin, takvimler, tişörtler, posterler ve fincanlar) ve lisans başına toplamda 10,000 kopyaya kadar sınırlı olmak üzere ürün ambalajları. İşbu alt fıkra kapsamında 10,000 kopyaya kadar her ilave baskı, yeni bir lisans gerektirir.

  2. YALNIZCA ELEKTRONİK İÇERİĞİ KAPSAYAN GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Herhangi bir baskı sınırlaması olmaksızın, her durumda Standart Lisans kapsamında izin verilir;

   • Yeniden satış amaçlı video, film veya televizyon yayını olarak; ve

   • İçerik'in üçüncü kişiler tarafından yeniden dağıtılmasına veya yeniden kullanılmasına izin verilmemesi koşuluyla, her türlü elektronik dağıtımda (ilk değil, son haliyle) veya e-kitapların tasarım öğeleri ve bileşenleri, web sitesi şablonları, flash şablonları ve belgeleri dahil olmak üzere kişisel kullanım veya yeniden satış öğelerinde.

  3. GENİŞ KAPSAMLI LİSANS

   • Standart Lisans kapsamında izin verildiği ölçüde, herhangi bir baskı adedi sınırlaması söz konusu olmaksızın, Yalnızca Yazdırma için Kapsamı Genişletilmiş Lisans ve Sadece Elektronik İçeriği Kapsayan Genişletilmiş Lisans

 10. Sınırlamalar.

  İşbu belgede 7. ve 8. fıkralarda özellikle izin verildiği durumlar dışında, aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez:

  SINIRLAMALAR ANLAMI
  Alt lisanslama, Lisans kapsamındaki haklardan herhangi birini satma veya devretme
  • Lisans kapsamındaki haklar, Siz’e özeldir

  • İşbu Lisans kapsamındaki hiçbir hakkı, 123RF’nin izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemezsiniz
  Bağımsız İçeriği satma, paylaşma, lisanslama veya dağıtma
  • İçerik’in üçüncü kişilere iletilmesi, yalnızca Çoğaltılmış Lisans Eseri kapsamında olmalı ve kesinlikle Bağımsız İçerik olarak olmamalıdır

  • Yeterli teknolojik önlemler alarak, Bağımsız İçerik’in Lisanslı Eserler’den üçüncü kişilerce çıkarılmamasını / kopyalanmamasını sağlamanız gerekir
  Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali
  • İçerik / Lisanslı Eser ile bağlantılı olarak, hiçbir tarafın (örneğin, telif hakkı, tasarım hakkı veya ticari marka gibi) fikri mülkiyet haklarını ihlal veya irtikap edemezsiniz

  • İçerik dahilinde bulunan hiçbir Telif Hakkı Bildirimi, filigran, sahibine atıf, hukuki bildirimler, tescilli simgeler veya diğer fikri mülkiyet bilgilerini çıkaramazsınız
  "Editör Kullanımına Özel" İçerik
  • "Editör Kullanımına Özel" işareti taşıyan içerik, ticaret / reklam / promosyon amacıyla kullanılamaz.

  İçerik’i Yasadışı Çıkarma
  • İçerik’i Site’den 123RF tarafından sağlanan yöntemler dışında bir yöntem kullanarak indirmemeniz gerekir

  Logo / Ticari Marka / Hizmet Markası Kapsamındaki İçerik’i Kullanma
  • İçerik, logolara, ticari markalara veya hizmet markaları için veya bunların bir parçası olarak kullanılamaz

  İçerik’i Yasadışı Kullanma
  • İçerik’i, herhangi bir geçerli hukuki yetki bölgesindeki herhangi bir yasa, yönetmelik veya tüzüğü ihlal edecek biçimde kullanamazsınız

  İçerik’i Gayriahlaki / Müstehcen / Yasadışı / Karalayıcı Amaçlarla Kullanma
  • İçerik ve (İçerikleri içeren) Lisanslı Eserler (tek başına veya başka bir içerik / bağlam ile) pornografik, rahatsız edici, siyasi yönden teşvik edici, ırkçı, etnik veya kültürel yönden rahatsız edici, müstehcen, cinsel içerikli, gayriahlaki, karalayıcı, gizliliği ihlal edici veya yasadışı ya da şiddet veya terör eylemlerini teşvik edici, yetişkinlere yönelik eğlence hizmetleri veya mekanları, tütün ürünleri, cinsiyete, zihinsel duruma veya terminal hastalığa ilişkin sağlık sorunlarını tedavi etmek için tıbbi ürünler, tanışma siteleri veya uygulamalar, ırk, cinsiyet, din, inanç veya cinsel yönelim ayrımcılığı yapan şekillerde kullanılamaz

  İçerik’i, Kişileri / Varlıkları Aşağılama Amaçlı Kullanma
  • (i) İçerikte bir kişi yada model bulunuyorsa (ii) İçeriğin yalnızca bir açıklama amacıyla kullanıldığı belirtilmedikçe , içerikler aşırı ve tartışma yaratacak bir konuyla bağlantılı olarak kullanılamaz

  • İçerik’i oluşturan kişinin, herhangi bir siyasi, gayriahlaki veya rahatsız edici eğilimleri teşvik ettiğini ima edemezsiniz

  Çoğaltılmış Lisanslı Eserleri Yeniden Satma
  • Fıkra (Geniş Kapsamlı Lisans) uyarınca, Lisanslı Eserler yeniden satılamaz


 11. Fesih.

  Bu Lisans, feshedilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşmeyi, şöyle feshedebilirsiniz:


  1. Siz tarafından indirilen ve Sizin mülkiyetinizde bulunan tüm İçerikleri ve bunlara ait tüm Lisanslı Eser(leri) ve kopyaları / eşlik eden materyalleri silip yok ederek;

  2. İçerikleri herhangi bir amaç için kullanmayı bırakarak.

  İşbu Sözleşmenin koşul ve şartlarının herhangi birine uymamanız durumunda, 123RF, Sözleşmeyi Size bildirimde bulunmaksızın feshedebilecektir. Böyle bir fesih durumunda, Sizin, 123RF’den bildirim gelip gelmemesine bakılmaksızın, yukarıdaki 11(a) ve (b) fıkralarını derhal yerine getirmeniz gerekir.


 12. Feragatname.

  123RF veya bağlı kuruluşlarının, memurlarının, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, acentelerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerin ve (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerinin, hiçbir genel, cezai, özel, tesadüfi, dolaylı zararlardan veya kâr kaybından ya da İçeriklerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan diğer zararlar, maliyetler, veya kayıplardan, söz konusu tarafların bu zararlar konusunda bilgilendirilmiş olması veya bilgilendirilmesi durumunda dahi sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

  İÇERİKLER VE SİTELER, İŞBU LİSANSTA AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, "OLDUĞU GİBİ, MEVCUT OLDUĞU HALİYLE VE KUSURLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN" SAĞLANMAKTA OLUP, TARAFLARDAN HİÇBİRİ, BELİRLİ BİR AMAÇ DAHİLİNDE, ÜSTÜ KAPALI PAZARLANABİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TEMİNAT VERMEZ.


 13. Lisans Sahibinin Teminatı.

  İşbu Lisansta aksi yöndeki tüm hükümlerin aksine, 123RF ile memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, sahiplerini, acentelerini, temsilcilerini, lisans veren kişilerini ve 123RF ile ilişkili diğer herkesi ve bunların haleflerini, (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerini ve devralanlarını, İçerikleri kullanımınızla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek makul avukatlık ücret ve masrafları veya Siz tarafından işbu Lisans kapsamında yapılan her türlü beyan, garanti veya diğer vaatler / yükümlülükler dahil olmak üzere, (herhangi bir sınırlama olmaksızın üçüncü parti talepleri de dahil olmak üzere) her türlü talep, yükümlülük, masraf, zarar, ziyan veya harcama karşısında tamamen savunmayı, tazmin etmeyi ve kabul edersiniz.


 14. 123RF Teminatı.

  İşbu Lisansın şartlarını ihlal etmemeniz koşuluyla, 123RF, (aşağıda tanımlanan) Yükümlülük Üst Sınırına kadar savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. Bu tazminat, üçüncü partilerin, işbu Sözleşme uyarınca Siz tarafından indirilen ve kullanılan değiştirilmemiş İçeriklerin sahip olunmasının, dağıtımının veya kullanılmasının, işbu sözleşmede geçen 123RF garanti ve beyanlarını ihlal ettiğinin iddia edildiği her türlü geçerli gerçek veya olası davaları, talepleri veya yasal işlemlerinden kaynaklanan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) harcamalar ile birlikte yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki garantilerin ve beyanların 123RF tarafından ihlal edilmesiyle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin alacaklar için geçerli olacaktır. İşbu tazminat: 123RF’ye

  1. talep veya olası talebi öğrendiğiniz veya makul olarak öğrenmiş olmanızın gerektiği tarihten itibaren beş (5) işgününden geç olmamak üzere, talebin, söz konusu zamanda bildiğiniz ve legal@123rf.com adresinde Hukuk Baş Müşaviri dikkatine gönderdiğiniz e-postada belirtilen tüm ayrıntılarını içeren yazılı bildirimde bulunmanız;

  2. savunma veya anlaşmaya bağlanma için gerekli tüm bilgiler, yardım ve işbirliğini sağlamanız;

  3. 123RF'nin tercihine bağlı olmak üzere, söz konusu durumla ilgili her türlü savunma, anlaşmaya varma veya yasal işlemin tek denetimini vermeniz durumunda geçerlidir.

  123RF, 123RF'nin rızası dışında karara bağlanmış hiçbir talepten ve taleplerin işbu belgede belirtildiği biçimde eksiksiz bir bildiriminin alınmasından önce ortaya çıkan hiçbir hukuki ücretten ve(ya) diğer maliyetlerden sorumlu olmayacaktır.


 15. Yükümlülük Üst Sınırı.

 16. 123RF'nin 14. paragraf kapsamındaki tüm talepler için (toplu olarak değerlendirilen) tüm Size karşı toplam yükümlülüğü, Yirmi Beş Bin ABD Doları (25.000,00 ABD Doları) ile sınırlıdır veya Tarafınızdan ödenen lisans ücretlerinin toplam tutarı (hangisi yüksekse) ("Yükümlülük sınırı").


 17. İzinsiz Kullanım.

  123RF tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan beyan ve teminatlar yalnızca 123RF tarafından sağlanan İçerik için geçerli olup, İçerik'in Siz tarafından işbu Sözleşmede özellikle izin verilmemiş bir biçimde kullanılması veya işbu Sözleşmeyi başka bir biçimde ihlal etmeniz durumunda geçersiz olacaktır.


 18. Amir Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü.
  1. İşbu Lisansın tesisi, etkinliği, yorumlanması ve uygulanması, Singapore yasalarıyla idare edilecek ve bu hukuki yetki alanına tabi olacak olup, kanunların ihtilafı ilkeleri dikkate alınmayacaktır.

  2. İşbu Lisans ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, dostane görüşmelerle çözümlenecektir. Tarafların, bu tür bir anlaşmazlığı, görüşmelerin başlamasından itibaren otuz (30) gün içerisinde çözememesi durumunda, taraflar, anlaşmazlığı, tahkim işlemlerinin uygulandığı tarihte yürürlükte olan UNCITRAL Tahkim Yasaları uyarınca Singapore'da yürütülecek tahkim işlemleri Singapore Uluslararası Tahkim Merkezi'ne sevk etmeyi kabul eder. Hakem sayısı bir (1) olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Tahkim kararı nihai ve her iki taraf üzerinde de bağlayıcı olacaktır.

  3. İşbu Lisans kapsamında bulunan herhangi bir sözleşme, beyan ve teminatın ihlalinin, 123RF'ye Singapore Yasaları kapsamında söz konusu sözleşme ihlallerine ilişkin her türlü zarar ve çözümün yetersiz olacağı bir zarar vereceğini onaylar ve kabul edersiniz. Bunun yanında, hakem heyetinin, herhangi bir sınırlama söz konusu olmaksızın, her türlü ihtiyati emir veya durdurma emri veya geçici kararlar dahil olmak üzere Singapore'un geçerli yasaları uyarınca gerekli ve uygun gördüğü durumlarda geçici tedbir emri verebileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

 19. Devir.

  Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve menfaatlerini, taraflardan birinin işbu sözleşme kapsamındaki hak, menfaat ve yükümlülüklerini (i) söz konusu tarafın bir bağlı kuruluşu, (ii) katıldığı şirket birleşmesi, konsolidasyon veya yeniden kuruluş sonucu devralan şirket veya (iii) tarafın varlıklarının tümünü veya büyük ölçüde tümünü satın alan taraf olmak üzere mali yönden benzer biçimde sorumlu bir varlığa, söz konusu devralanın, ilgili tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla devredebileceği durumlar dışında her durumda diğer tarafın yazılı izni olmaksızın Üçüncü Kişilere devretmeyecektir.


 20. Üçüncü Parti Haklarının Olmaması.

  İşbu Sözleşmenin tarafı olmayan kimse (böyle bir kişinin adının verilmiş, böyle bir kişiden bahsedilmiş veya başka bir biçimde belirtilmiş ya da işbu Sözleşmede bu şekilde adı verilmiş, bahsedilmiş veya belirtilmiş bir kişi grubuna dahil olup olmamasına bakılmaksızın), işbu Sözleşmeyi veya koşullarından herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır. 


 21. Sözleşmenin Bütünlüğü.

  İşbu Sözleşme, Siz ile 123RF arasında, Sözleşmenin konusuna ilişkin imzalanan sözleşmenin tamamını oluşturur. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, bu durum, başka bir hükmü etkilemeyecek olup, Sözleşmenin geri kalanı, tarafların niyetine en yakın biçimde yürürlükte olacak biçimde yorumlanacaktır. Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşmenin hükümlerini uygulamaması, söz konusu hükümlerin veya başka bir hükmün gelecekte de uygulanmasından feragat edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. 


 22. Dil.

  İşbu Lisans İngilizce yazılmış olup, (gerekli olduğu durumlarda) başka bir dilde çevirisi bulunacaktır. İşbu Sözleşmenin koşullarının yorumlanması konusunda herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda, İngilizce hali esas alınacaktır..


 23. Elektronik Sözleşme.

  İçerik(leri) indirerek, işbu Lisansı kabul ettiğinizi elektronik ortamda onaylamış olursunuz.


Son güncelleme: 1 Kasım 2020

Editorial License

123RF LIMITED ROYALTY FREE LİSANS SÖZLEŞMESİ (Yazım Lisansı)


TEMEL BİLGİLER
LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARI OKUYUN BU ÜRÜNÜ KULLANABİLMENİZ İÇİN BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMENİZ GEREKLİDİR.

The 123RF LIMITED/123RF Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Bu Sözleşmenin tarafları, 123RF.COM ismi altında ticari faaliyet gösteren 123RF LIMITED (buradan itibaren “123RF&rdquo olarak anılacaktır) ve bu web sitesinden İçerik indiren kullanıcıdır. Kullanıcı adınızı ya da şifrenizi kimseye kullandırmamalısınız. Bu Sözleşmenin amaçları için "İçerik”, 123RF'ye ya da onun yetkili içerik sağlayıcılarına ait olan ve bu web sitesi üzerinden indirilebilir olan görüntü ya da fotoğraflar olarak tanımlanır.

Bu Sözleşme ile Sözleşmenin Şart ve Koşullarının sizi bağlayacağını kabul edersiniz. 123RF’den herhangi bir İçerik indirmeniz durumunda bu Sözleşmenin Şart ve Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylarsınız.

123RF, İçerikle alakalı olarak, tüm telif hakları da dâhil olmak üzere tüm haklara, tüm gerekli yetkilere sahip olduğunu ya da Sizin bu Sözleşmenin Şart ve Koşulları altında İçeriğe erişim sağlamanıza, içerikleri indirmenize ve kullanmanıza izin verme yetkisi olduğunu göstermektedir. Fotoğrafın/Fotoğrafların telif hakkı ve tüm diğer hakları 123RF'ye ve onun ilgili tedarikçilerine ait olarak kalacaktır.

Kullanım Şart ve Koşulları

İçeriğe aşağıdaki Şart ve Koşullar altında erişim sağlayacağınızı, bu içerikleri bu Şart ve Koşullar altında indirip kullanacağınızı kabul etmektesiniz.
 1. Bu Şart ve Koşullar, 123RF ve sizin aranızda yasal bir Sözleşme teşkil eder.

 2. 123RF, bu Sözleşmenin 3. maddesinde verilen Şart ve Koşullara göre, Size İçeriklerin toplamda en fazla 500.000 kopyasını oluşturmak, bu kadar kopya üzerinde değişiklik yapmak, bunları yayımlamak, teşhir etmek ve dağıtmak için tam yetki vermeyen, devrolunamayan lisans vermektedir. (Bundan daha fazla kopya kullanmak için İçerik için Genişletilmiş Lisansı almanız gerekir.)

 3. “Yalnızca Yazınsal Kullanım İçindir" ibaresini taşıyan İçerik için aşağıdakileri yapmanız yasaktır:

  1. 2. Bölümde başka ek haklar verilmediği ya da ayrı bir lisans sözleşmesine göre hak verilmediği sürece, İçerik ticari amaçlarla, tanıtım, reklâm amaçlı olarak ya da satış amaçlı olarak kullanılamaz.

  2. . İçerik, Lisanslı Materyalin yazınsal bütünlüğü bozulmadığı sürece kesilebilir. Ancak hiçbir durumda, 123RF’nin açık, yazılı izni olmadan, elle ya da elektronik ortamda döndürülemez, değiştirilemez ya da üzerinde bir oynama yapılamaz.

  3. Lisans alan, İçeriği, lekeleme, mahremiyetin ihlal edilmesi, benzerliğin kötüye kullanılması, ya da uygun olmayan bir görüntüleme gibi yollarla bireylerin haklarını ihlal eden herhangi bir şekilde kullanamaz.

  4. Lisans alan,

   1. Bu Sözleşme ya da bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı için alt lisans vermeyecek, bu sözleşmeyi ya da bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını satmayacak, devretmeyecek ya da aktarmayacaktır.

   2. İçeriği (içeriğin dâhil olduğu son üründen ayrı olarak), izinli Kullanıcılar dışındaki kullanıcıların erişimine açık olan herhangi bir ortamda kullanıma sunmayacaktır.

   3. Üçüncü bir tarafın İçeriği bağımsız bir dosya olarak indirmesine, seçerek almasına ya da bu İçeriğe erişim sağlamasına imkân verecek ya da bunu teşvik edecek şekilde İçeriği kapsamına alan bir nihai ürünü satmayacak, bu ürün için lisans vermeyecek ya da bu ürünün dağıtımını yapmayacaktır.

   4. Elektronik ya da basılı ürünler üzerinde, üçüncü taraflarca çoğaltılması için hazırlanmış olan elektronik bir şablona İçeriği dâhil etmeyecektir.

   5. Kartpostal, kupa, t-shirt, takvim, poster ve diğer benzeri ürünler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, "talep üzerine üretilen” ürünlerin satışını, lisanslanmasını ya da başka bir şekilde dağıtımını içeren ya da teşvik eden herhangi bir web sitesinde ya da başka bir ortamda İçeriği kullanmayacak ya da teşhir etmeyecektir.

   6. Lisans alan, sanatsal unsurlarının önemli bir kısmını İçerikten alan bağımsız bir resim, grafik ya da heykel tarzında bir işi, filmi ya da başka bir görsel çalışmayı açık olarak ya da ima yoluyla kendi eseri gibi gösteremeyecektir.

   7. Hiçbir koşulda, İçeriği pornografik, müstehcen, ahlaka aykırı, lekeleyici ya da yasa dışı materyallerde; ürünün/ürünlerin tanıtımında; zihinsel/sağlığa ilişkin vb. hassas bağlam ve konularla bağlantılı olarak kullanmayacaktır.

 4. Fotoğraf Sahibi

  1. İçerikte, Lisanslı Materyalin yanına aşağıdaki gibi kaynak bildirimi verilmelidir :"©[Fotoğrafçının İsmi]/123RF.COM" ya da 123RF’nin belirttiği başka bir şekilde.

  2. Teknik olarak yapılabiliyorsa, sinema filmi, televizyon yayını ya da kablolu yayında kullanılan film ya da videolar için, medyada kullanılan kaynak bildirimine eşit boyutta ve aynı yerde aşağıdaki şekilde bir ekran kaynak bildirimi verilmelidir: "Video [Fotoğrafçının İsmi]/123RF.COM tarafından verilmiştir."

 5. İçeriğin telifli olduğunu, üçüncü bir tarafa ait olabileceğini ve sizin izinsiz olarak kullanmanız durumunda bunun telif hakkının ihlal edilmesi anlamına gelebileceğini kabul edersiniz.

 6. 123RF’nin, kendi takdirine bağlı olarak

  1. Sözleşmenin ihlal edilip edilmediğini öğrenebilmek için, 123RF web sitesinden indirdiklerinizi kendi takdirine bağlı olarak belirlediği bir sıklıkta takip edebileceğini,

  2. Tüm 123RF abonelerine olabilecek en iyi hizmeti verebilmek için karşıdan yüklemelere kullanıcı başına, 24 saatlik bir süre bazında sabit bir sınır getirebileceğini,

  3. 123RF web sitesi ya da bu sözleşmeyle bağlantılı olarak kullanıcı adı ve şifrenizin kötüye kullanılıp kullanılmadığını takip edebileceğini,

  4. İçerik indirmek için herhangi bir otomatik araç kullandığınızı ya da kullanma teşebbüsünde bulunduğunuzu tespit ederse hesabınızı derhal sonlandırabileceğini,

  5. 123RF’nin bu Sözleşmenin ihlali ve/veya kullanıcı adınızın ve şifrenizin kötüye kullanımı olduğuna kanaat getirdiği bir durum tespit etmesi halinde hesabınızı ihbarda bulunmadan sonlandırabileceğini kabul edersiniz. Hesabınızın, bu Sözleşmenin ihlali ve/veya bir kullanıcı isminin ya da şifresinin kötüye kullanımı nedeniyle sonlandırılması halinde, 123RF İçeriği konusundaki tüm haklarınızı kaybedersiniz. Böyle bir durumda 123RF'den aldığınız tüm İçeriği derhal silmeniz gerekir. Ödenen tüm ücretler irad kaydedilecektir.

 7. 123RF ve İçerik size "HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN", “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ve “TÜM HATALARIYLA” sunulmaktadır. 123RF, çalışanları, yöneticileri, yetkilileri ve 123RF ile bağlantılı olan hiçbir kişi, kanunların izin verdiği ölçüde ticari garanti, belli bir amaç için uygunluk, ihlal durumunun olmaması, 123RF kullanımının kesintisiz, hatasız olduğu, bilgisayar virüsleri ya da başka zararlı unsurlar içermediği garantisi de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık ya da zımni şekilde hiçbir konuda garanti vermez. İçeriğe erişim sağladığınızda ve İçerik aldığınızda, bunun riskini kabul edersiniz. 123RF, çalışanları, yetkilileri ve 123RF adına hareket eden kişiler makul dikkat ve ustalıkla çalışma gibi sorumluluklar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere genel hukuk kurallarında öngörülen görevleri yerine getireceklerini garanti etmezler. 123RF, çalışanları, yöneticileri, yetkilileri ve 123RF adına hareket eden hiç kimse, İçerikte yer alan herhangi bir bireyin ismini, benzerliğini ve/veya fotoğrafını, öncesinde bu bireyden gerekli izni almadan kullanma hakkınız olduğunu garanti etmez.

  1. 123RF'nin, çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkililerinin ya da 123RF adına faaliyet gösteren herhangi bir kişinin, İçeriği kullanmanızın herhangi bir üçüncü tarafın marka haklarının ihlali anlamına gelmeyeceğini ya da kaynak adının yanlış belirtilmesi ya da başka bir şekilde haksız rekabete neden olmayacağını garanti etmediğini anlar ve kabul edersiniz.

  2. İçeriği ürün ve hizmetler üzerinde ya da ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak veya başka ticari amaçlar için kullanmadan önce bir uzmana danışacağınızı kabul edersiniz.

 8. 123RF, çalışanları, yöneticileri yetkilileri ya da 123RF ile bağlantılı olan herhangi bir başka kişi, İçeriğin kullanılmasından ya da kullanılamamasından kaynaklanan gelir ya da kar kaybı da dâhil olmak üzere dolaylı, özel, rastlantısal, ekonomik ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan -123RF böyle zararların oluşma olasılığı konusunda haberdar edilmiş olsa bile- herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. 123RF'nin, çalışanlarının ya da ilgili tarafların sorumluluğu, Sizin 123RF’ye erişim sağlamak ya da 123RF’yi kullanmak ve 123RF kapsamındaki içeriklere erişim sağlamak, bu içerikleri indirmek ve/veya kullanmak için ödediğiniz miktarı aşmayacaktır. Bazı hükümetlerin sonuç olarak ortaya çıkan ya da rastlantısal nitelikteki zararlar için sorumluluğun kapsamına bazı konuların dâhil edilmemesine da bu sorumluluk üzerindeki sınırlamalara izin vermemesinden dolayı, yukarıda verilen bu sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

 9. Bu Sözleşmeye onay vererek,

  1. En az 18 yaşında olduğunuzu ve bu Sözleşmeyi imzalama hakkınız olduğunu;

  2. İçeriği, bu Sözleşmeyle izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı;

  3. İçeriği kullanmanızın herhangi bir ülke, eyalet ya da herhangi bir başka resmi makamın geçerli kanun ve yönetmeliklerini ihlal etmeyeceğini,

  4. 123RF sitelerinde verdiğiniz, kredi kartı bilgileri de dâhil olmak üzere diğer tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 10. Bu Sözleşmede verdiğiniz beyanların, teminatların ya da sözlerin ihlal edilmesi ya da ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda açılan davalardaki avukat masrafları, ortaya çıkan hak talepleri, sorumluluk, masraf, kayıp, zarar ve harcamaları 123RF’ye, çalışanlarına, yöneticilerine, yetkililerine ve 123RF ile ilişkili olan başka kişilere, bunların haleflerine, lisans sahiplerine yüklemeyeceğinizi ve bu kişileri savunup zararlarını ödeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

 11. Bu Sözleşme, 123RF ile Sizin aranızdaki bu konuyla ilgili tek sözleşmedir. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz ya da hükümsüz olarak kabul edilmesi halinde, bu durum diğer hükümleri ve bu Sözleşmenin diğer maddelerini etkilemeyecektir. Bu Sözleşmenin geri kalan maddeleri, tarafların niyetlerine en yakın şekilde yürürlüğe konacak şekilde yorumlanacaktır. 123RF şirketinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulayamaması halinde, bu durum, gelecekte herhangi bir hükmü uygulama hakkından vazgeçildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Sözleşme, uluslararası anlaşmaların hükümlerine ve diğer geçerli kanunlara göre yorumlanacak ve yürürlüğe konacaktır.

 12. Bu Sözleşme, aslen İngilizce olarak hazırlanmış ve daha sonra başka dillere çevrilmiştir. Bu çevirilerin aslına uygunluğu garanti edilmez. İngilizce nüsha ile diğer dildeki nüsha arasında bir farklılık olması halinde, İngilizce nüsha öncelikli olacaktır.

 13. Kabul ediyorsanız, sözleşmenizi yeniden onaylayarak bu işlemi elektronik olarak gerçekleştirin.

Extended Editorial License

123RF LIMITED ROYALTY-FREE LICENSE AGREEMENT (Extended Editorial RF License)


ESSENTIAL INFORMATION
PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS. YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS IS AN ABSOLUTE CONDITION OF YOUR USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE OF 123RF LIMITED / 123RF.

The 123RF LIMITED/123RF End User License Agreement (EULA or the "Agreement")

This Agreement is between 123RF LIMITED ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites") or otherwise contributes towards the Content of 123RF on the terms of use as an image Contributor (as referred to or defined elsewhere on 123RF or the Sites). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as any video footage, image or photo owned by 123RF or its authorized contributors and have been made available for download on these websites.

You have agreed to be bound by the Terms and Conditions of this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted the Terms and Conditions of this Agreement.

123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority, including all copyrights, in and to the Content, or, is authorized to allow You to access, acquire, and use Content under the Terms and Conditions of this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to Content which proves to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective suppliers.

Terms and Conditions of Use

You agree to access, acquire, and use the Content under the following Terms and Conditions:
 1. These Terms and Conditions constitute a legal Agreement between You and 123RF.

 2. 123RF grants You a nonexclusive, nontransferable license to use, reproduce, modify, publish, display, and distribute the Content according to the Terms and Conditions set forth in Section 3 hereof.

 3. You may NOT (For Content marked as "Editorial Use Only"):

  1. Unless additional rights are stipulated in the Section 2, or granted pursuant to a separate license agreement, Content may not be used for any commercial, promotional, advertising or merchandising use.

  2. Content may be cropped, provided that the editorial integrity of the Licensed Material is not compromised, but shall not, under any circumstances, otherwise be rotated, altered, changed or tampered with, either manually or electronically, without the express written permission from 123RF.

  3. Licensee may not use Content in any manner that violates the rights of individuals such as defamation, intrusion on privacy, misappropriation of likeness, or depiction in a false light.

  4. Licensee may not:

   1. sublicense, sell, assign, convey or transfer this Agreement or any of its rights under this Agreement.

   2. make the Content available (separate from the end product into which it is incorporated) in any medium accessible by persons other than authorized Users;

   3. sell, license or distribute any end product containing the Content in a way that is intended to allow or invite a third party to download, extract or access the Content as a standalone file;

   4. include the Content in an electronic template intended to be Reproduced by third parties on electronic or printed products; or

   5. use or display the Content on websites or in any other medium designed to induce or involving the sale, license or other distribution of "on demand" products, including, without limitation, postcards, mugs, t-shirts, calendars, posters and other items.

   6. Licensee may not falsely represent, expressly or impliedly, that Licensee is the original creator of a work that is a standalone pictorial, graphic or sculptural work or motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content.

   7. under any circumstances use Content in connection with any pornographic, obscene, immoral, defamatory or illegal materials; endorsement of product(s); sensitive mental/health/other similar aspect of contexts or subjects.

 4. Photo Credit

  1. Content must include the following credit line adjacent to the Licensed Material:"©[Photographer's Name]/123RF.COM" or as otherwise notified by 123RF.

  2. Where technically feasible, a screen credit, equal in size and placement to like footage in the media, must be provided for any film or video footage Licensed Material used in a feature film, broadcast television or cable production and must read: "Footage supplied by [Photographer's Name]/123RF.COM"

 5. You understand that Content is copyrighted and may be owned by a third party, and any unauthorized use by you may be an infringement of such copyright.

 6. You understand and agree that 123RF may, in its sole discretion,

  1. monitor anything you download from or upload to the 123RF website, as frequently as 123RF in its sole discretion determines, for any violation of this Agreement,

  2. limit downloads to a fixed amount of total downloads per 24 hour period, per user, as to insure the best possible service to all 123RF subscribers,

  3. track any abuse of your username and password in connection with the 123RF website or sites or in connection with this Agreement,

  4. terminate your account immediately if we detect you are using, or are trying to use any automated means to download content, and

  5. terminate your account, without notice, if it finds what 123RF believes to be any violation of this Agreement and/or any abuse of your username and password. If your account is terminated for any violation of this Agreement and/or any abuse of a username or password, you lose all rights to 123RF Content, must immediately delete all Content acquired from 123RF, and forfeit all fees paid.

 7. 123RF and the Content are made available to you "AS IS," "AS AVAILABLE," and "WITH ALL FAULTS." 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or that your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When you access and acquire Content, you do so at your risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.

  1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the 123RF website has made any representation or warranty that Your use of Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition, and

  2. You understand that You should seek competent counsel before using Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.

 8. In no event will 123RF, its employees, directors, and officers, or anyone else associated with 123RF be liable for any indirect, special, incidental, economic, or consequential damages including but not limited to loss of revenue or profits, arising out of the use, or inability to use, the Content, even if 123RF has been advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of 123RF, its employees, or related parties exceed the amount paid by you for accessing or using 123RF and for accessing, acquiring, and/or using Content from 123RF. Because some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

 9. You represent and warrant that:

  1. you are at least 18 years of age and have the right to enter into this Agreement;

  2. you will not use the Content in any way that is not permitted by this Agreement;

  3. your use of the Content will not violate any applicable law or regulation of any country, state, or other governmental entity;

  4. the information you provide to 123RF Sites is accurate and true, including, without limitation, all credit card information.

  5. the download, upload or use in any way of any content, Content or information which is uploaded by You onto 123RF (the "Uploads") does not infringe upon the copyright, trademark or any intellectual or proprietary property right of 123RF or third party other than 123RF and that You are the full owner of the Uploads and all rights vested in the Uploads without any encumbrance or fetter to such rights; and

  6. any account(s) opened or maintained by You on 123RF or the Sites will only be accessed and used by You for the purposes and on terms and conditions stipulated on the Sites and in this Agreement, and You shall ensure that no person other than You shall have access to or use your account(s) or password(s) to such account(s).

 10. INDEMNITY.You agree to fully defend and indemnify 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF, and each of their successors, licensees, and assigns free and harmless from any and all claims, liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and this Site or of any breach or alleged breach or of any falsity, inaccuracy or misrepresentation of any representation, warranty, or other promise made by You in this Agreement.

 11. This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to most closely give effect to the parties' intentions. Failure by 123RF to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. The interpretation and enforcement of this Agreement shall be governed according to international treaty provisions and other applicable laws.

 12. This Agreement was originally composed in English and was subsequently translated into other languages. The fidelity of subsequent translations cannot be guaranteed. In case of conflict between the English version and another language version, the English version takes precedence.

 13. Any person or entity who is not a party to this Agreement (whether or not such person shall be named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to, or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 14. You have agreed and reaffirm your agreement to conduct this transaction electronically.

Standard Audio License

123RF STANDART AUDIO LİSANS ANLAŞMASI (“Anlaşma”)


TEMEL BİLGİLER

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ANLAŞMANIN ŞART VE KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ BUNLARI ONAYLAMANIZ VE KABÜLÜNÜZ 123RF’NİN TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN KULLANILMASI VE/VEYA SATINALINMASI İÇİN MUTLAK YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTTIR..

Bu Anlaşma 123RF LIMITED (“123RF”), ile 123RF.COM üzerinden kullanıcılarlarla, (“Siz”) bu sitelerin herhangi birinden Audio içerik(aşağıda tanımlanmış) indiren kişiler(veya (veya 123RF veya iştirakleri veya bağlaşıkları) arasındaki iş ve alım ilişkisini düzenler.

Kullanıcı adınızı ve parolanızı başka birine veremez ve kullandıramazsınız. Bunların gizliliğini korumakla yükümlüsünüz ve sizing hesabınızdan yapılacak alım, aktivite, transfer, download vb. Aktivitelerden, haberiniz olmadan bile yapılmış olsa siz sorumlu olacaksınız. .Bu nedenle, Siteye otomatik giriş ve kayıt işlemlerini açık tutmamanız gerekmektedir.

Bu anlaşmayla, 123RF’den Audio içerik indirerek ve/veya satınalarak bu anlaşmanın bütününü okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınız kabul ederek kendinizi bağlamış oluyorsunuz. Bu Anlaşmanın şart ve koşullarını(Sitedeki diğer koşullar, şartlar, yönergeler ve politikaları da), istediğimiz zaman “Update” düzeltme, değiştirme, kaldırma ve düzenleme haklarımızı saklı tutmaktayız. Her bir değişiklik, Site’de güncelleme olarak belirtilecek ve bu belirtme tarafınıza yapılmış doğru ve yeterli bildirim sayılacaktır. Devam eden (i) Siteden Audio İçerik indirme işlemi(veya Audio İçerik 123RF veya iştarikiğinin alındı onayı); veya (ii) kullanıcı hesap kaydıyla, sitede yapılacak her Güncellemenin iki (2) hafta sonrasında koşulsuz olarak bu Güncellemeleri almış sayılacaksınız.

123RF Audio İçeriklerin yönelik telif haklararı dahil tüm gerekli haklara sahip olup bu Audio İçeriklere erişim, alım ve kullanımıyla ilgili bu Anlaşmanın şart ve koşulları kapsamında sizleri yetkilendirmektedir. Telif hakları ve diğer Audio İçerikle ilgili hakları 123RF ve temsil ettiği içerik sağlayıcıların ukdesinde kalmaya devam edecektir..


Tanımlar (bu Anlaşmada kullanılan – cümle içinde farklı anlama gelmediği sürece)

123RF Tarafları” Bölüm 12’de belirtilmiştir .

Audio İçerik” her türlü ses/audio(müzik, ses efektleri, müzik beste ve düzenlemesi, cingıl, derleme, ses ve icra kayıtları, müzikal olmayan audio kayıtları, ses ve ses kayıtları, ses/audio klipleri), orijinal audio dijital dosyaları veya bu Anlaşmanın konusu olabilecek kopyaları, gibi 123RF tarafından lisanslanmak üzere sunulan veya 123RF üzerinden başka tedarikçiler tarafından sunulup download etmeniz için sunulan içerikler anlamına gelmektedir.

Alıcı” veya “Müşteri” tarafınızdan Lisanslı Çalışma olarak oluşturulmuş veya düzenlenmiş Audio içeriklerin direkt son kullanıcısı olan alıcı / müşterilerdir.

Kolleksiyon Toplulukları” tüm sanatsal, mekanik veya diğer haklarla ilgili topluluklar olup (örneğin ASCAP, IFAMLA, MACP, BMI, SESAC, SOCAN, KOMCA, SACD, SACEM, MCPS, PRS, PPL, GEMA, GVL, SGAE, AIE, MCPS, SDRM, JASLAC, vb.) yazar, sanatçı ve müzik yayıncılarının yasal haklar çerçevesinde telif haklarını takip eden ve yöneten topluluklardır.

Düzenleme” herhangi bir Audio İçeriğinin temel karakteristiğini koruyarak, tamamını ve aynısını kullanmak yerine bir kısmını alarak veya tamamlanmamış veya değiştirilmiş Audio İçeriğinde düzenleme, döngüleme-tekrar, iyileştirme, adaptasyon, değiştirme veya modifikasyon yaparak yeni bir form ve şekle sokulmuş ve bu yapılan düzenlemeden dolayı ayrıca türev çalışma veya Lisanslı çalışma halini almış şekle denir.

Yükümlülük Başlığı” Bölüm 20’de açıklanmıştır.

Lisansör” Bölüm 2’de açıklanmıştır.

Lisanslı Çalışma ” tarafınızdan, kendi özgün yetenek, çalışma ve eforunuzla Türetilen, Senkronizasyonu ve Düzenlemesi yapılan veya Oluşturulan, salt Audio veya Audio içeren ve bu Audio kısmı ayrıca sunulabilen Lisanslı Çalışma şeklindeki son ürün veya türev ürün Audio İçerikler anlamına gelmektedir.

Türetme-Düzenleme” means bir Audio İçeriğin tamamı veya bir parçasından(elbette tam lisanslı halinden) herhangi bir araç veya yöntemle değiştirme, düzenleme, manipülasyon, vb. ana formu koruyarak yapılan değişikliklerle türetilmiş ve oluşturulmuş kopya veya baskı formu(tam Lisanslı Çalışma olarak) Audio İçerik veya Audio içerik olarak ayrılabilen içeriklerdir.

Standart Limit” Bölüm 5(j)’de açıklanmıştır.

Senkronize” Audio İçerikleri, diğer öğelerle zaman bazlı uyumlu/harmonic şekilde kullanmaktır.


Kullanım Şartları

Audio İçeriğe aşağıdaki şekilde ulaşmak, almak ve kullanmayı kabul edersiniz:
 1. Şart ve Koşullar

  This Bu Anlaşma ve şart ve koşullar siz ve 123RF arasında legal bağlayıcı anlaşmadır. 2. Verilen Haklar

  123RF, size, bu Anlaşmanın şart ve koşulları altında imtiyazsız ve başkasına devredilemez şekilde Audio İçeriklerin lisans haklarını vermektedir. Lisansör (“Lisansör”), adına satınalma yaparsanız, bu Lisansör adına temsile ve hareket etmeye yetkili olduğunuzu ve bu anlaşmayla Lisansör adına bağlayıcı anlaşma yapmaya yetkili olduğunuzu garanti edersiniz. Lisansör bu anlaşmayı ihlal ederse, bu durumda oluşacak, zarar ve ziyandan kişisel olarak sorumlu olacaksınız. Bu amaçla bu Anlaşmanın amaçları, şart ve koşulları Lisansörle eşit bir şekilde size de uygulanabilir olacaktır((şartların gerektirebileceği durumlarda). 3. Topluluk/Mesleki Kuruluşların Telif Hakları

  123RF Müzik Eser Sahibi Kuruluşlarına ait olmayan Audio İçeriklerin telif haklarının bu meslek kuruluşlarından birine ait olmadığı veya herhangi bir telif hakkı gerektirmediği konusunda yeterli çabayı göstermiştir. Bununla birlikte, bazı ülke kanunlarında (örneğin, Fransa ve İspanya), Audio İçerikleri kullanımına ilişkin, bu eser, meslek kuruluşu üyesine ait olmasa bile ödemey yapılması gerekebilmektedir. Bu nedenle, kendi ülke yönetmeliklerinizde böyle bir zorunluluk veya ücret ödeme gerekliliği olup olmadığını belirlemeniz gerekmektedir. 4. Kullanım Sınırlamaları

  1. Yalnızca Sizin kullanım, erişim, düzenleme ve düzeltme izniniz olan Audio ;;;;; İçerik.

  2. Yalnızca Siz, Telif Hakları Size Ait bir çalışma olan bu Audio İçeriği kullanım/değiştirme/düzenleme vb. haklara sahip olmayan müşteri ve alıcılara transfer etmek ve sağlamaya mezunsunuz/yetkilisiniz..

  3. Audio İçerikleri yalnızca bir yerden indirebilirsiniz. Eğer, Audio İçeriği birden çok yerden(örneğin, çok bilgisayarlı çalışılan bir yerden) indirmek zorundaysanız ve birden çok kişi tarafından kullanılmak zorundaysa, her kişi için tekrar lisanslamanız, veya siteden vey 123RF’den direkt veya Corp+’dan çok kullanımlı lisans şeklinde(bu seçenek mevcut ise) almanız gerekmektedir..

  4. Web-sitelerindeki data koruma ölçülerini(direkt veya indirekt olarak veya hileyle) hiçbirşekilde ihlal edemezsiniz.

  5. You may not assign, sell or otherwise transfer, directly or indirectly, your registered account to any third party without the written consent of 123RF.


 5. Audio İçerik Kullanımı

  Bu Anlaşmanın şart ve koşulları içerisinde, 123RF veya partner sitelerinden Audio İçeriklere ulaşmak, edinmek ve kullanmak üzere bu anlaşma koşullarının muhatabı olmaktasınız ancak hiçbir şekilde aşağıdaki Lisanslı Çalışmalarla ilişkili olabilecek 3. taraf haklarıyla çelişmemek zorunluluğu vardır:

  1. televizyon, radio, web/mobile telefon reklamları (podcast dosyaları dahil), ticari tiyatro veya DVD’ler, bilgilendirici TV reklamları veya ürün /servis/organizasyon açıklamaları;

  2. ticari, satış, toptan satış ve diğer satış yerlerinde ürün/servis/hizmet promosyonlarına yönelik aktiviteler;

  3. bireysel veya ticari web-sitelerinin arkaplan müziği veya sesi vb. kullanımlar;

  4. Audio İçeriğin görüntüyle senkronize edildiği-birlikte kullanıldığı televizyon programları (yani, Audio İçeriğin tek başına kullanılmadığı durumlar);

  5. Audio İçeriğin başka bir müzik veya audio çalışmasıyla senkronize edildiği-birlikte kullanıldığı radyo programları; yani, Audio İçeriği Kendi Müzik proğramınızın bir parçası olarak kullanıp radyo yayını yapamazsınız ancak bu İçerikleri radyo draması, radyo belgesi, radyo yapımları veya radyo bazlı Lisanslı Çalışmalarınızla ekleyebilir, birleştirebilir, entegre ve senkronize edebilirsiniz;

  6. Audio İçeriğin film çalışmalarıyla senkronize edildiği, farkındalık oluşturmak amaçlı gösterilen hareketli görüntüler;

  7. ürün, mal ve hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, pazarlanması ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlı ürün, servis, sunum ve gösterimler;

  8. başka taraflara satış ve dağıtım hedefi gözetilmemek kaydıyla, kişisel telekominikasyon cihazlarına ilişki zil sesi, telefon sesi, polifonik ses ve tonlama sistemleri;

  9. kişisel kullanımınıza yönelik ev videoları; ve

  10. her bir Audio İçerikle ilgili olarak, aşağıdaki tekrar satışı ve dağıtımı yapılacak Lisanslı Çalışma ürünleri için maximum of 2,000 parça (toplamında) (“Standart Limit”): oyuncaklar, oyunlar, kartlar ve diğer benzer eğlence ürünleri. Eğer bu Standart Limit’i aşacak sayıda üretim yapılacaksa, 123RF sitesinde bulunan Genişletilmiş Audio Lisansı almanız gerekmektedir. Standart Lisansı aşacak kadar üretim yapılacaksa 123RF’yi bilgilendirmeniz gerekmektedir ve 123RF fazla üretimler için ek ücret koyma hakkını saklı tutmaktadır.


 6. Audio İçerik Sınırlamaları

  Hiçbir şart altında şunları 3. taraflara yapma hakkınız olmayabilecektir:

  1. sizin tarafınızdan veya size yönelik olarak lisanslanmamış Audio İçeriğe kullanım, erişim veya indirme;

  2. Audio İçeriği satışı yapılacak fiziksel ürün, yazılım, program veya şablonun parçası olarak kullanın. Bu amaçla, Audio İçeriği 123RF Sitelerinden Genişletilmiş Audio Lisansıyla satınalmanız gerekmektedir;

  3. Audio İçeriğin dağıtımını, elektronik olarak veya herhangi bir vasıtayla kaydedilmiş olarak yapın (yukarıda Bölüm 5’te belirtilen özel amaçlı yetkilendirilmiş durumlar haricinde);

  4. Audio İçeriği Web-Siteleri tarafından sağlanan download araçları/metodları/fonksiyonları dışında başka bir vasıtasıyla indirin, kopyalayın, elde edin veya bilgisayarınıza yazdırın;

  5. Müşteri/Alıcı/Üçüncü Tarafa 123RF’nin Audio İçerik kütüphansesine erişimini herhangi bir yolla sağlayın;

  6. Lisanslı Çalışmadan öte Audio İçeriği kapsayan türev çalışmaları transfer edin veya transfer etmeye uygun hale getirin(sizing dışınızda herhangi bir kişi veya kuruluşa);

  7. Audio İçeriğin Müşteri/Alıcı/üçüncü tarafca pazarlama materyali veya ürünü(öbür türlü son ürün) için Üretilmesi veya Düzenlenmesi amacıyla kullanılmasına izin verin;

  8. üçüncü tarafları Audio İçeriğin tekrar satışı, altlisanslaması veya Lisanslı Çalışma veya Web sayfasından ayrı olarak dağıtımının yapılması amacıyla kullanılması ve uygun hale getirilmesi için yetkilendirin;

  9. derlemek, üretmek, dağıtmak veya kayıtları CD, DVD, müzik kutusu veya başka şekilde, “yalnızca audio” (veya çoğunlukla veya temelde) “yalnızca audio” Audio İçerikten tamamen veya kısmen derlenen ürün veya kasıtlı olarak başka bir Audio, medya veya özgün müzikal Audio İçerik oluşturmak için “kısmen-audio” Lisanslı Çalışma kullanın. Örneğin, Audio İçerikten(diğer kaynaklarla birlikte bu Sitelerimizdeki Audio İçerikle), üçüncü taraflara satış veya feragat amacıyla 15 şarkılık bir CD/derleme yapamazsınız(yalnızca kişisel kullanımlar hariç);

  10. Audio İçeriği, film, TV, radyo veya web-programı için, kısmen veya tamamen tema şarkısı olarak kullanın;

  11. görsel bir parçayla birleştirilerek veya Senkronize edilerek oluşturulan müzikal elementler dışındaki Audio İçeriklerin alt-lisanslamasını, tekrar satışını, kiralamasını, atamasını, hediye edilmesini veya üçüncü taraflara transferini yapın (bu Anlaşmada izin verilenin ötesinde);

  12. Audio İçeriği baskı, dağıtım, satışa uygun bir format servis veya ortamda(örneğin noktadan noktaya network paylaşımı, dizayn şablon düzenlemeleri, müzik download siteler, müzik CD’leri, elektronik tebrik kartları web-siteleri, web şablonları vb. Audio İçeriğe üçüncü tarafların erişimini sağlayan ortamlarda) kullanın ve gösterin veya Audio İçeriği elektronik dosya olarak elde edilebilir şekilde ortaya çıkarmak, erişilebilir hale getirin;

  13. kopyalayın veya Site’lerin kod objelerini adapte edin, veya tekrardan düzenleyin, toplayın, modifiye edine veya Audio İçerik ve Sitelerin bir kısmının kodlarını bulmak amacıyla girişimde bulunun, kopyalamayı engelleyin veya engelleme mekanizmalarını oluşturun veya Audio İçerikle ilgili olan telif haklarıyla ilgili bilgi yönetimine erişimi sağlayın;

  14. Audi İçerikleri üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde, herhangi bir sınırlama, copyright, marka hakları korunnuş, kişiye özel veya gizli bilgi vb. Işaretler belirtmeden kullanın;

  15. Audio İçerikleri zarar verici pornografik, ırkçı, etnik, terörizim amaçlı, saldırgan vb. şekilde kullanın;

  16. Audio İçerikleri indirmek için otomatikleşmiş yöntem veya bilgisayar programı kullanın;

  17. Audio İçeriğe gömülü haldeki mülkiyet hakları ibaresini kaldırın veya Audio İçeriğe erişimi etkin olarak kontrolünü ölçen unsurlara zarar verin veya devre dışı bırakın;

  18. Download edilen Audio İçerik’teki besteciye/söz yazarına, mülkiyet haklarına veya kanuni nitelendirmelere atıfta bulunan etiket ve nitelendirmeleri silin;

  19. Audio İçerği, bu içeriğin tamımından veya bir kısmından yararlanarak yaptığınız derleme/düzenleme ve türetilen eserin tamamının kendinize air olduğunu yanlış olarak beyan edecek şekilde kullanın;

  20. Senkronize Edilmiş Audio İçeriği(özellikle Bölüm 6(i) ‘deki sınırlamanın konusu CD veya DVD gibi somut vasıtayla) veya 2000 baskı adedini aşacak şekilde satış amacıyla Elektronik Genişletilmiş Lisans yerine Standart Lisanslı olarak alınmış şekilde) kullanın. Bu durumda 123RF’yi fazla üretim için kullanın ve 123RF bu kullanımla ilgili fazla ücret yansıtma hakkını saklı tutar.; ve/veya

  21. Audio İçeriği bu Anlaşmayı ihlal edecek şekilde kullanın.


 7. Kredi Çizgisi

  “Audio İçerik” kişisel amaç dışında kullanıldığında, krediler Audio Katkısında Bulunan Kişiye Aşağıdaki formda verilir: “[Katkıda Bulunanın İsmi] © 123RF.com”. 8. Üçüncü Taraf Telif Hakları

  Audio İçeriğin telif haklarıyla korunduğunu ve üçüncü bir taraf olduğunu ve yetkilendirilmemiş kullanımla telif haklarını ihlal ediyor olabileceğinizi anlarsınız. 9. Tek Taraflı Davranış

  Anlar ve Kabul edip onaylarsınız ki 123RF, şu şartlarda tek takdir hakkına sahip olabilecektir:

  1. 123RF’nin kendi takdir haklarıyla belirlediği, bu Anlaşmayla çelişen, Siteden indirdiğiniz herşeyi takip edin;

  2. downloadları 24 saatlik period için, kişi başına belli bir rakamla sınırlayın ki 123RF üyeleri /kulanıcılarına en iyi servis ve hizmet verebilelim;

  3. Sitelerle veya bu Anlaşmayla bağlantılı olarak, kullanıcı adınız ve şifrenizin kötü amaçlar kullanılıp kullanılmadığını izleyin;

  4. hesabınızı sonlandırırız eğer Audio İçerikleri otomatik bir yöntemle download ettiğinizi tespit edersek; ve/veya

  5. bildirim yapmadan hesabınızı kapatırız; bu Anlaşmaya aykırı hareket ettiğinizi veya kullanıcı adınızı ve şifrenizi kötüye kullandığınızı tespit edersek. Bu durumda, 123RF’den aldığınız tüm Audio İçeriklerin kullanım hakkını da kaybedeceksiniz ve silmeniz gerekecek Bölüm 23(aşağıda) maddesi gereğince ödediğiniz ücret kesilecektir.


 10. Vazgeçme/Feragat

  Audio İçerikler “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” ve “TÜM HATALARIYLA” sizin kullanımınıza sunulmuştur. Yukarıdaki teyit ettiğim hususların ihlali, çelişmesi ve uyumsuzluğundan doğabilecek tüm olumsuz durumlarla ilgili 123RF, çalışanları, yöneticileri, ortakları ve bağlantılı olacak veya 123RF adına hareket eden kişiler(“123RF Tarafları”) 123RF kullanımınızdan dolayı hiçbir kanuni çelişme, zarar, ziyan veya sınırsız ve pürüzsüz kullanım durumu ve bunun dışında bilgisayarınıza zarar verecek virus vb. şeylerle karşılaşılmayacağını garanti etmez ve böyle bir iddiayı tekzip eder. Audio İçeriğe girdiğinizde ve edindiğinizde doğal olarak riskini de üstlenmiş oluyorsunuz.123RF Tarafları elinden gelen özen, gayret ve tecrübeyi kullanmakla birlikte tüm kanuni sorumluluğu reddeder.. 11. Yanlış Bildirim

  Şunu kabul eder ve bildirilirsiniz ki ne 123RF tarafları, ne de 123RF adına hareket edenler üçüncü taraflarca hileli rekabet vb. sebeplerle yapılacak yalan bildirim sebebiyle Audio İçerik kullanımlarınız sebebiyle telif haklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamayacağınızı garanti etmez. 12. Bağımsız Öneri

  Audio İçerikleri herhangi bir ticari amaç, ürün ve hizmet için kullanmadan once profosyonel bir danışmanlık almanızın iyi olacağı hususunu anlarsınız.. 13. Sorumluluk ve Mükellefiyet

  Bölüm 18’deki şartlarda sınırlandırmaları koruyarak, hiçbir durumda 123RF Tarafları, indirect, özel, tesadüfi, ekonomik ve dolaylı zararlar, kar veya ciro kaybı vb. durumlarda, bu konuda uyarılmış olsa bile bu Audio İçeriklerin kullanımı veya kullanım imkansızlığı gibi durumlar için zarardan sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, hiçbir durumda 123RF Taraflarının sorumluluğu 123RF’den Audio İçerikleri almak için ödediğiniz miktarın toplamından fazla olmayacaktır. (“Paid Fees”). Bununla birlikte, bazı hukuksal sistemler ve mahkemeler, dolaylı veya arizi zararlar için istisna veya sorumluluk sınırlamasını kabul etmediği için limit üstü konusu sizin için uygulanamayabilir 14. Temsil

  Temsil ettiğiniz ve garanti ettiğiniz şey ki:

  1. Bu Anlaşmaya katılabilmek için en az 18 yaşında olmalısınız;

  2. Bu Anlaşmayla izin verilmeyen şekilde Audio İçerikleri hiçbir şekilde kullanmayacaksınız;

  3. Audio İçerik kullanımlarınız hiçbir ülke, devlet veya hükümet kanun ve yönetmeliklerine aykırı olmayacaktır;

  4. t123RF’ye ve Sitelerine vereceğiniz bilgilerin, kredi kartı bilgileri dahil sınırlama olmadan tamamı doğru ve gerçek olacaktır; ve

  5. 123RF veya Sitelerinde tarafınızdan açılmış ve yönetilen hesap/hesaplara yalnızca siz girebileceksiniz; yalnızca anlaşmada belirtilen şartlar doğrultusunda ve Anlaşma koşullarında kullanacaksınız ve sizden başka kimsenin sizing hesap/hesaplarınıza şifrelerinizle girmemesini sağlayacaksınız.


 15. Tazminat

  Anlaşmadaki hususların Audio İçeriklerin kullanılması nedeniyle teyit ettiğim hususların ihlali, çelişmesi ve uyumsuzluğundan doğabilecek tüm olumsuz durumlarla ilgili 123RF, çalışanları, yöneticileri, ortakları ve bağlantılı olacak kişilerin her türlü zarar, ziyan, kayıp, hak ve masraflarıyla ilgili haklarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul edersiniz 16. 123RF Tazminat Sorumluluğu

  Bu Anlaşmanın koşulları içerisinde, 123RF ile yaptığınız bu veya diğer Anlaşmaları ihlal etmediğiniz sürece, 123RF, zararınızı Tazminat Üst Sınırına kadar(Bölüm 20’de belirtilen) ödemeyi kabul eder. Bu tarz tazminat yalnızca 123RF’nin bu anlaşmada belirtilen garantileri direkt olarak ihlal etmesi sonucunda oluşacak zararlarda uygulanabilir ve 123RF’nin garantilerini ve bu anlaşmaları ihlaliyle sonuçlanacak mahkemelere yönelik makul ölçüdeki avukatlık ücretlerini de içerir. Bu tazminat bu tarz bir talep, istek ve şikayetin bildirilmesinden en geç 5(beş) işgünü içerisinde yazılı olarak bildirilmesiyle geçerlidir. Bu tarz bildirim şikayetin tüm detaylarını içermeli ve info@123rf.com adresine, Attention: General Counsel şeklinde maillenmelidir. Gerekli olursa, 123RF tazminat başvurularında şikayet veya mahkemeyle ilgili tüm işlem, uzlaşma ve savunma haklarını üstüne alacaktır. 123RF’nin böylesi durumlarda yapacağı savunmada, 123RF ile işbirliği yapmayı ve 123RF’nin bu tarz mahkemelere kendi masraflarını karşılayarak katılabileceğini kabul edersiniz. 123RF, burada belirtildiği gibi tam bir yazılı şikayet bildirimi almadan önce yapılmış olan kanuni ücret, masraf vb.’i karşılamak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Her ne kadar, bu anlaşmaya aykırılık teşkil etmese de, 123RF kullandığınız Audio İçeriklerde yapılacak değişiklik ve modifikasyon nedeniyle oluşacak zarar, ziyan, kayıp ve masrafları karşılamak gibi bir yükümlülüğü yoktur 17. Modifikasyon Olmaması

  Buradaki şartlardan herhangi birine aykırı olmadan yapılmış olsa bile, 123RF’den alıp değiştirdiğiniz, düzenlemesini ve modifikasyonunu yaptığınız Audio İçeriklerle ilgili kullanım zararlarınızdan sorumlu olmayacaktır. 18. Sorumluluk Üst Sınırı

  Bu Anlaşma dahilinde, 123RF'nin her türlü durum için toplam maksimum ödeyeceği rakam Yüzbin Amerikan Doları (US$10,000.00) veya Ödenen Ücret,ancak hiçbir şekilde aşmayacak şekilde- ( “Sorumluluk Üst Sınırı”). 19. Anlaşmanın Bütünlüğü ve Yürürlükteki Kanunlar

  Bu Anlaşma 123RF ile Siz arasında konusuyla ilgili olarak, güncellemelerle de, bir bütün halinde Anlaşma ve işbirliği tesis eder. Eğer bu Anlaşmanın bazı maddeleri birbiriyle çelişirse, birbirlerini geçersiz hale getirmekle birlikte, Anlaşmanın geri kalanı geçerli kalmaya devam eder ve tarafların niyetlerine en yakın şekilde yorumlanır. 123RF’nin bu Anlaşma bazı maddelerini ihlal etmesi, Anlaşmanın diğer maddelerinden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması uluslarası uluslarası anlaşma maddeleri ve uygulamadaki kanunlara göre yürütülür. 20. Anlaşmanın Sona Ermesi

  Bu Anlaşma sona erdirilinceye kadar geçerli ve yürürlüktedir. Bu Anlaşmanın şartlarından birini ihlal ettiğinde, bu Anlaşmayı (i) download ettiğiniz, kullandığınız, üzerinden Lisanslı Çalışma ürettiğiniz tüm Audio İçerikleri silmeniz ve imha etmenizle, ve dolayısıyla (ii) Audio İçeriğin herhangi bir amaçla kullanımını size hiçbir bildirimde bulunmamıza gerek kalmadan durdurarak (iii) bahsi geçen şartları yerine getirdiğinizi 123RF’ye bildirerek sonlandırabilirsiniz. 21. Atama/Tayin Etme/Devir

  Bu Anlaşmanın herhangi bir maddesiyle çelişmese bile, taraflardan biri, diğer tarafın izni olmadan şunlar dışında kendi haklarını devredemez, başka birini atayamaz (i) taraflardan birinin birleşik/bağlaşığı olan firma, (ii) taraf kurumlardan birinin birleşmesi, yeniden yapılanması veya organize olmasıyla ortaya çıkan yeni kurum, veya (iii) taraflardan birinin çoğunluk hisselerini ve bu Anlaşma dolayısıyla kazanılmış haklarını satınalan/devralan kurum. 22. Anlaşmanın Dili

  Bu Anlaşmanın orjinali İngilizce olup diğer dillere çevrilmesinde hata, noksan, yanlışlık ve eksiklik olabilir. Bu nedenle İngilizcesiyle tam uyumluluk sağladığı ve hiçbir çelişme olmadığı garanti edilemediği gibi, birbiriyle çeliştiği durumlarda İngilizce metin esas alınacaktır. 23. Üçüncü Tarafların Hakkı

  Bu anlaşmanın tarafı olmayan hiç kimse ve hiçbir kuruluş/tüzel kişilik(bu Anlaşmada sözü edilsin, işaret veya ima edilsin veya edilmesin) bu anlaşma maddeleriyle ilgili yürütme, uygulama veya yerine getirme gibi bir sorumluluğu veya yetkisi yoktur. 24. Anlaşmanızı okudunuz, anladınız, kabul ettiniz ve yaptınız. Anlaşmanızı elektronik olarak iletilmek üzere tekrar onaylayınız ve teyit ediniz.

Extended Audio License

123RF GENİŞLETİLMİŞ AUDIO LISANS ANLAŞMASI(“Anlaşma”)


TEMEL BİLGİLER

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ANLAŞMANIN ŞART VE KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ BUNLARI ONAYLAMANIZ VE KABÜLÜNÜZ 123RF’NİN TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN KULLANILMASI VE/VEYA SATINALINMASI İÇİN MUTLAK YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTTIR

Bu Anlaşma 123RF LIMITED (“123RF”), ile 123RF.COM üzerinden kullanıcılarlarla, (“Siz”) bu sitelerin herhangi birinden Audio içerik(aşağıda tanımlanmış) indiren kişiler(veya (veya 123RF veya iştirakleri veya bağlaşıkları) arasındaki iş ve alım ilişkisini düzenler.

Kullanıcı adınızı ve parolanızı başka birine veremez ve kullandıramazsınız. Bunların gizliliğini korumakla yükümlüsünüz ve sizing hesabınızdan yapılacak alım, aktivite, transfer, download vb. Aktivitelerden, haberiniz olmadan bile yapılmış olsa siz sorumlu olacaksınız. .Bu nedenle, Siteye otomatik giriş ve kayıt işlemlerini açık tutmamanız gerekmektedir.

Bu anlaşmayla, 123RF’den Audio içerik indirerek ve/veya satınalarak bu anlaşmanın bütününü okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınız kabul ederek kendinizi bağlamış oluyorsunuz. Bu Anlaşmanın şart ve koşullarını(Sitedeki diğer koşullar, şartlar, yönergeler ve politikaları da), istediğimiz zaman “Update” düzeltme, değiştirme, kaldırma ve düzenleme haklarımızı saklı tutmaktayız. Her bir değişiklik, Site’de güncelleme olarak belirtilecek ve bu belirtme tarafınıza yapılmış doğru ve yeterli bildirim sayılacaktır. Devam eden (i) Siteden Audio İçerik indirme işlemi(veya Audio İçerik 123RF veya iştarikiğinin alındı onayı); veya (ii) kullanıcı hesap kaydıyla, sitede yapılacak her Güncellemenin iki (2) hafta sonrasında koşulsuz olarak bu Güncellemeleri almış sayılacaksınız..

123RF Audio İçeriklerin yönelik telif haklararı dahil tüm gerekli haklara sahip olup bu Audio İçeriklere erişim, alım ve kullanımıyla ilgili bu Anlaşmanın şart ve koşulları kapsamında sizleri yetkilendirmektedir. Telif hakları ve diğer Audio İçerikle ilgili hakları 123RF ve temsil ettiği içerik sağlayıcıların ukdesinde kalmaya devam edecektir.


Tanımlar (bu Anlaşmada kullanılan – cümle içinde farklı anlama gelmediği sürece)

123RF Tarafları ” Bölüm 12’de belirtilmiştir.

Audio İçerik” her türlü ses/audio(müzik, ses efektleri, müzik beste ve düzenlemesi, cingıl, derleme, ses ve icra kayıtları, müzikal olmayan audio kayıtları, ses ve ses kayıtları, ses/audio klipleri), orijinal audio dijital dosyaları veya bu Anlaşmanın konusu olabilecek kopyaları, gibi 123RF tarafından lisanslanmak üzere sunulan veya 123RF üzerinden başka tedarikçiler tarafından sunulup download etmeniz için sunulan içerikler anlamına gelmektedir.

Alıcı” veya “Müşteri” tarafınızdan Lisanslı Çalışma olarak oluşturulmuş veya düzenlenmiş Audio içeriklerin direkt son kullanıcısı olan alıcı / müşterilerdir.

Kolleksiyon Toplulukları” tüm sanatsal, mekanik veya diğer haklarla ilgili topluluklar olup (örneğin ASCAP, IFAMLA, MACP, BMI, SESAC, SOCAN, KOMCA, SACD, SACEM, MCPS, PRS, PPL, GEMA, GVL, SGAE, AIE, MCPS, SDRM, JASLAC, vb.) yazar, sanatçı ve müzik yayıncılarının yasal haklar çerçevesinde telif haklarını takip eden ve yöneten topluluklardır.

Düzenleme” herhangi bir Audio İçeriğinin temel karakteristiğini koruyarak, tamamını ve aynısını kullanmak yerine bir kısmını alarak veya tamamlanmamış veya değiştirilmiş Audio İçeriğinde düzenleme, döngüleme-tekrar, iyileştirme, adaptasyon, değiştirme veya modifikasyon yaparak yeni bir form ve şekle sokulmuş ve bu yapılan düzenlemeden dolayı ayrıca türev çalışma veya Lisanslı çalışma halini almış şekle denir.

Yükümlülük Başlığı” Bölüm 20’de açıklanmıştır.

Lisansör” Bölüm 2’de açıklanmıştır.

Lisanslı Çalışma ” tarafınızdan, kendi özgün yetenek, çalışma ve eforunuzla Türetilen, Senkronizasyonu ve Düzenlemesi yapılan veya Oluşturulan, salt Audio veya Audio içeren ve bu Audio kısmı ayrıca sunulabilen Lisanslı Çalışma şeklindeki son ürün veya türev ürün Audio İçerikler anlamına gelmektedir.

Ödemen Ücretler” Bölüm 15’te açıklanmıştır.

Türetme-Düzenleme” means bir Audio İçeriğin tamamı veya bir parçasından(elbette tam lisanslı halinden) herhangi bir araç veya yöntemle değiştirme, düzenleme, manipülasyon, vb. ana formu koruyarak yapılan değişikliklerle türetilmiş ve oluşturulmuş kopya veya baskı formu(tam Lisanslı Çalışma olarak) Audio İçerik veya Audio içerik olarak ayrılabilen içeriklerdir.

Senkronize” Audio İçerikleri, diğer öğelerle zaman bazlı uyumlu/harmonic şekilde kullanmaktır.


Kullanım Şartları

Audio İçeriğe aşağıdaki şekilde ulaşmak, almak ve kullanmayı kabul edersiniz:
 1. Şart ve Koşullar

  This Bu Anlaşma ve şart ve koşullar siz ve 123RF arasında legal bağlayıcı anlaşmadır.


 2. Verilen Haklar

  123RF, size, bu Anlaşmanın şart ve koşulları altında imtiyazsız ve başkasına devredilemez şekilde Audio İçeriklerin lisans haklarını vermektedir. Lisansör (“Lisansör”), adına satınalma yaparsanız, bu Lisansör adına temsile ve hareket etmeye yetkili olduğunuzu ve bu anlaşmayla Lisansör adına bağlayıcı anlaşma yapmaya yetkili olduğunuzu garanti edersiniz. Lisansör bu anlaşmayı ihlal ederse, bu durumda oluşacak, zarar ve ziyandan kişisel olarak sorumlu olacaksınız. Bu amaçla bu Anlaşmanın amaçları, şart ve koşulları Lisansörle eşit bir şekilde size de uygulanabilir olacaktır((şartların gerektirebileceği durumlarda).


 3. Topluluk/Mesleki Kuruluşların Telif Hakları

  123RF Müzik Eser Sahibi Kuruluşlarına ait olmayan Audio İçeriklerin telif haklarının bu meslek kuruluşlarından birine ait olmadığı veya herhangi bir telif hakkı gerektirmediği konusunda yeterli çabayı göstermiştir. Bununla birlikte, bazı ülke kanunlarında (örneğin, Fransa ve İspanya), Audio İçerikleri kullanımına ilişkin, bu eser, meslek kuruluşu üyesine ait olmasa bile ödemey yapılması gerekebilmektedir. Bu nedenle, kendi ülke yönetmeliklerinizde böyle bir zorunluluk veya ücret ödeme gerekliliği olup olmadığını belirlemeniz gerekmektedir.


 4. Kullanım Sınırlamaları

  1. Yalnızca Sizin kullanım, erişim, düzenleme ve düzeltme izniniz olan Audio İçerik.

  2. Yalnızca Siz, Telif Hakları Size Ait bir çalışma olan bu Audio İçeriği kullanım/değiştirme/düzenleme vb. haklara sahip olmayan müşteri ve alıcılara transfer etmek ve sağlamaya mezunsunuz/yetkilisiniz.

  3. Audio İçerikleri yalnızca bir yerden indirebilirsiniz. Eğer, Audio İçeriği birden çok yerden(örneğin, çok bilgisayarlı çalışılan bir yerden) indirmek zorundaysanız ve birden çok kişi tarafından kullanılmak zorundaysa, her kişi için tekrar lisanslamanız, veya siteden vey 123RF’den direkt veya Corp+’dan çok kullanımlı lisans şeklinde(bu seçenek mevcut ise) almanız gerekmektedir.

  4. Web-sitelerindeki data koruma ölçülerini(direkt veya indirekt olarak veya hileyle) hiçbirşekilde ihlal edemezsiniz.

  5. You may not assign, sell or otherwise transfer, directly or indirectly, your registered account to any third party without the written consent of 123RF.

 5. Audio İçerik Kullanımı

  Bu Anlaşmanın şart ve koşulları içerisinde, 123RF veya partner sitelerinden Audio İçeriklere ulaşmak, edinmek ve kullanmak üzere bu anlaşma koşullarının muhatabı olmaktasınız ancak hiçbir şekilde aşağıdaki Lisanslı Çalışmalarla ilişkili olabilecek 3. taraf haklarıyla çelişmemek zorunluluğu vardır:

  1. televizyon, radio, web/mobile telefon reklamları (podcast dosyaları dahil), ticari tiyatro veya DVD’ler, bilgilendirici TV reklamları veya ürün /servis/organizasyon açıklamaları;

  2. ticari, satış, toptan satış ve diğer satış yerlerinde ürün/servis/hizmet promosyonlarına yönelik aktiviteler;

  3. bireysel veya ticari web-sitelerinin arkaplan müziği veya sesi vb. kullanımlar;

  4. Audio İçeriğin görüntüyle senkronize edildiği-birlikte kullanıldığı televizyon programları (yani, Audio İçeriğin tek başına kullanılmadığı durumlar);

  5. Audio İçeriğin başka bir müzik veya audio çalışmasıyla senkronize edildiği-birlikte kullanıldığı radyo programları; yani, Audio İçeriği Kendi Müzik proğramınızın bir parçası olarak kullanıp radyo yayını yapamazsınız ancak bu İçerikleri radyo draması, radyo belgesi, radyo yapımları veya radyo bazlı Lisanslı Çalışmalarınızla ekleyebilir, birleştirebilir, entegre ve senkronize edebilirsiniz;

  6. Audio İçeriğin film çalışmalarıyla senkronize edildiği, farkındalık oluşturmak amaçlı gösterilen hareketli görüntüler;

  7. hareketli görüntü, TV, radyon veya web-programı için tema melodisi olarak;

  8. ürün, mal ve hizmetlerin tanıtımı, promosyonu, pazarlanması ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlı ürün, servis, sunum ve gösterimler;

  9. başka taraflara satış ve dağıtım hedefi gözetilmemek kaydıyla, kişisel telekominikasyon cihazlarına ilişki zil sesi, telefon sesi, polifonik ses ve tonlama sistemleri;

  10. kişisel kullanımınıza yönelik ev videoları; ve

  11. Bölüm 6(j)’deki sınırlamalara tam uyarak, fiziksel material içinde(CD, DVD gibi) sınırsız Senkronize Audio İçeriklerin, satış amaçlı olarak Sınırsız sayıda üretilmesi; ve/veya

  12. her bir Audio İçerikle ilgili olarak, sınırsız kalemde satış, lisanslama veya dağıtım amaçlı oyuncak, oyun, kart vb. eğlence araçları gibi Lisanslı Çalışma ürünleri,(bu Anlaşmayla yasaklanmadığı sürece).

 6. Audio İçerik Sınırlamaları

  Hiçbir şart altında şunları 3. taraflara yapma hakkınız olmayabilecektir:

  1. sizin tarafınızdan veya size yönelik olarak lisanslanmamış Audio İçeriğe kullanım, erişim veya indirme;

  2. Audio İçeriği satışı yapılacak fiziksel ürün, yazılım, program veya şablonun parçası olarak kullanın. Bu amaçla, Audio İçeriği 123RF Sitelerinden Genişletilmiş Audio Lisansıyla satınalmanız gerekmektedir;

  3. Audio İçeriğin dağıtımını, elektronik olarak veya herhangi bir vasıtayla kaydedilmiş olarak yapın (yukarıda Bölüm 5’te belirtilen özel amaçlı yetkilendirilmiş durumlar haricinde);

  4. Audio İçeriği Web-Siteleri tarafından sağlanan download araçları/metodları/fonksiyonları dışında başka bir vasıtasıyla indirin, kopyalayın, elde edin veya bilgisayarınıza yazdırın;

  5. Müşteri/Alıcı/Üçüncü Tarafa 123RF’nin Audio İçerik kütüphansesine erişimini herhangi bir yolla sağlayın;

  6. Lisanslı Çalışmadan öte Audio İçeriği kapsayan türev çalışmaları transfer edin veya transfer etmeye uygun hale getirin(sizing dışınızda herhangi bir kişi veya kuruluşa);

  7. Audio İçeriğin Müşteri/Alıcı/üçüncü tarafca pazarlama materyali veya ürünü(öbür türlü son ürün) için Üretilmesi veya Düzenlenmesi amacıyla kullanılmasına izin verin;

  8. üçüncü tarafları Audio İçeriğin tekrar satışı, altlisanslaması veya Lisanslı Çalışma veya Web sayfasından ayrı olarak dağıtımının yapılması amacıyla kullanılması ve uygun hale getirilmesi için yetkilendirin;

  9. derlemek, üretmek, dağıtmak veya kayıtları CD, DVD, müzik kutusu veya başka şekilde, “yalnızca audio” (veya çoğunlukla veya temelde) “yalnızca audio” Audio İçerikten tamamen veya kısmen derlenen ürün veya kasıtlı olarak başka bir Audio, medya veya özgün müzikal Audio İçerik oluşturmak için “kısmen-audio” Lisanslı Çalışma kullanın. Örneğin, Audio İçerikten(diğer kaynaklarla birlikte bu Sitelerimizdeki Audio İçerikle), üçüncü taraflara satış veya feragat amacıyla 15 şarkılık bir CD/derleme yapamazsınız(yalnızca kişisel kullanımlar hariç);

  10. görsel bir parçayla birleştirilerek veya Senkronize edilerek oluşturulan müzikal elementler dışındaki Audio İçeriklerin alt-lisanslamasını, tekrar satışını, kiralamasını, atamasını, hediye edilmesini veya üçüncü taraflara transferini yapın (bu Anlaşmada izin verilenin ötesinde);

  11. Audio İçeriği baskı, dağıtım, satışa uygun bir format servis veya ortamda(örneğin noktadan noktaya network paylaşımı, dizayn şablon düzenlemeleri, müzik download siteler, müzik CD’leri, elektronik tebrik kartları web-siteleri, web şablonları vb. Audio İçeriğe üçüncü tarafların erişimini sağlayan ortamlarda) kullanın ve gösterin veya Audio İçeriği elektronik dosya olarak elde edilebilir şekilde ortaya çıkarmak, erişilebilir hale getirin;

  12. kopyalayın veya Site’lerin kod objelerini adapte edin, veya tekrardan düzenleyin, toplayın, modifiye edine veya Audio İçerik ve Sitelerin bir kısmının kodlarını bulmak amacıyla girişimde bulunun, kopyalamayı engelleyin veya engelleme mekanizmalarını oluşturun veya Audio İçerikle ilgili olan telif haklarıyla ilgili bilgi yönetimine erişimi sağlayın;

  13. Audi İçerikleri üçüncü tarafların haklarını ihlal edecek şekilde, herhangi bir sınırlama, copyright, marka hakları korunnuş, kişiye özel veya gizli bilgi vb. Işaretler belirtmeden kullanın;

  14. Audio İçerikleri zarar verici pornografik, ırkçı, etnik, terörizim amaçlı, saldırgan vb. şekilde kullanın;

  15. Audio İçerikleri indirmek için otomatikleşmiş yöntem veya bilgisayar programı kullanın;

  16. Audio İçeriğe gömülü haldeki mülkiyet hakları ibaresini kaldırın veya Audio İçeriğe erişimi etkin olarak kontrolünü ölçen unsurlara zarar verin veya devre dışı bırakın;

  17. Download edilen Audio İçerik’teki besteciye/söz yazarına, mülkiyet haklarına veya kanuni nitelendirmelere atıfta bulunan etiket ve nitelendirmeleri silin;

  18. Audio İçerği, bu içeriğin tamımından veya bir kısmından yararlanarak yaptığınız derleme/düzenleme ve türetilen eserin tamamının kendinize air olduğunu yanlış olarak beyan edecek şekilde kullanın; ve/veya

  19. Audio İçeriği bu Anlaşmayı ihlal edecek şekilde kullanın.

 7. Kredi Çizgisi

  “Audio İçerik” kişisel amaç dışında kullanıldığında, krediler Audio Katkısında Bulunan Kişiye Aşağıdaki formda verilir: “[Katkıda Bulunanın İsmi] © 123RF.com”.


 8. Üçüncü Taraf Telif Hakları

  Audio İçeriğin telif haklarıyla korunduğunu ve üçüncü bir taraf olduğunu ve yetkilendirilmemiş kullanımla telif haklarını ihlal ediyor olabileceğinizi anlarsınız.


 9. Tek Taraflı Davranış

  Anlar ve Kabul edip onaylarsınız ki 123RF, şu şartlarda tek takdir hakkına sahip olabilecektir:

  1. 123RF’nin kendi takdir haklarıyla belirlediği, bu Anlaşmayla çelişen, Siteden indirdiğiniz herşeyi takip edin;

  2. downloadları 24 saatlik period için, kişi başına belli bir rakamla sınırlayın ki 123RF üyeleri /kulanıcılarına en iyi servis ve hizmet verebilelim;

  3. Sitelerle veya bu Anlaşmayla bağlantılı olarak, kullanıcı adınız ve şifrenizin kötü amaçlar kullanılıp kullanılmadığını izleyin;

  4. hesabınızı sonlandırırız eğer Audio İçerikleri otomatik bir yöntemle download ettiğinizi tespit edersek; ve/veya

  5. bildirim yapmadan hesabınızı kapatırız; bu Anlaşmaya aykırı hareket ettiğinizi veya kullanıcı adınızı ve şifrenizi kötüye kullandığınızı tespit edersek. Bu durumda, 123RF’den aldığınız tüm Audio İçeriklerin kullanım hakkını da kaybedeceksiniz ve silmeniz gerekecek Bölüm 23(aşağıda) maddesi gereğince ödediğiniz ücret kesilecektir.

 10. Vazgeçme/Feragat

  Audio İçerikler “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” ve “TÜM HATALARIYLA” sizin kullanımınıza sunulmuştur. Yukarıdaki teyit ettiğim hususların ihlali, çelişmesi ve uyumsuzluğundan doğabilecek tüm olumsuz durumlarla ilgili 123RF, çalışanları, yöneticileri, ortakları ve bağlantılı olacak veya 123RF adına hareket eden kişiler(“123RF Tarafları”) 123RF kullanımınızdan dolayı hiçbir kanuni çelişme, zarar, ziyan veya sınırsız ve pürüzsüz kullanım durumu ve bunun dışında bilgisayarınıza zarar verecek virus vb. şeylerle karşılaşılmayacağını garanti etmez ve böyle bir iddiayı tekzip eder. Audio İçeriğe girdiğinizde ve edindiğinizde doğal olarak riskini de üstlenmiş oluyorsunuz.123RF Tarafları elinden gelen özen, gayret ve tecrübeyi kullanmakla birlikte tüm kanuni sorumluluğu reddeder..


 11. Yanlış Bildirim

  Şunu kabul eder ve bildirilirsiniz ki ne 123RF tarafları, ne de 123RF adına hareket edenler üçüncü taraflarca hileli rekabet vb. sebeplerle yapılacak yalan bildirim sebebiyle Audio İçerik kullanımlarınız sebebiyle telif haklarıyla ilgili hiçbir problem yaşamayacağınızı garanti etmez.


 12. Bağımsız Öneri

  Audio İçerikleri herhangi bir ticari amaç, ürün ve hizmet için kullanmadan once profosyonel bir danışmanlık almanızın iyi olacağı hususunu anlarsınız..


 13. Sorumluluk ve Mükellefiyet

  Bölüm 18’deki şartlarda sınırlandırmaları koruyarak, hiçbir durumda 123RF Tarafları, indirect, özel, tesadüfi, ekonomik ve dolaylı zararlar, kar veya ciro kaybı vb. durumlarda, bu konuda uyarılmış olsa bile bu Audio İçeriklerin kullanımı veya kullanım imkansızlığı gibi durumlar için zarardan sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte, hiçbir durumda 123RF Taraflarının sorumluluğu 123RF’den Audio İçerikleri almak için ödediğiniz miktarın toplamından fazla olmayacaktır. (“Paid Fees”). Bununla birlikte, bazı hukuksal sistemler ve mahkemeler, dolaylı veya arizi zararlar için istisna veya sorumluluk sınırlamasını kabul etmediği için limit üstü konusu sizin için uygulanamayabilir


 14. Temsil

  Temsil ettiğiniz ve garanti ettiğiniz şey ki:

  1. Bu Anlaşmaya katılabilmek için en az 18 yaşında olmalısınız;

  2. Bu Anlaşmayla izin verilmeyen şekilde Audio İçerikleri hiçbir şekilde kullanmayacaksınız;

  3. Audio İçerik kullanımlarınız hiçbir ülke, devlet veya hükümet kanun ve yönetmeliklerine aykırı olmayacaktır;

  4. t123RF’ye ve Sitelerine vereceğiniz bilgilerin, kredi kartı bilgileri dahil sınırlama olmadan tamamı doğru ve gerçek olacaktır; ve

  5. 123RF veya Sitelerinde tarafınızdan açılmış ve yönetilen hesap/hesaplara yalnızca siz girebileceksiniz; yalnızca anlaşmada belirtilen şartlar doğrultusunda ve Anlaşma koşullarında kullanacaksınız ve sizden başka kimsenin sizing hesap/hesaplarınıza şifrelerinizle girmemesini sağlayacaksınız.
 15. Tazminat

  Anlaşmadaki hususların Audio İçeriklerin kullanılması nedeniyle teyit ettiğim hususların ihlali, çelişmesi ve uyumsuzluğundan doğabilecek tüm olumsuz durumlarla ilgili 123RF, çalışanları, yöneticileri, ortakları ve bağlantılı olacak kişilerin her türlü zarar, ziyan, kayıp, hak ve masraflarıyla ilgili haklarını korumayı ve zararını tazmin etmeyi kabul edersiniz


 16. 123RF Tazminat Sorumluluğu

  Bu Anlaşmanın koşulları içerisinde, 123RF ile yaptığınız bu veya diğer Anlaşmaları ihlal etmediğiniz sürece, 123RF, zararınızı Tazminat Üst Sınırına kadar(Bölüm 20’de belirtilen) ödemeyi kabul eder. Bu tarz tazminat yalnızca 123RF’nin bu anlaşmada belirtilen garantileri direkt olarak ihlal etmesi sonucunda oluşacak zararlarda uygulanabilir ve 123RF’nin garantilerini ve bu anlaşmaları ihlaliyle sonuçlanacak mahkemelere yönelik makul ölçüdeki avukatlık ücretlerini de içerir. Bu tazminat bu tarz bir talep, istek ve şikayetin bildirilmesinden en geç 5(beş) işgünü içerisinde yazılı olarak bildirilmesiyle geçerlidir. Bu tarz bildirim şikayetin tüm detaylarını içermeli ve info@123rf.com adresine, Attention: General Counsel şeklinde maillenmelidir. Gerekli olursa, 123RF tazminat başvurularında şikayet veya mahkemeyle ilgili tüm işlem, uzlaşma ve savunma haklarını üstüne alacaktır. 123RF’nin böylesi durumlarda yapacağı savunmada, 123RF ile işbirliği yapmayı ve 123RF’nin bu tarz mahkemelere kendi masraflarını karşılayarak katılabileceğini kabul edersiniz. 123RF, burada belirtildiği gibi tam bir yazılı şikayet bildirimi almadan önce yapılmış olan kanuni ücret, masraf vb.’i karşılamak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Her ne kadar, bu anlaşmaya aykırılık teşkil etmese de, 123RF kullandığınız Audio İçeriklerde yapılacak değişiklik ve modifikasyon nedeniyle oluşacak zarar, ziyan, kayıp ve masrafları karşılamak gibi bir yükümlülüğü yoktur


 17. Modifikasyon Olmaması

  Buradaki şartlardan herhangi birine aykırı olmadan yapılmış olsa bile, 123RF’den alıp değiştirdiğiniz, düzenlemesini ve modifikasyonunu yaptığınız Audio İçeriklerle ilgili kullanım zararlarınızdan sorumlu olmayacaktır.


 18. Sorumluluk Üst Sınırı

  Bu Anlaşma dahilinde, 123RF'nin her türlü durum için toplam maksimum ödeyeceği rakam Yüzbin Amerikan Doları (US$10,000.00) veya Ödenen Ücret,ancak hiçbir şekilde aşmayacak şekilde- ( “Sorumluluk Üst Sınırı”).


 19. Anlaşmanın Bütünlüğü ve Yürürlükteki Kanunlar

  Bu Anlaşma 123RF ile Siz arasında konusuyla ilgili olarak, güncellemelerle de, bir bütün halinde Anlaşma ve işbirliği tesis eder. Eğer bu Anlaşmanın bazı maddeleri birbiriyle çelişirse, birbirlerini geçersiz hale getirmekle birlikte, Anlaşmanın geri kalanı geçerli kalmaya devam eder ve tarafların niyetlerine en yakın şekilde yorumlanır. 123RF’nin bu Anlaşma bazı maddelerini ihlal etmesi, Anlaşmanın diğer maddelerinden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması uluslarası uluslarası anlaşma maddeleri ve uygulamadaki kanunlara göre yürütülür.


 20. Anlaşmanın Sona Ermesi

  Bu Anlaşma sona erdirilinceye kadar geçerli ve yürürlüktedir. Bu Anlaşmanın şartlarından birini ihlal ettiğinde, bu Anlaşmayı (i) download ettiğiniz, kullandığınız, üzerinden Lisanslı Çalışma ürettiğiniz tüm Audio İçerikleri silmeniz ve imha etmenizle, ve dolayısıyla (ii) Audio İçeriğin herhangi bir amaçla kullanımını size hiçbir bildirimde bulunmamıza gerek kalmadan durdurarak (iii) bahsi geçen şartları yerine getirdiğinizi 123RF’ye bildirerek sonlandırabilirsiniz.


 21. Atama/Tayin Etme/Devir

  Bu Anlaşmanın herhangi bir maddesiyle çelişmese bile, taraflardan biri, diğer tarafın izni olmadan şunlar dışında kendi haklarını devredemez, başka birini atayamaz (i) taraflardan birinin birleşik/bağlaşığı olan firma, (ii) taraf kurumlardan birinin birleşmesi, yeniden yapılanması veya organize olmasıyla ortaya çıkan yeni kurum, veya (iii) taraflardan birinin çoğunluk hisselerini ve bu Anlaşma dolayısıyla kazanılmış haklarını satınalan/devralan kurum.


 22. Anlaşmanın Dili

  Bu Anlaşmanın orjinali İngilizce olup diğer dillere çevrilmesinde hata, noksan, yanlışlık ve eksiklik olabilir. Bu nedenle İngilizcesiyle tam uyumluluk sağladığı ve hiçbir çelişme olmadığı garanti edilemediği gibi, birbiriyle çeliştiği durumlarda İngilizce metin esas alınacaktır.


 23. Üçüncü Tarafların Hakkı

  Bu anlaşmanın tarafı olmayan hiç kimse ve hiçbir kuruluş/tüzel kişilik(bu Anlaşmada sözü edilsin, işaret veya ima edilsin veya edilmesin) bu anlaşma maddeleriyle ilgili yürütme, uygulama veya yerine getirme gibi bir sorumluluğu veya yetkisi yoktur.


 24. Anlaşmanızı okudunuz, anladınız, kabul ettiniz ve yaptınız. Anlaşmanızı elektronik olarak iletilmek üzere tekrar onaylayınız ve teyit ediniz.