License Agreement

123RF End User License Agreement

123RF LİSANSI ("Lisans")

 1. Sözleşme.

  Bu Lisans, Inmagine Lab Pte. Ltd ("123RF") ile 123RF.COM sitesinden telifsiz görüntüler / resimler / vektörler / video klipleri ("İçerik") indiren lisans sahibi ("Siz"") arasında bir sözleşmedir. Herhangi bir İçerik indirdiğinizde, Lisans koşullarını anlamış ve kabul etmiş olduğunuzu onaylarsınız.


 2. 123RF Beyanı.

  123RF, İçerik ile ilgili olarak, telif hakları dahil olmak üzere tüm hakların ve(ya) gerekli tüm yetkilerin sahibi ve İçerik'i Lisans kapsamında lisanslamaya yetkili olduğunu beyan eder. Siz'e lisanslanan Değiştirilmemiş ve Bağımsız İçerik, hiçbir üçüncü kişinin fikri mülkiyet, reklam veya gizlilik haklarını ihlal etmez. İçerik'in telif hakkı 123RF'ye ve(ya) 123RF'nin İçerik iştirakçilerine aittir. Ancak bu beyan, İçerik'in amaçlanan kullanımını önleyen İçerik ile ilgili olarak bir model / mülkiyet feragatnamesinin olmadığı durumlarda geçerli sayılmayacaktır.


 3. Lisans Beyanı - Siz, aşağıdaki koşulları;
  1. License En az 18 yaşında ve işbu Lisansa taraf olma hakkına sahip olduğunuzu

  2. License Bu Lisansın izin vermediği hiçbir İçerik’i kullanmayacağınızı

  3. 123RF’ye verdiğiniz, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm ödeme ve fatura bilgileri dahil olmak üzere tüm bilgilerin geçerli ve doğru olduğunu

  4. İşbu Lisansta aksi belirtilmediği sürece, Siz tarafından açılan veya sahip olunan hesap(ların) yalnızca Siz tarafından, işbu Lisansta belirtilen amaçlar ve şartlar dahilinde kullanılacağını beyan ve garanti edersiniz)

 4. Lisans Verme:

  İşbu belgede geçen koşullar kapsamında, 123RF, (10. Fıkrada sınırlananlar haricinde) indirilen İçerik’i kullanmanız, Çoğaltmanız, düzenlemeniz, yayınlamanız ve görüntülemeniz için Siz’e, münhasır olmayan, telifsiz, dünya genelinde geçerli, sürekli, devredilemez alt lisans verir.


 5. Sadece Tek Kullanıcı Hesabı.

  İşbu Sözleşme, yalnızca Tek Kullanıcı Hesabı oluşturulmasına ve kaydedilmesine izin verir. Kullanıcı adı ve parolanızı başka bir kişinin kullanmasına izin veremezsiniz. Aynı anda birden fazla oturum açmak ve(ya) Hesabınıza ayrı bir biçimde erişmek isterseniz, bunu yalnızca 123RF'nin Corporate+ hesabı (https://tr.123rf.com/partnersite.php) veya 123RF çoklu oturum lisans sözleşmesi ile yapabilirsiniz (https://tr.123rf.com/license.php?type=ml_unlimited).


 6. Tanımlar.
  1. "Lisanslı Eser" Siz veya Müşteriniz tarafından veya adına, bağımsız beceri ve emek kullanılarak Çoğaltılan veya oluşturulan ve İçerik ve başka materyalleri içeren ve İçerik'in (ticari ve makul olarak mümkün olduğu ölçüde) Lisanslı eser kapsamından çıkarak bağımsız bir Eser olmayacağı gerçek nihai ürün veya nihai türev eser anlamına gelir. 

  2. "Çoğaltmak/Çoğaltılmış" İçerik'in herhangi bir kısmının, çoğaltılan İçerik'in, son kullanıcının veya herhangi bir üçüncü kişinin Lisanslı Eser'inden ayrı tutularak bir Bağımsız İçerik haline gelmeyecek tamamlanmış bir türev ürün (Lisanslı Eser) oluşturmak üzere bozulması, değiştirilmesi, kesilmesi, düzenlenmesi, birleştirilmesi veya üzerinde oynanması anlamına gelir.

  3. "Bağımsız İçerik" farklı bir çözünürlükte aynı İçerik dahil olmak üzere, Siteler'den indirilmiş ilk formunda bulunan değiştirilmemiş ve düzeltilmemiş İçerik anlamına gelir.

  4. "Önemli Rol" Lisanslı Eser'in ayrılmaz veya temel bir bileşenini oluşturmak için kullanılacak ve Lisanslı Eseriniz'in değerini büyük ölçüde artıracak İçerik anlamına gelir .

 7. İzin Verilen Standart Kullanımlar.

  İzin verilen kullanımların örnekleri, (her durumda, yeniden satış hakkı olmaksızın) aşağıdaki Lisanslı Eserler ile ilişkisi içerisinde İçerik’in kullanılmasını, değiştirilmesini, Çoğaltılmasını ve(ya) gösterimini içerir:

  KULLANIMLAR LİSANSLI ESERLERİN ÖRNEKLERİ
  Reklam / Pazarlama / Promosyon (İş ve Ticaret Amaçlı)
  • Grafik tasarımcılar / ajanslar tarafından, dergi, süreli yayın, gazete, bildiri ve diğer geleneksel yazılı medya üzerinde müşteriler için hazırlanan reklamlar

  • Basılı reklamlar, posta gönderileri, el ilanları, broşürler, posterler, kataloglar, ürün ambalajları (örneğin, ambalajın, bir oyuncak kutusu gibi, ürünün bir parçasını oluşturduğu durumlar) ve ürün olarak ambalaj (örneğin, bir ürün olarak ambalaj kağıdı) HARİÇ olmak üzere, ambalaj veya promosyon malzemeleri
  Basın / Yayın / Eğitim
  • Her bir İçerik için toplam 500,000 baskıya kadar olmak üzere, kitap kapakları (ön ve arka) üzerindeki baskılar

  • Kartvizitler, antetli kağıtlar, kataloglar, broşürler ve kitapçıklar
  Sunumlar
  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında görüntülenmesi koşuluyla İçerik’i Powerpoint gibi multimedya sunumlarında kullanabilirsiniz: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"
  " Editör Kullanımına Özel" İçerikleri & Editörlük Bağlamı
  • Önemli – "Editör Kullanımına Özel" işaretli İçerik yalnızca editörlük amaçlarıyla kullanılabilecek olup, ticaret / reklamcılık / promosyon amaçlarıyla kullanılmayacaktır.

  • Editörlük amaçlı kullanılan (dergi, gazete, ders kitabı, kitap, e-kitap, internet dizinleri veya multimedya CD'leri gibi) İçeriklerde, dosyanın yanında aşağıdaki telif hakkı bildirimi yer almalıdır: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com"

  • Herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi için, ("Editör Kullanımına Özel" olarak işaretlenmemiş İçerikler de dahil olmak üzere) her türlü İçerik, dosyanın yanında yukarıda belirtilen telif hakkı bildiriminin yer alması koşuluyla, geleneksel veya elektronik baskı, web siteleri, blog'lar, televizyon, çevrimiçi video gibi yöntemlerle editörlük bağlamında da kullanılabilir.

  • Her bir İçerik için, toplamda 500,000 baskıya katar editör yayını
  Tasarım Unsurları & Sanat
  • Bir web sitesi, bilgisayar oyunu veya veri depolama cihazı üzerinde, (fakat başkaları tarafından dağıtım, yeniden satış veya kullanım için herhangi bir web sitesi şablonu veya yazılım ürünü ile bağlantılı olmamak üzere) dağıtım veya başkaları tarafından kullanım amacıyla

  • İçerik'in, Lisanslı Eser'de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, bir yazılım veya mobil uygulama üzerinde arka plan veya ekran İçerik'i olarak.

  • Özgün sanat eserine önemli ölçüde Çoğaltılmış olarak

  • Aşağıdaki telif hakkı bildiriminin, dosyanın yanında belirgin bir biçimde gösterilmesi ve İçerik’in, Lisanslı Eser’de Önemli Rol oynamaması koşuluyla, ev videoları, belgesel, uzun metrajlı filmler veya ticari kullanım amaçlı video, film, televizyon yayını ve internet üzerinde: "[Katkı Sahibinin Adı] © 123RF.com" Referans beyanının açıkça gösterilmesi, örneğin, bir televizyon programı veya yayınının başlangıç ve bitiş jeneriğini veya kullanılan İçerik'in makul bir biçimde yakınında veya üzerine eklenmiş ya da açıkça belirtilmiş bir biçimde katkı sahibine atıfta bulunulmasını içerir. 
  Sosyal Medya Web Siteleri & Uygulamaları
  • Sosyal medya web sitelerine ve uygulamalarına (Facebook, Instagram ve Twitter gibi) içerik yükleyerek,
   (1) Sosyal medya web siteleri ve uygulamaları sizin tarafınızdan izin verilmedikçe, İçeriğin ve / veya Lisanslı Çalışmanın bu Lisans altında izin verildiği şekilde görüntülenmesini veya kullanılmasını sağlamak için içeriğin (Bağımsız Görüntü olarak, türetilmiş bir formda veya Lisanslı bir Çalışma olarak) Mülkiyet Haklarını veya haklarını (Telif Hakkı dahil) kabul etmez.veya (2) Kurum logonuzu, İçeriğin herhangi bir köşesine en az 125 piksel genişlik veya uzunluk (hangisi daha büyükse) ölçülerinde ve / veya İçerik Lisanslı bir İşe dahil edilmelidir.
  Kişisel Kullanım
  • Ev dekorasyonu, duvar resimleri / sanat albümleri, basılı eserler, kişisel mülkiyet ve kullanıma yönelik DIY (Kendi Başına Yap) öğeleri ile diğer kişisel basılı eserler

  • Kişisel yayınların, Siz'in veya (blog hizmet sağlayıcıları gibi) herhangi bir üçüncü parti yayın hizmeti sağlayıcısının (ister tek başına bir Bağımsız Resim, isterse türetilmiş bir formda veya bir Lisanslı Eser olarak) İçerik dahilindeki (Telif hakkı dahil olmak üzere) sahiplik veya hakları üstlenmesine yol açmaması koşuluyla, Kişisel blog'lar ve (geleneksel veya çevrimiçi) diğer kişisel yayınlar.

  • Ofis, lobi, halka açık alan, restoran veya perakende mağazalarında dekorasyon olarak

 8. İlave Haklar.

  İçerik’i kullanmanızı, Lisanslı Eserleri Çoğaltmak amacıyla kolaylaştırmak için, şunları da yapabilirsiniz:

  1. Müşteri Eseri: İçerik’i, müşteriler (örneğin, grafik tasarımcı tarafından hazırlanan reklamlar) adına Lisanslı Eser üretmek için kullanmak

  2. Tedarik: Müşterinin tamamen Lisans koşullarına tabi ve bu koşulların bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, İçerik Lisansını müşteri adına almak

  3. Temsilci: diğer tarafın da Lisansa tabi ve Lisansın bağlayıcılığı altında olması koşuluyla, işvereniniz, şirketiniz, grubunuz veya bağlı kuruluşunuz adına Lisans almak.

  4. Altyüklenici: İçerik dosyalarını / türetilen eserleri, diğer tarafın da Lisans sınırlamalarına uyması koşuluyla, sadece Sizin adınıza olmak üzere altyüklenicilere veya çalışanlara geçici olarak devretmek

 9. Kapsamı Genişletilmiş İzin Verilen Kullanımlar (Genişletilmiş Lisanslar).

  İşbu belgenin 7. ve 8. fıkralarına ek olarak, İçerik'in kullanılması için aşağıdaki genişletilmiş haklara ihtiyaç duymanız durumunda, ilgili kullanımınıza uygun olarak aşağıdaki Kapsamı Genişletilmiş Lisanslardan herhangi birini satın alabilirsiniz:

  1. YALNIZCA YAZDIRMA İÇİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Her durumda, herhangi bir baskı adedi uygulanmaksızın yalnızca Standart Lisans kapsamında izin verilir ve

   • (Elektronik dağıtım için hazırlanmış olmayan) her türlü kişisel kullanım veya yeniden satış malzemesi veya ürünü (örneğin, takvimler, tişörtler, posterler ve fincanlar) ve lisans başına toplamda 10,000 kopyaya kadar sınırlı olmak üzere ürün ambalajları. İşbu alt fıkra kapsamında 10,000 kopyaya kadar her ilave baskı, yeni bir lisans gerektirir.

  2. YALNIZCA ELEKTRONİK İÇERİĞİ KAPSAYAN GENİŞLETİLMİŞ LİSANS

   • Herhangi bir baskı sınırlaması olmaksızın, her durumda Standart Lisans kapsamında izin verilir;

   • Yeniden satış amaçlı video, film veya televizyon yayını olarak; ve

   • İçerik'in üçüncü kişiler tarafından yeniden dağıtılmasına veya yeniden kullanılmasına izin verilmemesi koşuluyla, her türlü elektronik dağıtımda (ilk değil, son haliyle) veya e-kitapların tasarım öğeleri ve bileşenleri, web sitesi şablonları, flash şablonları ve belgeleri dahil olmak üzere kişisel kullanım veya yeniden satış öğelerinde.

  3. GENİŞ KAPSAMLI LİSANS

   • Standart Lisans kapsamında izin verildiği ölçüde, herhangi bir baskı adedi sınırlaması söz konusu olmaksızın, Yalnızca Yazdırma için Kapsamı Genişletilmiş Lisans ve Sadece Elektronik İçeriği Kapsayan Genişletilmiş Lisans

 10. Sınırlamalar.

  İşbu belgede 7. ve 8. fıkralarda özellikle izin verildiği durumlar dışında, aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez:

  SINIRLAMALAR ANLAMI
  Alt lisanslama, Lisans kapsamındaki haklardan herhangi birini satma veya devretme
  • Lisans kapsamındaki haklar, Siz’e özeldir

  • İşbu Lisans kapsamındaki hiçbir hakkı, 123RF’nin izni olmaksızın üçüncü kişilere devredemezsiniz
  Bağımsız İçeriği satma, paylaşma, lisanslama veya dağıtma
  • İçerik’in üçüncü kişilere iletilmesi, yalnızca Çoğaltılmış Lisans Eseri kapsamında olmalı ve kesinlikle Bağımsız İçerik olarak olmamalıdır

  • Yeterli teknolojik önlemler alarak, Bağımsız İçerik’in Lisanslı Eserler’den üçüncü kişilerce çıkarılmamasını / kopyalanmamasını sağlamanız gerekir
  Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali
  • İçerik / Lisanslı Eser ile bağlantılı olarak, hiçbir tarafın (örneğin, telif hakkı, tasarım hakkı veya ticari marka gibi) fikri mülkiyet haklarını ihlal veya irtikap edemezsiniz

  • İçerik dahilinde bulunan hiçbir Telif Hakkı Bildirimi, filigran, sahibine atıf, hukuki bildirimler, tescilli simgeler veya diğer fikri mülkiyet bilgilerini çıkaramazsınız
  "Editör Kullanımına Özel" İçerik
  • "Editör Kullanımına Özel" işareti taşıyan içerik, ticaret / reklam / promosyon amacıyla kullanılamaz.

  İçerik’i Yasadışı Çıkarma
  • İçerik’i Site’den 123RF tarafından sağlanan yöntemler dışında bir yöntem kullanarak indirmemeniz gerekir

  Logo / Ticari Marka / Hizmet Markası Kapsamındaki İçerik’i Kullanma
  • İçerik, logolara, ticari markalara veya hizmet markaları için veya bunların bir parçası olarak kullanılamaz

  İçerik’i Yasadışı Kullanma
  • İçerik’i, herhangi bir geçerli hukuki yetki bölgesindeki herhangi bir yasa, yönetmelik veya tüzüğü ihlal edecek biçimde kullanamazsınız

  İçerik’i Gayriahlaki / Müstehcen / Yasadışı / Karalayıcı Amaçlarla Kullanma
  • İçerik ve (İçerikleri içeren) Lisanslı Eserler (tek başına veya başka bir içerik / bağlam ile) pornografik, rahatsız edici, siyasi yönden teşvik edici, ırkçı, etnik veya kültürel yönden rahatsız edici, müstehcen, cinsel içerikli, gayriahlaki, karalayıcı, gizliliği ihlal edici veya yasadışı ya da şiddet veya terör eylemlerini teşvik edici, yetişkinlere yönelik eğlence hizmetleri veya mekanları, tütün ürünleri, cinsiyete, zihinsel duruma veya terminal hastalığa ilişkin sağlık sorunlarını tedavi etmek için tıbbi ürünler, tanışma siteleri veya uygulamalar, ırk, cinsiyet, din, inanç veya cinsel yönelim ayrımcılığı yapan şekillerde kullanılamaz

  İçerik’i, Kişileri / Varlıkları Aşağılama Amaçlı Kullanma
  • (i) İçerikte bir kişi yada model bulunuyorsa (ii) İçeriğin yalnızca bir açıklama amacıyla kullanıldığı belirtilmedikçe , içerikler aşırı ve tartışma yaratacak bir konuyla bağlantılı olarak kullanılamaz

  • İçerik’i oluşturan kişinin, herhangi bir siyasi, gayriahlaki veya rahatsız edici eğilimleri teşvik ettiğini ima edemezsiniz

  Çoğaltılmış Lisanslı Eserleri Yeniden Satma
  • Fıkra (Geniş Kapsamlı Lisans) uyarınca, Lisanslı Eserler yeniden satılamaz


 11. Fesih.

  Bu Lisans, feshedilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşmeyi, şöyle feshedebilirsiniz:


  1. Siz tarafından indirilen ve Sizin mülkiyetinizde bulunan tüm İçerikleri ve bunlara ait tüm Lisanslı Eser(leri) ve kopyaları / eşlik eden materyalleri silip yok ederek;

  2. İçerikleri herhangi bir amaç için kullanmayı bırakarak.

  İşbu Sözleşmenin koşul ve şartlarının herhangi birine uymamanız durumunda, 123RF, Sözleşmeyi Size bildirimde bulunmaksızın feshedebilecektir. Böyle bir fesih durumunda, Sizin, 123RF’den bildirim gelip gelmemesine bakılmaksızın, yukarıdaki 11(a) ve (b) fıkralarını derhal yerine getirmeniz gerekir.


 12. Feragatname.

  123RF veya bağlı kuruluşlarının, memurlarının, müdürlerinin, çalışanlarının, sahiplerinin, acentelerinin, temsilcilerinin, lisans verenlerin ve (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerinin, hiçbir genel, cezai, özel, tesadüfi, dolaylı zararlardan veya kâr kaybından ya da İçeriklerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan diğer zararlar, maliyetler, veya kayıplardan, söz konusu tarafların bu zararlar konusunda bilgilendirilmiş olması veya bilgilendirilmesi durumunda dahi sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

  İÇERİKLER VE SİTELER, İŞBU LİSANSTA AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, "OLDUĞU GİBİ, MEVCUT OLDUĞU HALİYLE VE KUSURLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN" SAĞLANMAKTA OLUP, TARAFLARDAN HİÇBİRİ, BELİRLİ BİR AMAÇ DAHİLİNDE, ÜSTÜ KAPALI PAZARLANABİLİRLİK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÜSTÜ KAPALI HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TEMİNAT VERMEZ.


 13. Lisans Sahibinin Teminatı.

  İşbu Lisansta aksi yöndeki tüm hükümlerin aksine, 123RF ile memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını, sahiplerini, acentelerini, temsilcilerini, lisans veren kişilerini ve 123RF ile ilişkili diğer herkesi ve bunların haleflerini, (Siz dışında) (alt) lisans sahiplerini ve devralanlarını, İçerikleri kullanımınızla ilişkili olarak ortaya çıkabilecek makul avukatlık ücret ve masrafları veya Siz tarafından işbu Lisans kapsamında yapılan her türlü beyan, garanti veya diğer vaatler / yükümlülükler dahil olmak üzere, (herhangi bir sınırlama olmaksızın üçüncü parti talepleri de dahil olmak üzere) her türlü talep, yükümlülük, masraf, zarar, ziyan veya harcama karşısında tamamen savunmayı, tazmin etmeyi ve kabul edersiniz.


 14. 123RF Teminatı.

  İşbu Lisansın şartlarını ihlal etmemeniz koşuluyla, 123RF, (aşağıda tanımlanan) Yükümlülük Üst Sınırına kadar savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder. Bu tazminat, üçüncü partilerin, işbu Sözleşme uyarınca Siz tarafından indirilen ve kullanılan değiştirilmemiş İçeriklerin sahip olunmasının, dağıtımının veya kullanılmasının, işbu sözleşmede geçen 123RF garanti ve beyanlarını ihlal ettiğinin iddia edildiği her türlü geçerli gerçek veya olası davaları, talepleri veya yasal işlemlerinden kaynaklanan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) harcamalar ile birlikte yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki garantilerin ve beyanların 123RF tarafından ihlal edilmesiyle doğrudan ilişkili olarak ortaya çıkan zararlara ilişkin alacaklar için geçerli olacaktır. İşbu tazminat: 123RF’ye

  1. talep veya olası talebi öğrendiğiniz veya makul olarak öğrenmiş olmanızın gerektiği tarihten itibaren beş (5) işgününden geç olmamak üzere, talebin, söz konusu zamanda bildiğiniz ve legal@123rf.com adresinde Hukuk Baş Müşaviri dikkatine gönderdiğiniz e-postada belirtilen tüm ayrıntılarını içeren yazılı bildirimde bulunmanız;

  2. savunma veya anlaşmaya bağlanma için gerekli tüm bilgiler, yardım ve işbirliğini sağlamanız;

  3. 123RF'nin tercihine bağlı olmak üzere, söz konusu durumla ilgili her türlü savunma, anlaşmaya varma veya yasal işlemin tek denetimini vermeniz durumunda geçerlidir.

  123RF, 123RF'nin rızası dışında karara bağlanmış hiçbir talepten ve taleplerin işbu belgede belirtildiği biçimde eksiksiz bir bildiriminin alınmasından önce ortaya çıkan hiçbir hukuki ücretten ve(ya) diğer maliyetlerden sorumlu olmayacaktır.


 15. Yükümlülük Üst Sınırı.

 16. 123RF'nin 14. paragraf kapsamındaki tüm talepler için (toplu olarak değerlendirilen) tüm Size karşı toplam yükümlülüğü, Yirmi Beş Bin ABD Doları (25.000,00 ABD Doları) ile sınırlıdır veya Tarafınızdan ödenen lisans ücretlerinin toplam tutarı (hangisi yüksekse) ("Yükümlülük sınırı").


 17. İzinsiz Kullanım.

  123RF tarafından işbu Sözleşme kapsamında yapılan beyan ve teminatlar yalnızca 123RF tarafından sağlanan İçerik için geçerli olup, İçerik'in Siz tarafından işbu Sözleşmede özellikle izin verilmemiş bir biçimde kullanılması veya işbu Sözleşmeyi başka bir biçimde ihlal etmeniz durumunda geçersiz olacaktır.


 18. Amir Yasa ve Anlaşmazlıkların Çözümü.
  1. İşbu Lisansın tesisi, etkinliği, yorumlanması ve uygulanması, Singapore yasalarıyla idare edilecek ve bu hukuki yetki alanına tabi olacak olup, kanunların ihtilafı ilkeleri dikkate alınmayacaktır.

  2. İşbu Lisans ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, dostane görüşmelerle çözümlenecektir. Tarafların, bu tür bir anlaşmazlığı, görüşmelerin başlamasından itibaren otuz (30) gün içerisinde çözememesi durumunda, taraflar, anlaşmazlığı, tahkim işlemlerinin uygulandığı tarihte yürürlükte olan UNCITRAL Tahkim Yasaları uyarınca Singapore'da yürütülecek tahkim işlemleri Singapore Uluslararası Tahkim Merkezi'ne sevk etmeyi kabul eder. Hakem sayısı bir (1) olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Tahkim kararı nihai ve her iki taraf üzerinde de bağlayıcı olacaktır.

  3. İşbu Lisans kapsamında bulunan herhangi bir sözleşme, beyan ve teminatın ihlalinin, 123RF'ye Singapore Yasaları kapsamında söz konusu sözleşme ihlallerine ilişkin her türlü zarar ve çözümün yetersiz olacağı bir zarar vereceğini onaylar ve kabul edersiniz. Bunun yanında, hakem heyetinin, herhangi bir sınırlama söz konusu olmaksızın, her türlü ihtiyati emir veya durdurma emri veya geçici kararlar dahil olmak üzere Singapore'un geçerli yasaları uyarınca gerekli ve uygun gördüğü durumlarda geçici tedbir emri verebileceğini onaylar ve kabul edersiniz.

 19. Devir.

  Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve menfaatlerini, taraflardan birinin işbu sözleşme kapsamındaki hak, menfaat ve yükümlülüklerini (i) söz konusu tarafın bir bağlı kuruluşu, (ii) katıldığı şirket birleşmesi, konsolidasyon veya yeniden kuruluş sonucu devralan şirket veya (iii) tarafın varlıklarının tümünü veya büyük ölçüde tümünü satın alan taraf olmak üzere mali yönden benzer biçimde sorumlu bir varlığa, söz konusu devralanın, ilgili tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini yazılı olarak kabul etmesi koşuluyla devredebileceği durumlar dışında her durumda diğer tarafın yazılı izni olmaksızın Üçüncü Kişilere devretmeyecektir.


 20. Üçüncü Parti Haklarının Olmaması.

  İşbu Sözleşmenin tarafı olmayan kimse (böyle bir kişinin adının verilmiş, böyle bir kişiden bahsedilmiş veya başka bir biçimde belirtilmiş ya da işbu Sözleşmede bu şekilde adı verilmiş, bahsedilmiş veya belirtilmiş bir kişi grubuna dahil olup olmamasına bakılmaksızın), işbu Sözleşmeyi veya koşullarından herhangi birini uygulama hakkına sahip olmayacaktır. 


 21. Sözleşmenin Bütünlüğü.

  İşbu Sözleşme, Siz ile 123RF arasında, Sözleşmenin konusuna ilişkin imzalanan sözleşmenin tamamını oluşturur. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, bu durum, başka bir hükmü etkilemeyecek olup, Sözleşmenin geri kalanı, tarafların niyetine en yakın biçimde yürürlükte olacak biçimde yorumlanacaktır. Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşmenin hükümlerini uygulamaması, söz konusu hükümlerin veya başka bir hükmün gelecekte de uygulanmasından feragat edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir. 


 22. Dil.

  İşbu Lisans İngilizce yazılmış olup, (gerekli olduğu durumlarda) başka bir dilde çevirisi bulunacaktır. İşbu Sözleşmenin koşullarının yorumlanması konusunda herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda, İngilizce hali esas alınacaktır..


 23. Elektronik Sözleşme.

  İçerik(leri) indirerek, işbu Lisansı kabul ettiğinizi elektronik ortamda onaylamış olursunuz.


Son güncelleme: 1 Kasım 2020

123RF PLUS License

123RF PLUS LİSANS SÖZLEŞMESİ
 • TEMEL BİLGİLER

  Bu 123RF Plus Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme"), 123RF.COM aracılığıyla ve 123RF.COM olarak iş veya işlemler yürüten Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF") ile herhangi birinden İçerik indiren (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanıcı ("Siz") arasındadır. web siteleri ("Siteler"). Kullanıcı adınızı veya şifrenizi başka birinin kullanmasına izin veremezsiniz. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, "İçerik", 123RF'ye veya onun yetkili katkıda bulunanlarına ait olan ve "Plus" olarak etiketlenen herhangi bir resim veya fotoğraf olarak tanımlanır ve Sitelerde indirilmeye hazır hale getirilmiştir.

  Bu Sözleşmeye bağlı olmayı ve 123RF'den herhangi bir İçeriği indirerek, bu Sözleşmeyi, Kullanım Koşullarını, Gizlilik Politikasını ve buraya referans olarak dahil edilen Çerez Politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Kullanım Koşulları ile bu Sözleşme arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu Sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.

 • KULLANIM KOŞULLARI

  Madde 3'teki hükümlere tabi olarak, 123RF Size İçeriği bu Sözleşmeye göre kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, yayınlamak, görüntülemek ve dağıtmak için münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans verir.

  Bu Sözleşmeye ve aşağıdaki koşullara tabi olarak, 123RF aracılığıyla İçeriğe erişebilir ve edindiğiniz İçeriği herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal etmemek kaydıyla orijinal nihai ürünü oluşturmak veya yalnızca dijital kullanım için son türev çalışmayı ("Lisanslı Çalışma") oluşturmak için kullanabilirsiniz..

  Tüm indirilen içerikler, indirme tarihinden itibaren üç (3) ay içinde kullanılmalıdır. Bu süreye uymamanız durumunda içeriği kullanma hakkınızı kaybedersiniz.

 • KISITLAMALAR

  Yapmayacaklarınız:

  • İçeriği veya İçerikteki ve/veya bu Sözleşmedeki herhangi bir hakkı herhangi bir üçüncü tarafa devretmek, yeniden satmak, alt lisansını vermek, kiralamak veya başka bir şekilde devretmek;
  • İçeriğin lisanslı çalışmanın ayrılmaz bir parçasını veya temel bileşenini oluşturduğu veya lisanslı çalışmanın değerini önemli ölçüde artırdığı lisanslı çalışmayı oluşturmak;
  • İçeriği ortak bir sürücüde, hizmette, yazılımda, web sitesinde veya herhangi bir elektronik biçimde ücretsiz olarak indirilebilir hale getirmek;
  • Herhangi bir hakkı kötüye kullanarak, herhangi bir İçerikteki telif hakkı bildirimini, filigranı veya diğer bilgileri kaldırarak, İçeriği herhangi bir logo veya ticari markada kullanarak veya bir sanatsal bileşenlerinin önemli bir bölümünü İçerikten alan çalışmalar;
  • 123RF tarafından sağlanmayan diğer yöntemleri kullanarak İçeriği yasa dışı olarak çıkarmak;
  • İçeriği, geçerli herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasayı, düzenlemeyi veya tüzüğü ihlal edecek şekilde kullanmak;
  • İçeriği pornografik, saldırgan, politik olarak destekleyici, ırkçı, etnik olarak saldırgan, cinsel içerikli, ahlaka aykırı, küçük düşürücü, özel hayatın gizliliğini ihlal eden veya yasa dışı herhangi bir şekilde kullanmak; veya şiddeti veya terör eylemlerini, yetişkinlere yönelik eğlence hizmetlerini veya mekanlarını, tütün ürünlerini, cinsiyetle ilgili sağlık sorunlarının tedavisine yönelik tıbbi ürünleri, zihinsel durumu veya ölümcül hastalığı, flört web sitelerini veya uygulamalarını onaylayan bir şekilde ırk, cinsiyet, din, inanç konusunda ayrımcılık.
  • Kişileri ve/veya mülkü aşağılamak için İçeriği kullanmak; ve
  • Lisanslı Çalışmayı yeniden satmak.


 • 123RF TEMSİLCİLİĞİ

  123RF ve İçerik size "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve "TÜM HATALARIYLA" sunulmaktadır. 123RF, çalışanları, yöneticileri ve memurları ve 123RF ile ilişkili diğer herkes, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni her türlü garantiyi reddeder. ihlali veya 123RF kullanımınızın kesintisiz, hatasız bilgisayar virüsleri veya diğer zarar verici materyallerden oluşmayacağı. İçeriğe eriştiğinizde bunun riski size ait olmak üzere yaparsınız. 123RF, çalışanları ve memurları ve 123RF adına hareket eden herhangi bir kişi, makul özen ve ustaca çaba görevleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm genel hukuk görevlerini reddeder. 123RF, çalışanları, yöneticileri ve memurları ve 123RF adına hareket eden herhangi biri, İçerikte görünen herhangi bir kişinin adını, suretini ve/veya görüntüsünü bu kişiden uygun hakları almadan önce kullanma hakkınız konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

  123RF'nin, çalışanlarının, yöneticilerinin ve görevlilerinin veya 123RF web sitesi veya siteleri adına hareket eden herhangi birinin, İçeriği kullanımınızın herhangi bir üçüncü tarafın ticari marka haklarını ihlal etmeyeceğine veya ihlal etmeyeceğine dair herhangi bir beyan veya garanti vermediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. veya yanlış bir menşe tanımı veya başka bir haksız rekabet biçimi teşkil ediyorsa ve İçeriği herhangi bir mal veya hizmet üzerinde veya bunlarla bağlantılı olarak veya herhangi bir başka ticari amaçla kullanmadan önce yetkili danışmana başvurmanız gerektiğini anlıyorsunuz.

  Hiçbir durumda 123RF, çalışanları, yöneticileri ve görevlileri veya 123RF ile ilişkili herhangi bir kişi, gelir veya kar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı, özel, arızi, ekonomik veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. İçeriği kullanmak veya kullanamamakla 123RF'ye bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş. Hiçbir durumda 123RF'nin, çalışanlarının veya ilgili tarafların yükümlülüğü, 123RF'ye erişmek veya 123RF'yi kullanmak ve 123RF İçeriğine erişmek, bunları edinmek ve/veya kullanmak için Sizin tarafınızdan ödenen tutarı aşamaz. Bazı yargı bölgeleri, dolaylı veya arızi hasarlar için sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

 • TAZMİNAT

  123RF'yi, çalışanlarını, yöneticilerini ve memurlarını ve 123RF ile ilişkili diğer kişileri ve bunların haleflerini, lisans sahiplerini ve atananlarını her türlü iddia, yükümlülük, maliyet, kayıp, zarara karşı ücretsiz ve zararsız olarak savunmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. veya Sizin tarafınızdan verilen herhangi bir beyanın, garantinin veya başka bir sözün herhangi bir ihlali veya iddiası ihlali veya herhangi bir yanlışlık veya yanlış beyan ile bağlantılı olarak, İçeriği ve bu Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan avukat ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere masraflar bu Sözleşmede.

 • ORANLAR

  İçeriği ve/veya ses içeriğini, check -out'a göre fiyatlar ve/veya fiyatlandırma üzerinden lisanslama hakkına sahip olacaksınız. Oranlar ve/veya fiyatlandırma, zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak gözden geçirilebilir ve değiştirilebilir.

 • İZİNSİZ KULLANIM

  Bu Sözleşmede 123RF tarafından yapılan temsiller ve garantiler, yalnızca 123RF tarafından verilen içerik ve/veya ses içeriği için geçerlidir ve içerik ve/veya ses içeriği bu konuda özel olarak yetkilendirilmeyen herhangi bir şekilde kullanılırsa geçersiz olacaktır. Sözleşme veya bu Sözleşmeyi ihlal ediyorsanız.

 • GEÇERLİ HUKUK VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

  • Bu Anlaşma, Kanunların Çatışması İlkeleri'ne bakılmaksızın, Singapur yasalarına tabidir.
  • Bu Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, dostane müzakereler yoluyla çözülecektir. Taraflar, müzakerelerin başlamasından sonraki otuz (30) gün içinde bu tür bir anlaşmazlığı çözemezlerse, taraflar anlaşmazlığın Singapur'da Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi ("SIAC") tarafından yönetilen SIAC Tahkim Kuralları uyarınca tahkim yoluyla çözüleceğini kabul ederler. tahkim bildirimi bu kurallara uygun olarak gönderildiğinde yürürlüktedir. Hakem sayısı bir (1) olacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Hakem kararı nihai ve her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır
  • Bu Sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin, beyanın ve garantinin ihlalinin 123RF'ye onarılamaz bir zarar vereceğini ve bu tür herhangi bir sözleşmenin ihlali nedeniyle Singapur Yasası kapsamındaki tazminat ve çözüm yollarının yetersiz kalacağını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, tahkim mahkemesinin, Singapur'un yürürlükteki yasalarına uygun olarak gerekli veya uygun gördüğü herhangi bir geçici tedbir kararı verebileceğini, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ihtiyati veya emredici usul kararları veya ara kararlar da dahil olmak üzere onaylar ve kabul edersiniz.

 • ATAMA

  Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya çıkarlarını, her durumda diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa devredemez; ancak bir taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını, çıkarlarını ve yükümlülüklerini (i) söz konusu tarafın bağlı kuruluşu, (ii) katıldığı bir birleşme, konsolidasyon veya plan veya yeniden yapılanmanın hayatta kalan kuruluşu olan benzer şekilde mali açıdan sorumlu herhangi bir kuruluşa devredebilir. veya (iii) söz konusu tarafın bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, taraf varlıklarının tamamının veya büyük ölçüde tamamının alıcısına yazılı olarak üstlenmeyi kabul etmesi koşuluyla.

 • ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARI YOK

  Bu Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir kişi (bu kişinin adı verilmiş, atıfta bulunulmuş veya başka bir şekilde tanımlanmış olsun veya olmasın veya bu Sözleşmede bu şekilde adlandırılan, atıfta bulunulan veya tanımlanan bir kişi sınıfının parçası olsun veya olmasın) bu Sözleşmeyi veya herhangi bir şartını uygulamak için herhangi bir hakka sahip değildir.

 • TÜM ANLAŞMA

  Bu Sözleşme, konusuyla ilgili olarak Siz ve 123RF arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve Siz ve 123RF arasındaki daha önce yapılmış tüm yazılı veya sözlü sözleşmelerin yerine geçer. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu kabul edilirse, bu durum diğer hükümleri etkilemeyecektir ve bu Anlaşmanın geri kalanı, tarafların niyetine en yakın şekilde yürürlüğe girecek şekilde yorumlanacaktır. Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması, o veya başka herhangi bir hükmün gelecekte uygulanmasından feragat ettiği anlamına gelmez.

 • Dil

  Bu Sözleşme, başka bir dilde (gerekirse) bir referans çevirisi ile İngilizce olarak yazılmıştır. Bu Sözleşmenin hükümlerinin yorumlanmasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

 • Elektronik Anlaşma

  İçeriği ve/veya ses içeriğini indirerek bu sözleşmeye ilişkin sözleşmenizi elektronik olarak kabul ettiniz ve yeniden teyit ettiniz.

Son Güncelleme: 27 Temmuz 2022


123RF FREE Image License

123RF Ücretsiz Resim Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”)

https://www.123rf.com/license.php?type=standard adresinde bulunabilen 123RF Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. 123RF Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ile bu Sözleşme arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

Neye İzin Verilir?
 • “Ücretsiz Resim” olarak etiketlenen tüm içerikler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir.
 • Ticari ve ticari olmayan amaçlar için kullanılabilir:
 • İzin gerekmez.
 • Atıf takdir edilmektedir.
 • Ticari Kullanım İçin NOT:
  • 123RF, fotoğraflarda tasvir edilen veya yer alan adların, kişilerin, ticari markaların, logoların, markaların, telif hakkıyla korunan tasarımların, sanat eserlerinin veya mimarilerin kullanımına ilişkin herhangi bir hak veya garanti vermez.
  • Bu fotoğraflar için herhangi bir izin alınmadığını kabul etmektesiniz ve;
  • Fotoğrafların önerilen kullanımı için marka sahibinden, şahıstan veya telif hakkı sahiplerinden izin almaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

Neye İZİN VERİLMEMEKTEDİR?
 • Tüm içerik önemli değişiklikler yapılmadan satılamaz.
 • Benzer veya rakip bir hizmeti çoğaltmak için fotoğrafları 123RF'den derlemek.
 • Fotoğrafları herhangi bir logoda veya herhangi bir ticari markanın parçasında kullanın.
 • Fotoğrafları pornografik, müstehcen, ahlaka aykırı, karalayıcı veya yasa dışı materyallerle, ürün(ler)in onaylanmasıyla, hassas zihinsel/sağlık/bağlamların veya konuların diğer benzer yönleriyle bağlantılı olarak kullanın.

Di̇l

Bu Sözleşme İngilizce dilinde yazılmış olup, (gerekli olması halinde) başka bir dilde referans çevirisi de bulunmaktadır. Bu Sözleşmenin şartlarının yorumlanmasında veya tefsirinde herhangi bir ihtilaf olması durumunda İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

123RF AI Generator Terms of Service

123RF AI Generator Hizmet Koşulları ("Koşullar")

Bu Şartlar, 123RF AI Generator, AI Variations hizmeti ve/veya herhangi bir AI hizmetini ("Hizmetler") içerik oluşturmak için kullandığınızda geçerlidir. Hizmetlerimize erişerek veya bunları kullanarak, bu Koşullara, Genel Kullanım Koşullarımıza, Gizlilik Politikamıza ve Çerez Politikamıza bağlı kalmayı kabul edersiniz. Herhangi bir tutarsızlık durumunda, bu Koşullar geçerli olacaktır.

Hizmetlere Erişim

Hizmetleri kullanmak veya Hizmetlere erişmek için on altı (16) yaşında veya daha büyük olmalısınız. On altı (16) yaşından küçükseniz, Hizmetleri kullanımınız, bu Şartlara bağlı kalmayı kabul eden ebeveyniniz veya vasiniz tarafından doğrudan denetlenmelidir. Bir yetişkin tarafından doğrudan denetlenmeyen on altı (16) yaşından küçük herhangi birinin Hizmetleri kullanması veya Hizmetlere erişmesi kesinlikle yasaktır ve bu Şartları ihlal eder.

Hizmetleri tüzel kişiliğiniz adına kullanıyorsanız, bu Koşulları onlar adına kabul etme yetkisine sahip olmanız gerekir.

Kullanım Koşulları

Hizmetlere metin, anahtar kelimeler ve/veya giriş görüntülerinden oluşan istemler gibi girdiler sağlayabilir ("Girdi") ve AI tarafından oluşturulan içerik ve/veya AI tarafından desteklenen görüntü varyasyonlarından oluşan Girdiye dayalı olarak Hizmetler tarafından oluşturulan çıktıları alabilirsiniz ("Çıktı")

Buradaki Şartlara uymak kaydıyla, Çıktıyı herhangi bir amaç için kullanabilirsiniz. Şüpheye mahal vermemek için, Fikri Mülkiyet Hakları (aşağıda tanımlanmıştır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmemesi veya herhangi bir hakkı ihlal etmemesi de dahil olmak üzere İçerik Çıktısından yalnızca siz sorumlusunuz. Herhangi bir yasal endişeniz varsa, Hizmetleri kullanmadan önce lütfen bir hukuk uzmanına/danışmana danışın.

Hizmetleri kullandığınızda, bize ve haleflerimize, sağladığınız Girdiyi ve Hizmetler tarafından üretilen Çıktıyı kendi takdirimize bağlı olarak, size başka bir ödeme yapmadan çoğaltma, türev çalışmalarını hazırlama, kamuya açık olarak görüntüleme, kamuya açık olarak gerçekleştirme, yeniden satma, alt lisans verme ve dağıtma konusunda kalıcı, dünya çapında, münhasır olmayan, alt lisans verilebilir, telifsiz ve geri alınamaz bir hak vermiş olursunuz. Bu madde, bu Koşulların herhangi bir nedenle feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

Kısıtlamalar

Şunları YAPMAYACAKSINIZ:
 • Hizmetleri ve Çıktıyı, Fikri Mülkiyet Hakları (aşağıda tanımlanmıştır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek, kötüye kullanacak veya ihlal edecek şekilde kullanmak;
 • Hizmetlerin modellerinin, algoritmalarının ve sistemlerinin kaynak kodunu veya temel bileşenlerini tersine monte etmek, tersine derlemek, kaynak koda dönüştürmek, tercüme etmek veya başka bir şekilde keşfetmeye çalışmak;
 • Hizmetlerden elde edilen Çıktıları bizimle rekabet edecek modeller geliştirmek için kullanmak;
 • Hizmetlerden elde edilen Çıktıların insan tarafından üretilmediği halde üretilmiş gibi gösterilmesi;
 • Hizmetleri veya Çıktıyı herhangi bir kişiyi karalamak, taciz etmek, tehdit etmek, tehdit etmek veya rencide etmek için kullanmak; ve
 • Hizmetleri veya Çıktıyı yasa dışı, küfürlü, pornografik, aldatıcı, müstehcen, iftira niteliğinde, karalayıcı, saldırgan, şiddet içeren, nefret söylemi veya başka uygunsuz amaçlar için kullanmak.
Fikri Mülkiyet Hakları burada, (i) ticari markalar, hizmet ve diğer markalar, (ii) patentler ve patent başvuruları, (iii) tasarımlar, (iv) telif hakları ve telif haklarına benzer haklar, (v) ticaret, işletme ve alan adları, (vi) icatlar, keşifler, iyileştirmeler, tasarımlar ve teknikler, (vii) gizli süreçler ve bilgiler ve know-how ve (viii) imaj ve/veya tanıtım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dünyanın herhangi bir yerinde tescilli veya tescil edilebilir olsun veya olmasın tüm fikri mülkiyet hakları olarak tanımlanmaktadır.

Ücretler ve Ödemeler

Çıktıyı indirmek için abonelik kotanızı veya indirme kredilerinizi, indirme sırasında geçerli fiyatlandırma sayfasındaki fiyatlara ve koşullara göre veya aramızda yazılı olarak başka şekilde kararlaştırıldığı şekilde kullanacaksınız. Fiyatlandırmada istediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Süre ve Fesih

Bu Koşullar, Hizmetlerimizi ilk kez kullandığınızda yürürlüğe girer ve feshedilene kadar yürürlükte kalır. Hizmetlerimizi ve Çıktıyı kullanmayı bırakarak bu Koşulları herhangi bir nedenle istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Hizmetlere veya bunların herhangi bir bölümüne erişiminizi herhangi bir zamanda ve size bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin engelleme, kısıtlama, askıya alma ve/veya sonlandırma mutlak hakkımızı saklı tutarız. Fesih üzerine, Hizmetlerimizi kullanmayı bırakacak ve tüm Çıktıları derhal imha edeceksiniz.

Sorumluluk Reddi

Çıktı veya İçeriğin ticari markasını alabileceğiniz veya telif hakkı sahipliğini talep edebileceğiniz veya herhangi bir ticari marka başvurusu veya telif hakkı talebinin herhangi bir üçüncü taraf Fikri Mülkiyet Hakkını ihlal etmeyeceği konusunda hiçbir garanti vermiyoruz. Çıktının ticari markasını veya telif hakkını almak istiyorsanız lütfen ilgili yasalar hakkında avukatınıza danışın.

Makine öğrenimi ve yapay zeka öğreniminin doğası gereği, Hizmetlerimiz tarafından üretilen Çıktı kullanıcılar arasında benzersiz olmayabilir ve Hizmetler diğer üçüncü taraflar için aynı veya benzer Çıktıyı üretebilir.

Ayrıca, Hizmetlerimiz tarafından oluşturulan Çıktı doğru olmayabilir. Bu nedenle, Hizmetlerimizi daha doğru, güvenilir, güvenli ve faydalı hale getirmek için sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz. Çıktının insan tarafından incelenmesi de dahil olmak üzere, herhangi bir Çıktının doğruluğunu kullanımınıza uygun şekilde değerlendirme sorumluluğu size aittir.

Hizmetlerle bağlantılı olarak kullandığınız tüm üçüncü taraf yazılımlar, hizmetler veya diğer ürünler kendi koşullarına tabidir ve üçüncü taraf ürünlerinden biz sorumlu değiliz.

Tazminat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Girdiniz, Çıktınız, Hizmetler ile bağlantılı olarak geliştirdiğimiz veya sunduğumuz ürünler veya hizmetler ve bu Koşulları ihlal etmeniz veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmeniz dahil olmak üzere Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü talep, kayıp ve masraftan (avukatlık ücretleri dahil) bizi, bağlı kuruluşlarımızı ve personelimizi savunacak, tazmin edecek ve zarar görmelerini engelleyeceksiniz.

ÖNEMLİ FERAGATNAME: HİZMETLER, YASALARCA YASAKLANMADIĞI SÜRECE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR, BİZ VE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ VE LİSANS VERENLERİMİZ (VARSA) HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ (AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA TÜRLÜ) VERMEMEKTE VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TATMİN EDİCİ KALİTE, İHLAL ETMEME VE SESSİZ KULLANIM GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERİ VE HERHANGİ BİR İŞLEM VEYA TİCARİ KULLANIMDAN KAYNAKLANAN GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR. HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, DOĞRU VEYA HATASIZ OLACAĞINI YA DA HİZMETLERİN GÜVENLİ OLACAĞINI VEYA KAYBOLMAYACAĞINI VEYA DEĞİŞTİRİLMEYECEĞİNİ GARANTİ ETMİYORUZ.

Ne bizim ne ilgili iştiraklerimizin ne de ilgili memur, müdür, çalışan, sahip, acente, temsilci ve lisans verenlerden herhangi birinin, Hizmetlerin kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan herhangi bir doğrudan, genel, cezai, özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan veya kar kaybından veya diğer zararlardan, maliyetlerden veya kayıplardan, bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş veya bilgilendirilmiş olsak bile sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

Geçerli Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Singapur kanunlarına tabi olacaktır.

Hizmetlerimizin veya bu Şartların ifasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar dostane müzakereler yoluyla çözülecektir. Taraflar, müzakerelerin başlamasından sonraki otuz (30) gün içinde böyle bir anlaşmazlığı çözemezlerse, taraflar anlaşmazlığın Singapur'da Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi ("SIAC") altında tahkim yoluyla çözüleceğini kabul ederler. Hakem sayısı bir (1) ve tahkim dili İngilizce olacaktır. Tahkim kararı nihai olacak ve her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır.

Ayrıca, toplu davadan feragat hükümlerini ve tüm ihtilafların yalnızca bireysel olarak açılması gerektiğini tamamen kabul edersiniz.

Görevlendirme

Bu Koşullar kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi herhangi bir üçüncü tarafa devredemezsiniz. Bu Şartları, Hizmetlerin tamamının veya önemli bir kısmının birleşmesi, devralınması veya satışı ile bağlantılı olarak, herhangi bir bağlı kuruluşa veya kurumsal yeniden yapılanmanın bir parçası olarak devretme hakkına sahip olacağız.

Değişiklikler

Web sitesinde revize edilmiş bir versiyon yayınlayarak bu Şartları zaman zaman değiştirebiliriz. Tüm değişiklikler derhal yürürlüğe girecektir. Herhangi bir değişiklikten sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Feragat ve Çözüm Yolları

Bu Koşullara uymazsanız ve hemen harekete geçmezsek, bu haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Bu Şartlardan herhangi birini ihlal etmeniz halinde, bunun bize telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğini ve diğer yasal yollara ek olarak size karşı ihtiyati tedbir talep etme hakkına sahip olacağımızı kabul edersiniz.

Dil

Bu Koşullar İngilizce dilinde yazılmış olup, (gerekli olması halinde) başka bir dilde referans çevirisi de bulunmaktadır. Bu Şartların yorumlanmasında veya tefsirinde herhangi bir ihtilaf olması durumunda, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

123RF Packs License

123RF PACKS LICENSE AGREEMENT

 1. ESSENTIAL INFORMATION

  This 123RF PACKS License Agreement ("Agreement") is between Inmagine Lab Pte. Ltd. ("123RF"), conducting business or transactions through and as 123RF.COM and the user ("You") who downloads Content (as defined below) from any of the websites (the "Sites"). You may not allow anyone else to use your username or password. For the purpose of this Agreement, "Content" is defined as craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.

  You understand that the Content is copyrighted and may be owned by a third party, partner/contributor or supplier, and any unauthorised use by You may be an infringement of such copyright. We reserve the right to amend, change, alter, substitute or otherwise modify the terms and conditions of this Agreement at any time ("Update"). Each Update will be dated and indicated on the Sites, and such indication shall serve as effective notification to You. Continued download of Content from the Sites will constitute your unconditional acceptance of the Update.

  You have agreed to be bound by this Agreement and by downloading any of the Content from 123RF, You acknowledge that You have read, understood, and accepted this Agreement, Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy which are incorporated herein by reference. In the event of any inconsistency between the Terms of Use and this Agreement, the terms of this Agreement shall prevail.

  If You are purchasing on behalf of a licensee ("Licensee"), You hereby represent and warrant that You are authorized to act on behalf of such Licensee and have full authority to bind the Licensee to this Agreement. If the Licensee fails to abide by this Agreement, You shall be personally and fully liable on a joint and several basis for such failure and any resulting damage or claim.

 2. 123RF REPRESENTATION
  1. 123RF represents to the best of its knowledge that it owns all rights or has all requisite authority to license the Content under this Agreement; provided, however, that such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which is found to be subject to the ownership or rights of any third party (other than 123RF) without the reasonable knowledge or fault of 123RF. The copyright and all other rights of the Content shall remain with 123RF and its respective contributors/suppliers. However, such representation will be deemed inapplicable with regards to the Content which does not carry the corresponding model/property release in relation to the Content which prevents the Content from the intended use.
  2. 123RF and the Content are made available to You "AS IS", "AS AVAILABLE", and "WITH ALL FAULTS". 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone else associated with 123RF disclaims, to the fullest extent permitted by law, any and all warranties, express or implied, including without limitation warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or that Your usage of 123RF will be uninterrupted, error free of computer viruses or other damaging materials. When You access and acquire the Content, You do so at Your own risk. 123RF, its employees and officers, and anyone else acting on behalf of 123RF also disclaims any and all common-law duties, including without limitation duties of reasonable care and workmanlike effort. 123RF, its employees, directors, and officers, and anyone acting on behalf of 123RF make no representation or warranty as to Your right to use any individual's name, likeness, and/or image appearing in the Content without first obtaining appropriate rights from such individual.
   1. You understand and acknowledge that neither 123RF, its employees, directors, and officers, nor anyone acting on behalf of the Sites has made any representation or warranty that Your use of the Content will not infringe or violate the trademark rights of any third party, or constitute a false designation of origin or any other form of unfair competition; and
   2. You understand that You should seek competent counsel before using the Content on or in connection with any goods or services or for any other commercial purposes.
 3. GRANT

  Subject to the terms herein, 123RF grants You a non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual, non-transferable and non-sublicensable license to use, reproduce, modify, publish and display downloaded Content according to the terms and conditions of this Agreement.

  For the avoidance of doubt and clarity, in the event, if the Content is to be used by multiple users within your organization then You shall purchase the Content based on how many users shall be using it. For example, if there are five (5) designers within your organization who wish to use the Content then You will be required to purchase five (5) of those Content thus obtaining five (5) individual licenses for the use of the Content by your respective designers.

 4. SINGLE USER ACCOUNT ONLY

  This Agreement only allows the creation and registration of a Single User Account only. You may not allow anyone else to use Your username and password.

 5. DEFINITIONS
  1. Content” means craft/cut files, fonts, graphics, patterns, mock-ups or templates labeled as "PACKS" and owned by 123RF or its authorized contributors and has been made available for download on the Sites.
  2. Licensed Work means the genuine end-product or end derivative work that has been created by or on behalf of You or Your client, using independent skill and effort and that incorporates the Content and other material, and which the Content shall be inseparable (to the extent commercially and reasonably possible) from the Licensed Work to be Standalone Content.
  3. Reproduce(d)” means any form of copying or publication of the whole or a part of any Content by whatever means (which includes distortion, alteration, cropping, editing, incorporation or manipulation of any part of the Content to create a finished derivative product (the Licensed Work).
  4. Standalone Content” means the unaltered and unmodified Content in the original form downloaded from the Sites, including the same Content at a different resolution.
 6. PERMITTED USAGE

  You may, subject to the terms and conditions set out in this Agreement, use the Content for personal or commercial use, subject to the following permitted usage.

  Content Permitted Usage
  Fonts
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Fonts can be printed on physical products (such as t-shirts, mugs and shoes) with unlimited print runs. Under commercial use, such physical products can be sold.
  • Fonts can be converted into graphics for resale, provided only flattened un-editable graphics are included. Secondly entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) should not be converted. Only quotes or expressions are allowed for conversion.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Fonts on a standalone basis or include Fonts in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Fonts shall only be used as a design element of a Licensed Work. Fonts shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our fonts into an application that allows You to select our Fonts to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • You may digitize Fonts for embroidery purpose provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted and only Fonts used in the form of quotes or expressions can be digitized.
  • Fonts can be used for any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) provided that the entire alphabetical letters (i.e. A to Z) and/or numerical digits (i.e. 0 to 9) are not converted.
  Graphics
  • Unlimited projects with unlimited views/prints/sales.
  • Graphics are referred to as non-cut or craft related files. E.g. a pack of 100 floral elements or a collection of cute animal illustrations.
  • Graphics used to create Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Graphic used. The original Graphic file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Graphics file.
  • Graphics cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Graphics on a standalone basis or include Graphics in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Graphics shall only be used as a design element of a Licensed Work. Graphics shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Graphics into an application that allows You to select our Graphics to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  • Graphics can be uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.) as long as it has been combined with other elements to create a significantly new design as a flattened end product.
  Patterns
  • Patterns are allowed to be printed directly onto physical products without alteration.
  • Patterns used to create digital Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Pattern used. The original Pattern file used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Pattern file.
  • Patterns cannot be converted into other formats (SVG, EPS etc.) and subsequently sold or distributed.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Patterns on a standalone basis or include Patterns in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Patterns shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Patterns into an application that allows You to select our Patterns to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
  Craft/Cut Files
  • 10 different types of Licensed Works for each Craft/Cut File with unlimited prints. E.g. when the same Content is incorporated on a water bottle and a phone casing, we consider such usage as 2 distinct Licensed Works.
  • Further customisation for Your clients (i.e. personalize a birthday board, adding initials to a monogram frame) is not allowed.
  • Craft/Cut Files are created purely for the end customer. Craft/Cut Files are not for designers to use as a design element to create a new Licensed Work in digital form for sale.
  • Craft/Cut Files used for Licensed Works must be individually handmade and may not be used for mass production of the Licensed Works for large-scale commercial gain.
  • Craft / cut files are not allowed to be used or uploaded to any Print On Demand (POD) sites, (e.g. Amazon, Zazzle, etc.).
  • Craft/Cut Files cannot be converted into other formats (e.g. SVG, EPS, CSD, PES, JEF, XXX etc.) and subsequently sold and/or distributed.
  Mock-ups & Templates
  • Mock-ups & Templates used to create the Licensed Works must be used with other design elements to create a distinctive new design that does not completely resemble the Mock-ups & Templates used. The original Mock-ups & Templates used to create the Licensed Work cannot be extracted or separated by the customer when the Licensed Work is being sold to the customer via electronic means. The customer is only permitted to use the said Licensed Work, but not the original Mock-ups & Templates file.
  • You are not allowed to share, resell or distribute Mock-ups & Templates on a standalone basis or include Mock-ups & Templates in the sale of template products (e.g. a website theme or logo template).
  • Mock-ups & Templates shall only be used as a design element of a Licensed Work. Mock-ups & Templates shall not be installed, embedded or integrated in any software, program, application etc. E.g. installing our Mock-ups & Templates into an application that allows You to select our Mock-ups & Templates to make Your own T-Shirt design is strictly prohibited.
 7. ADDITIONAL RIGHTS

  To facilitate Your use of the Content to Reproduce Licensed Works, You may also:

  1. Client Work: utilize Content to produce Licensed Works on behalf of clients (e.g., advertisements by a graphic designer).
  2. Procurement: obtain the License to the Content on behalf of the client, provided the client is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  3. Representative: obtain the License on behalf of Your employer, company, group or affiliate, provided such other party is similarly fully subject to and bound by the terms of the License.
  4. Subcontract: transfer Content obtained from the Sites to Your subcontractors or employees temporarily to produce Licensed Works strictly on Your behalf, provided such other party abides by the restrictions in this License.
 8. RESTRICTIONS

  Other than as specifically permitted in Sections 6 and 7 herein, You may NOT:

  Restrictions Meaning
  Sublicense, sell or transfer any rights
  • The rights are personal to You.
  • You may not transfer any rights in this Agreement to third parties without 123RF’s consent.
  Sell, share, license, assign or distribute the Content
  • Conveyance of the Content to third parties must always be where the Content has been incorporated into a Licensed Work.
  • You must ensure that adequate technological measures are put in place in order that the Content may not be extracted/copied from Licensed Works by third parties.
  • You must ensure that the Content is not included in an electronic form which can be reproduced by third parties on electronic or printed products.
  • You must not share the Content across a network or service, on a CD or DVD or any media, on mobile devices, in peer-to-peer file sharing site or applications or in any other way that enables Content to be accessed by any third party
  Infringe 123RF’s intellectual property rights
  • In connection with the Content/Licensed Work, You may not infringe or misappropriate the intellectual property rights (e.g., copyright, design right or trademark) of any party.
  • You must not remove any copyright notice, watermark, author attributions, legal notices, proprietary designations or other intellectual property information in any Content.
  • You must not use the Content in any logo or as part of any trademark.
  • You must not falsely represent, expressly or impliedly, that the Licensee is the original creator of a work that is either a standalone pictorial, graphic, motion picture or other visual work that derives a substantial part of its artistic components from the Content.
  Extract Content illegally
  • You must not use methods other than those provided by 123RF such as automated or programmatic means or methods to download Content from the Sites.
  Use Content illegally or in a way that would bring 123RF into disrepute
  • You may not use the Content in any way that violates any law, regulation or statute in any applicable jurisdiction.
  • The Content and Licensed Work may not be used in any way (by itself or with other content/context) that is pornographic, offensive, politically endorsing, racist, ethnically or culturally offensive, obscene or indecent, sexually explicit, immoral, defamatory, intrusive of privacy or illegal; or in a manner which endorses violence or acts of terrorism, adult entertainment services or venues, tobacco products, medical products for treating health issues related to sex, mental condition or terminal illness, dating site or apps, is discriminatory towards race, gender, religion, faith or sexual orientation.
  Use Content to derogate persons/property
  • You may not use the Content in connection with a subject that would be unflattering or unduly controversial to a reasonable person unless You accompany each use with a statement that clearly indicates that (i) the Content is being used for illustrative purposes only and (ii) any person depicted in the Content, if any, is a model.
  • You may not imply that the creator of the Content endorses any political, immoral or offensive inclinations.
  Resell Licensed Works
  • Licensed Works and/or Content may not be used as a part of a physical item or template that is to be resold.
 9. TERMINATION

  This Agreement is effective until it is terminated. You can terminate this Agreement by:

  1. deleting and destroying all the Content downloaded by You and in Your possession, and any Licensed Work(s), and copies/ accompanying materials thereof; and
  2. ceasing to use the Content for any purpose.

  123RF can terminate this Agreement without notice to You if You fail to comply with any of the terms and conditions of this Agreement. Upon such termination, You must immediately carry out Sections 9(a) and (b) above with or without further notice by 123RF and confirm in writing to 123RF that the foregoing requirements have been completed.

 10. LICENSEE INDEMNITY

  Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, You agree to fully defend, indemnify and hold 123RF and its officers, directors, employees, owners, agents, representatives, licensors, and anyone else associated with 123RF and each of their successors, (sub)licensees (other than You), and assigns free and harmless from any and all claims (including, without limitation, third party claims), liabilities, costs, losses, damages, or expenses, including reasonable attorneys' fees and expenses, arising in connection with Your use of the Content and the Sites or any breach or alleged breach of any representation, warranty, or other promise/obligation made by You in this Agreement.

 11. 123RF INDEMNITY

  Provided that You have not breached the terms of this Agreement, 123RF agrees to defend, indemnify, and hold You harmless up to the Liability Cap (defined below). Such indemnification shall only apply to claims for damages directly attributable to 123RF's breach of the warranties and representations in this Agreement, arising out of or directly connected to any valid actual or threatened third party lawsuit, claim, or legal proceeding alleging the possession, distribution, or use of unaltered Content downloaded from the Sites. This indemnification is on the condition that You give 123RF:

  1. no later than five (5) business days written notice from the date You know or reasonably should have known of the claim or threatened claim, where such notification must include all details of the claim then known to You and emailed to legal@123rf.com, Attention: General Counsel;
  2. full information, assistance and cooperation for the defense or settlement thereof; and
  3. at 123RF's option, sole control of any defense, settlement or action related thereto.

  123RF shall not be responsible for any claim settled without 123RF's consent or any legal fees and/or other costs incurred prior to receiving complete notification of the claim as provided herein.

 12. LIABILITY CAP

  123RF's maximum aggregate obligation and liability to You for all claims (assessed collectively) under Section 11 shall be limited to Twenty Five Thousand United States Dollars (US$25,000.00) or the total amount of the license fees paid by You for the Content, whichever the lower ("Liability Cap").

 13. RATES

  You shall be entitled to license the Content at the rates and/or the pricing as per check out. The rates and/or the pricing may be reviewed and amended by 123RF from time to time, in its sole discretion.

 14. UNAUTHORIZED USE

  The representations and the warranties made by 123RF in this Agreement apply only to the Content as delivered by 123RF and will be invalid if the Content is used by You in any manner not specifically authorized in this Agreement or if You are otherwise in breach of this Agreement.

 15. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION
  1. This Agreement shall be governed by the laws of Singapore, without regard to the conflict of laws principles.
  2. All disputes arising out of or in connection with the performance of this Agreement shall be settled through friendly negotiations. If the parties are unable to resolve any such dispute within thirty (30) days after the commencement of negotiations, the parties agree that the dispute shall be settled by arbitration in Singapore under the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") administered SIAC Arbitration Rules in force when the notice of arbitration is submitted in accordance with these rules. The number of arbitrators shall be one (1). The language of the arbitration shall be English. The arbitral award shall be final and binding upon both parties.
  3. You acknowledge and agree that any breach of any covenant, representations and warranties contained in this Agreement would cause irreparable injury to 123RF such that damages and remedies under Singapore Law for any breach of any such covenant would be inadequate. You further acknowledge and agree that the arbitral tribunal may order any interim measure it deems necessary or proper in accordance with the applicable laws of Singapore, including without limitation, any injunctive or enjoining procedural orders or interlocutory awards.
 16. ASSIGNMENT

  Neither party shall assign its rights or interests under this Agreement to any third party without the other party's prior written consent in each instance; except that a party may assign its rights, interests and obligations hereunder to any similarly financially responsible entity that is either (i) an affiliate of such party, (ii) the surviving entity of a merger, consolidation or plan or reorganization in which it participates, or (iii) to the purchaser of all or substantially all of the assets of the party, provided such assignee agrees to assume in writing such party's rights and obligations under this Agreement.

 17. NO THIRD PARTY RIGHTS

  Any person who is not a party to this Agreement (whether or not such person is named, referred to, or otherwise identified, or shall form part of a class of persons so named, referred to or identified, in this Agreement) shall have no right whatsoever to enforce this Agreement or any of its terms.

 18. ENTIRE AGREEMENT

  This Agreement constitutes the entire agreement between You and 123RF regarding its subject matter and supersedes any previous written or oral agreement between You and 123RF. Should any provision of this Agreement be held to be void or invalid, that fact will not affect any other provision, and the remainder of this Agreement will be construed to give effect most closely to the parties' intention. Failure by either party to enforce any provision of this Agreement will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision.

 19. LANGUAGE

  This Agreement is written in English with a reference translation in another language (if necessary). In the event of any conflict in interpreting or construing the terms of this Agreement, the English version shall prevail.

 20. ELECTRONIC AGREEMENT

  You have agreed and reaffirm Your agreement to this Agreement electronically by downloading the Content.

Public Domain CC0

Statement of Purpose

The laws of most jurisdictions throughout the world automatically confer exclusive Copyright and Related Rights (defined below) upon the creator and subsequent owner(s) (each and all, an "owner") of an original work of authorship and/or a database (each, a "Work").

Certain owners wish to permanently relinquish those rights to a Work for the purpose of contributing to a commons of creative, cultural and scientific works ("Commons") that the public can reliably and without fear of later claims of infringement build upon, modify, incorporate in other works, reuse and redistribute as freely as possible in any form whatsoever and for any purposes, including without limitation commercial purposes. These owners may contribute to the Commons to promote the ideal of a free culture and the further production of creative, cultural and scientific works, or to gain reputation or greater distribution for their Work in part through the use and efforts of others.

For these and/or other purposes and motivations, and without any expectation of additional consideration or compensation, the person associating CC0 with a Work (the "Affirmer"), to the extent that he or she is an owner of Copyright and Related Rights in the Work, voluntarily elects to apply CC0 to the Work and publicly distribute the Work under its terms, with knowledge of his or her Copyright and Related Rights in the Work and the meaning and intended legal effect of CC0 on those rights.

 • Copyright and Related Rights. A Work made available under CC0 may be protected by copyright and related or neighboring rights ("Copyright and Related Rights"). Copyright and Related Rights include, but are not limited to, the following:

  • the right to reproduce, adapt, distribute, perform, display, communicate, and translate a Work;

  • moral rights retained by the original author(s) and/or performer(s);

  • publicity and privacy rights pertaining to a person's image or likeness depicted in a Work;

  • rights protecting against unfair competition in regards to a Work, subject to the limitations in paragraph 4(a), below;

  • rights protecting the extraction, dissemination, use and reuse of data in a Work;

  • database rights (such as those arising under Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases, and under any national implementation thereof, including any amended or successor version of such directive); and

  • other similar, equivalent or corresponding rights throughout the world based on applicable law or treaty, and any national implementations thereof.


 • Waiver. To the greatest extent permitted by, but not in contravention of, applicable law, Affirmer hereby overtly, fully, permanently, irrevocably and unconditionally waives, abandons, and surrenders all of Affirmer's Copyright and Related Rights and associated claims and causes of action, whether now known or unknown (including existing as well as future claims and causes of action), in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "Waiver"). Affirmer makes the Waiver for the benefit of each member of the public at large and to the detriment of Affirmer's heirs and successors, fully intending that such Waiver shall not be subject to revocation, rescission, cancellation, termination, or any other legal or equitable action to disrupt the quiet enjoyment of the Work by the public as contemplated by Affirmer's express Statement of Purpose.


 • Public License Fallback. Should any part of the Waiver for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, then the Waiver shall be preserved to the maximum extent permitted taking into account Affirmer's express Statement of Purpose. In addition, to the extent the Waiver is so judged Affirmer hereby grants to each affected person a royalty-free, non transferable, non sublicensable, non exclusive, irrevocable and unconditional license to exercise Affirmer's Copyright and Related Rights in the Work (i) in all territories worldwide, (ii) for the maximum duration provided by applicable law or treaty (including future time extensions), (iii) in any current or future medium and for any number of copies, and (iv) for any purpose whatsoever, including without limitation commercial, advertising or promotional purposes (the "License"). The License shall be deemed effective as of the date CC0 was applied by Affirmer to the Work. Should any part of the License for any reason be judged legally invalid or ineffective under applicable law, such partial invalidity or ineffectiveness shall not invalidate the remainder of the License, and in such case Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose.


 • Limitations and Disclaimers.

  • No trademark or patent rights held by Affirmer are waived, abandoned, surrendered, licensed or otherwise affected by this document.

  • Affirmer offers the Work as-is and makes no representations or warranties of any kind concerning the Work, express, implied, statutory or otherwise, including without limitation warranties of title, merchantability, fitness for a particular purpose, non infringement, or the absence of latent or other defects, accuracy, or the present or absence of errors, whether or not discoverable, all to the greatest extent permissible under applicable law.

  • Affirmer disclaims responsibility for clearing rights of other persons that may apply to the Work or any use thereof, including without limitation any person's Copyright and Related Rights in the Work. Further, Affirmer disclaims responsibility for obtaining any necessary consents, permissions or other rights required for any use of the Work.

  • Affirmer understands and acknowledges that Creative Commons is not a party to this document and has no duty or obligation with respect to this CC0 or use of the Work.